Vill du delta i en forskningsstudie?

Här hittar du pågående studier på förlossningsklinikerna i Västra Götalandsregionen.

En viktig del i att utveckla och förbättra förlossningsvården är att bedriva forskningsstudier. Här hittar du vilka studier som söker deltagare: 

NU-sjukvården:

Skaraborgs sjukhus (SKAS):

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS):

Östra Sjukhuset Göteborg (SU):

Evidens kontra övertygelse - om barnutveckling och mående i olika familjeformer

Hur mår barn bäst? Delta i vår studie om familjeutveckling med start under graviditet.

SWIDDICH