Startsida för Informatik och standardisering

Vad är informatik?

Informatik är kunskap om hur man hanterar och strukturerar information så att den blir ändamålsenlig för verksamheten. För att enklare förstå vad informatik är behöver vi förklara mer ingående skillnaden mellan data och information.

Tjänster

Informatik erbjuder stöd och hjälp åt olika typer av projekt och processer genom att ta fram förslag på informationsstruktur för hela eller delar av den informationshantering som sker eller tolka redan befintlig struktur. Informatik erbjuder tjänster inom begreppsanalys, begreppsmodellering, informationsanalys, informationsmodellering samt hänvisning eller utvecklade av ändamålsenliga kodverk.

OLLI begreppstjänst - stöd för enhetligt språk

OLLI är en ordlista över termer som används inom hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen. Tjänsten innehåller terminologi som är viktig för verksamheter inom hälso- och sjukvård. Tanken är att OLLI ska användas som en uppslagsbok och vara ett stöd för enhetligt språk.

RIM - stöd för enhetlig informationsstruktur

Referensinformationsmodellen (RIM) är Västra Götalandsregionens generella informationsmodell. Den ger en beskrivning av hur informationsmängder inom hälso- och sjukvård är strukturerade och hur de förhåller sig till varandra. Modellen används som utgångspunkt inom hälso-och sjukvård så att informationen struktureras på samma sätt.

KOLLI kodverkstjänst - stöd för enhetlig kodverkshantering

KOLLI är en databas med kodverk inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. KOLLI innehåller allt från obligatoriska listor till rekommendationer på lämpliga urval eller strukturer. Tanken är att KOLLI ska användas som ett uppslagsverk och ett stöd för enhetlig kodverkshantering.

Aktuellt inom informatik

 • Informatikutbildningar tillgängliga

  Utbildningar i informatik finns nu tillgängliga i regionens interna läroplattform. Utbildningarna är en introduktion i informatik och Snomed CT.

 • Nationellt arbete om läkemedelsbegrepp

  VGR har deltagit i nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik som har arbetat med att ensa begrepp inom läkemdelsområdet.

 • Nationellt kodverk för boendeform

  VGR har deltagit i gemensamt arbete med Sveriges regioner som har enats om gemensamma termer och koder för boendeformer för en mer enhetlig informationshantering i vårdens system.

 • VGR deltar på Vitalis 2024

  Representanter från VGR Informatik och standardisering kommer att delta i årets upplaga av Vitalis. Vitalis är Nordens ledande konferens och utställning kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Mässan hålls den 14-16 maj i Svenska mässan, Göteborg.

 • Nytt kodverk för laboratoriemedicin i KOLLI

  Ett kodverk har tagits fram för Millennium och ProSang. Kodverket möjliggör överföring av vissa för en blodkomponent begärda ’särskilda egenskaper’ mellan Millennium och ProSang.