Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt om covid-19, vaccination och läget i Västra Götaland

1177 Vårdguiden på telefon bokar inga tider till vaccination eller provtagning för covid-19. Läs mer på 1177.se eller kontakta din vårdcentral.

Ny rapport om hur transpersoner upplever primärvården

Publicerad:
Två framsidor av rapporten omlott, föreställande ett stängt öga med ögonskugga i blått, lila och vitt

Transpersoner upplever primärvården i Västra Götaland som präglad av normer kring kön. Det visar den rapport som Kunskapscentrum för sexuell hälsa nu släpper.

Rapporten ”’Gå bara om du absolut måste’ – transpersoners upplevelser av primärvården i Västra Götalandsregionen” är skriven av Victoria Tauson, Tanya Charif och Tommy Pherson, alla utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa. 56 transpersoner i åldrarna 15-80 år har deltagit i arbetet med rapporten, bland annat i form av workshoppar och intervjuer.

Anledningen till att vi började projektet, som sedan blev den här rapporten, var att det inom loppet av kort tid hade kommit flera studier om transpersoners hälsa. De visade genomgående att transpersoner hade avsevärt sämre hälsa än övriga befolkningen, samtidigt som man hade en låg tillit till hälso- och sjukvården, säger Victoria Tauson.

Undviker söka vård

Rapporterna vittnade också om erfarenheter av, och rädsla för, negativt bemötande från vårdpersonal, vilket gjorde att transpersoner undvek att söka vård.

– Vi tänkte då att det är en ohållbar situation, där det å ena sidan finns ett stort vårdbehov, och å andra sidan ett undvikande att söka vård, liksom jobbiga erfarenheter av möte med vården. Detta gjorde att vi ville göra något specifikt för den här målgruppen.

Rapportförfattarna tyckte det var viktigt att låta målgruppen komma till tals.

– Vi hade identifierat ett problem, men ville att transpersoner själva skulle få formulera behov och föreslå ändringar.

– Vi kom i rapporten fram till att transpersoner upplever att hälso- och sjukvården är väldigt präglad av normer kring kön, vilket gör att de känner sig utestängda och som undantag. Man känner sig inte som den förväntade patienten och därför inte att man får vård som är anpassad utifrån ens behov, säger Victoria Tauson.

Saknas kunskap om transpersoner

Deltagarna i rapporten upplever också att primärvården saknar mycket kunskap om transpersoner. Det handlar dels om identitetsfrågor och levnadsvillkor, dels om mer transspecifika vårdfrågor, som till exempel hormonbehandlingar som kan påverka den allmänna hälsan.

– Vi har också sett att det för många transpersoner krävs en massa strategier för att hantera mötet med primärvården; det kan handla om både förberedelser inför, strategier under själva mötet och att hantera känslor som uppstår efter mötet.

De goda exempel som de intervjuade personerna nämner upplevs som personbundna – att de har haft tur som träffat just den vårdpersonalen, inte att de känner att det återspeglar hur hela verksamheten är.

Tips och förslag på förändringar

Nästan alla personer i rapporten uppger att de ofta att hamnar i rollen som utbildare i mötet med vården. De upplever att de får lägga ner mycket tid och kraft på att fylla kunskapsluckor hos vårdpersonal, vilket både känns påfrestande och att det stjäl tid från ett redan tidsbegränsat vårdbesök.

I rapporten får deltagarna själva komma med tips och förslag på förändringar som de vill se inom primärvården.

– Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till ökad hälsa och en vård på lika villkor för alla patienter, oavsett om man följer eller bryter mot normer om kön, säger Victoria Tauson.

Ta del av rapporten ”’Gå bara om du absolut måste’ – transpersoners upplevelser av primärvården i Västra Götalandsregionen”

Publicerad: