IoT-samverkan Västra Götaland

Gemensamt leder vi utvecklingen inom IoT i Västra Götaland

I Västra Götaland bygger vi en bro mellan den fysiska och digitala världen genom att skapa en gemensam, horisontell IoT-infrastruktur. Denna plattform gör det möjligt för olika aktörer i Västra Götaland att samarbeta och utveckla tjänster som förbättrar livet för invånarna. IoT skapar mervärde och fördelar genom innovativa teknologiska lösningar och effektiv resursanvändning. 

alt=""

Vad är IoT?

Internet of Things (IoT) Västra Götaland representerar en långsiktig satsning för att förverkliga och konkretisera de möjligheter som IoT erbjuder. Här kan du få en djupare förståelse av vad IoT är och vilka sektorer som kan dra nytta av denna innovativa teknologi

Drönarbild över tätort med vattendrag, med skog i bakgrunden

Varför ska man medverka i IoT-samverkan?

VGR erbjuder en gemensam, branschneutral och nyckelfärdig IoT-plattform som är enkel att ansluta sig till men som också blir effektivare och billigare än att själv handla upp. Samtidigt finns tillgång till regional samordnare, samverkansforum och kompetensgrupper. Läs mer om nyttorna med IoT-samverkan!

IoT-tillämpningar

I Västra Götaland pågår flera initiativ som nyttjar IoT-teknik. Här kan du få en djupare insikt och utforska de olika tillämpningar som finns för en smartare och mer hållbar framtid.

Medverkande

I den gemensamma satsningen för IoT Västra Götaland finns drygt 100 medverkande - kommuner, kommunala bolag, kommunalförbund och andra intressenter. Här får du mer information om de olika deltagarna i projektet

Förstudie visar vägen för IoT-samverkan

En förstudie från 2022 visade att det både finns behov, intresse och bra förutsättningar för att skapa samverkan kring IoT i Västra Götaland.

Förstudien: Smart region Västra Götaland - utopi eller verklighet? Förutsättningar för att etablera en länsgemensam samverkan kring IoT VGR 2022-06-23

Om IoT-samverkan

Magnus Renck Holmes

Regional samordnare IoT

Telefonnummer

Karl Fors

Regionutvecklare - Digitaliseringsstaben, regional leverans