Styrelse

Här finns protokoll och handlingar från styrelsens sammanträden.

Habilitering & Hälsa är en del av Västra Götalandsregionen som styrs av regionfullmäktige. Politikerna i regionfullmäktige utser Habilitering & Hälsas styrelse. Det är styrelsen som tar fram budget, hur mycket pengar som behövs för olika delar av verksamheten och beslutar om Habilitering & Hälsas mål.

Politiska sammanträden och möteshandlingar (länk till extern webbplats)

Protokoll och handlingar 2016-2017

Styrelsen för mandatperioden 2015-2018

Ledamöter

1. Patric Cerny (L), Borås, ordförande
2. Christin Slättmyr (S), Brålanda, vice ordförande
3. Joakim Hagberg (S), Angered
4. Sarah Hallin (S), Mölndal
5. Johanna Westerlund (MP), Svenljunga
6. Daniel Filipsson (M), Alingsås
7. Maj Ader (KD), Lidköping

Ersättare

1. Agneta Bakir (S) Töreboda 
2. Erik Lindqvist (M), Göteborg
3. Ann-Marie Jacobsson (C), Högsäter

Kontakt

Styrelsen för Habilitering & Hälsa
Regionens hus
542 87 Mariestad

Kalender Styrelsen

07
dec

Styrelsen för Habilitering & Hälsa

Starttid:
Sluttid:
Plats: Ugglan, FoUU-centrum, Vänerparken
Ort: Vänersborg
Avsändare: Politiska nämnder
Typ: Möte
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31