Press

För pressfrågor, välkommen att kontakta pressansvarig Mats Larsson, vår förvaltningschef eller någon av våra verksamhetschefer.

Mats Larsson

Kommunikationschef
Telefonnummer
E-post

Mikael Forslund

Förvaltningschef
Telefonnummer
E-post

Mattias Johansson

Verksamhetschef Hörselverksamheten
Telefonnummer
E-post

Anne Granath

Verksamhetschef Syn- och Tolkverksamheten
Telefonnummer
E-post

Annika Sundqvist

Verksamhetschef Habiliteringen
Telefonnummer
E-post