Digital information om amning

På denna sida återfinner du de utbildningstillfällen som Barnmorskemottagningar i Västra Götalandsregionen bjuder in till. Övrig information till dig som är patient återfinner du på 1177.se.

Digital informationsträff om amningsmönstret under barnets första levnadsdygn, uppstarten av amning, hur olika utmaningar i amningen kan hanteras och betydelsen av eventuell medförälderns roll i samband med amning. Informationen riktar sig till alla gravida med eventuell partner/blivande medförälder.

Fyrbodal

Göteborg

Skaraborg

Södra Älvsborg