Organisation

Habilitering & Hälsa har fyra verksamhetsområden: Habiliteringen - vuxen, Habiliteringen - barn och ungdom, Hörselverksamheten samt Syn- och Tolkverksamheten. Vi har 36 mottagningar i hela Västra Götaland.

Förvaltningschefen Mikael Forslund ansvarar för all verksamhet inom Habilitering & Hälsa och är den som rapporterar till styrelsen för Habilitering & Hälsa. Varje verksamhetsområde har sin verksamhetschef och en biträdande verksamhetschef. 

Ledningsgrupp

Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningschef, verksamhetschefer, biträdande verksamhetschefer, administrativ chef, ekonomichef, FoU-chef, HR-chef och kommunikationschef.

Mikael Forslund

Förvaltningschef
Telefonnummer
E-post

Mattias Johansson

Verksamhetschef Hörselverksamheten
Telefonnummer
E-post

Annika Sundqvist

Verksamhetschef Habiliteringen
Telefonnummer
E-post

Anne Granath

Verksamhetschef Syn- och Tolkverksamheten
Telefonnummer
E-post

Urban Johansson

Bitr verksamhetschef Habiliteringen
Telefonnummer
E-post

Birgitta Arnling

Administrativ chef
Telefonnummer
E-post

Urban Dalström

Ekonomichef
Telefonnummer
E-post

Mats Larsson

Kommunikationschef
Telefonnummer
E-post

Susanne Ringström Lidén

HR-chef
Telefonnummer
E-post

Arve Opheim

FoU-chef
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-01-08 11:49