Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Introduktionswebben-för-PrimärvårdsKvalitet

Välkommen! Här kommer du igång med PrimärvårdsKvalitet

Här får du information och kunskap om PrimärvårdsKvalitet för att förstå hur det fungerar. Dessa sidor är tänkta att användas av personal på vårdcentraler och rehabenheter. Här hittar du, förutom fakta om PrimärvårdsKvalitet och dess indikatorer, även diskussionsfrågor och filmer. Materialet syftar till att på ett lättillgängligt och självständigt sätt komma igång och arbeta med  PrimärvårdsKvalitet som en del i förbättringsarbetet. Efter att du tagit del av innehållet ska du

  • ha kunskap om vad systemet PrimärvårdsKvalitet är,
  • kunna använda IT-verktyget för PrimärvårdsKvalitet,
  • ha förståelse för hur du kan använda PrimärvårdsKvalitet i din verksamhets förbättringsarbete.

Klicka på ikonerna överst på sidan för att navigera mellan de olika områdena.

vi öppnar dörren till Pv-K

Vad är primärvårdsKvalitet?

Systemet PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården och består av ett antal kvalitetsindikatorer. Det är ett stöd i lokalt förbättringsarbete för personal på vårdcentraler och rehabiliteringsenheter, med möjligheter till analys, reflektion och lärande.

Verktyget/IT-lösningen för PrimärvårdsKvalitet gör det enkelt att få ut och visualisera kvalitetsdata om patienter, sjukdomsgrupper och verksamheten automatiskt, och utan dubbelregistrering. Läs mer om VGR:s verktyg under menyvalet "Om anslutning".

PVK_vad_hur.png

Varför PrimärvårdsKvalitet?

Vårdcentraler runt om i landet har sedan länge på olika sätt försökt samla in data om sina patienter. Det har varit ett arbete som gjorts manuellt fram tills nu. Med hjälp av PrimärvårdsKvalitet kan den medicinska kvaliteten och patientsäkerheten stärkas. Patientdata som redan finns registrerad används, huvudsakligen från journalsystemen, på ett enkelt och användarvänligt sätt. Huvudsyftet är att primärvårdens läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och andra yrkesgrupper ska få ett enkelt verktyg och angreppsätt för att kunna mäta och följa upp efter sina behov, och successivt vidareutveckla sitt arbete.

Nationellt och tvärprofessionellt samarbete

PrimärsvårdsKvalitet är ett tvärprofessionellt samarbete, vilket innebär att varje ämnes-/sjukdomsområde kan belysas ur flera perspektiv (läkemedel, återbesök, rehab, psykoterapi, omvårdnadsinsatser) där det finns evidens som stöttar upp insatsen. Det nationella arbetet drivs i projektform av en arbetsgrupp med representanter från professionsföreningarna och projektledare från Sveriges Kommuner och Regioner. 

Professionsföreningar som ingår är Svensk Förening för allmänmedicin, Svensk Sjuksköterskeförening, Distriktssköterskeföreningen, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och Sveriges Psykologförbund. 

Det finns också en nationell valideringsgrupp med representanter från de flesta regionerna, som bistår i utvecklingen och valideringen av indikatorer och tekniska lösningar.

Professionsföreningar

Senast uppdaterad: 2019-05-23 13:42