Digital information om förlossning och föräldraskap

Digital informationsträff om förlossningsstart, förlossningens olika faser, smärtlindring under förlossning, första tiden efter förlossning och vistelse på BB, amning/mat, första tiden hemma efter förlossning och föräldraskap. Informationen riktar sig till alla gravida med partners och/eller närstående/stödpersoner som planerar att föda barn.

Fyrbodal

Göteborg

Skaraborg

Södra Älvsborg