Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

En barn- och ungdomsmedicinsk mottagning är öppenvårdsmottagning som erbjuder specialistvård för barn och ungdomar mellan 0-18 år.

Specialistvård för barn och unga

Mottagningen gör medicinska utredningar och behandlingar av kroniska sjukdomar som inte kräver att ditt barn blir inlagd på sjukhus. Till barn- och ungdomsmedicinska mottagningen kommer ni oftast på remiss från vårdcentralen eller sjukhuset.

På mottagningen träffar ni barnsjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom barn och ungdomsmedicin, barndietister, barnlogopeder samt barn- och ungdomspsykologer.

Träffa oss i Digitala vårdmöten i Vård och hälsa

Du loggar in via appen eller webbsidan vardochhalsa.vgregion.se:
1. Klicka sedan på ”Logga in med 1177” och välj inloggningssätt
2. Fyll i dina kontaktuppgifter
3. Anslut till ditt bokade besök

Ett digitalt vårdmöte fungerar precis som ett vanligt besök, med skillnaden att du som patient inte behöver åka till mottagningen för att träffa din vårdgivare, utan kan göra det via ett videosamtal på din mobiltelefon, surfplatta eller dator. Ett videomöte kan ersätta vissa besök hos en mottagning hos Barn och ungdomsmedicin. Du och din kontakt på mottagningen bestämmer tillsammans om ni kan ses digitalt.

När du har fått kallelse till ett digitalt vårdmöte

För att genomföra ett digitalt vårdmöte behöver du följande utrustning:

 • mobiltelefon, surfplatta eller dator med tillgång till kamera
 • internet med bra uppkoppling
 • en lugn avskild plats där du inte riskerar att bli störd av någon eller något
 • headset rekommenderas för bästa ljud och din personliga sekretess

Att tänka på inför ett videosamtal

 • Koppla upp dig i god tid innan videosamtalet ska börja, så att du vet att allt fungerar som det ska.
 • Se till att du befinner dig i en ostörd miljö när du har ett videosamtal. Det är både för din egen skull och för att din behandlare ska höra vad du säger. Det är också bra med tanke på sekretessen.
 • Det behöver vara ljust omkring dig, så att den du pratar med kan se dig.
 • Rikta kameran så att den är i nivå med dina ögon. Då kan din behandlare se dig rakt framifrån och kan titta dig i ögonen.
 • Försök att hålla dig stilla. Bildkvaliteten blir sämre av att du går omkring.
 • För bästa ljudkvalitet använd headset (hörlurar och mikrofon)
 • Ta fram papper och penna om du vill anteckna under videomötet.

Om du har problem att ansluta till mötet, prova följande:

 •  gå ur appen och starta om appen
 •  sök dig till en plats för bättre mottagning
 •  anslut dig till ett stabilt Wi-Fi-nätverk eller använd mobildata (3G-4G nät)