Organisation

Habilitering & Hälsa har fyra verksamhetsområden: Habiliteringen - vuxen, Habiliteringen - barn och ungdom, Hörselverksamheten samt Syn- och Tolkverksamheten. Vi har 36 mottagningar i hela Västra Götaland.

Förvaltningschefen Mikael Forslund ansvarar för all verksamhet inom Habilitering & Hälsa och rapporterar till styrelsen för Habilitering & Hälsa. Varje verksamhetsområde har en verksamhetschef. 

Ledningsgrupp

Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningschef, verksamhetschefer, administrativ chef, ekonomichef, FoU-chef, HR-chef och kommunikationschef.

Mikael Forslund

Förvaltningschef
Telefonnummer
E-post

Birgitta Arnling

Administrativ chef
Telefonnummer
E-post

Mattias Johansson

Verksamhetschef Hörselverksamheten
Telefonnummer
E-post

Annika Sundqvist

Strateg
Telefonnummer
E-post

Neri Samuelsson

Verksamhetschef Habiliteringen - barn och ungdom
Telefonnummer
E-post

Annika Waser

Verksamhetschef Habiliteringen - vuxen
Telefonnummer
E-post

Anne Granath

Verksamhetschef Syn- och Tolkverksamheten
Telefonnummer
E-post

Urban Dalström

Ekonomichef
Telefonnummer
E-post

Mats Larsson

Kommunikationschef
Telefonnummer
E-post

Susanne Ringström Lidén

HR-chef
Telefonnummer
E-post

Arve Opheim

FoU-chef
Telefonnummer
E-post