Startsida för Välkommen

På denna sida återfinner du de utbildningstillfällen som Barnmorskemottagningar i Västra Götalandsregionen bjuder in till. Övrig information till dig som är patient återfinner du på 1177.se.

Förlossningsförberedande profylaxkurs

Föda utan rädsla (FUR-metoden) handlar om hur det är möjligt att föda i trygghet och att med hjälp av fysiologin hantera kroppens fantastiska inneboende förmåga att föda.

Amning

Digital informationsträff om amningsmönstret under barnets första levnadsdygn, uppstarten av amning, hur olika utmaningar i amningen kan hanteras och betydelsen av eventuell medförälderns roll i samband med amning.

Förlossning och föräldraskap

Digital informationsträff om förlossningsstart, förlossningens olika faser, smärtlindring under förlossning, första tiden efter förlossning och vistelse på BB, amning/mat, första tiden hemma efter förlossning och föräldraskap.

Regnbågsfamiljer i väntan

Västra Götalandsregionen erbjuder föräldraskapsstödsgrupper online för dig/er som identifierar er som HBTQI-person/er och som väntar barn. Du kan starta i gruppen i graviditetsvecka 25-32.