Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ledning

Regionhälsans förvaltningsledning består av primärvårdsdirektör med stab samt chefer för de olika primärvårdsområdena. Ledningsgruppen hanterar övergripande frågor för Regionhälsan.

Förvaltningschefen ansvarar för driften och den strategiska utvecklingen av Regionhälsan på övergripande nivå. ­

Stabsavdelningarna inom Regionhälsan stöttar förvaltningschefen och verksamheterna inom sitt respektive område.

Har du funderingar eller synpunkter om en specifik enhet är du välkommen att i första hand vända dig till den enhetens chef.


Karin Holm Kaloczy

Direktör
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Åsa Carldén

HR-chef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Agneta Xenos Mattsson

Ekonomichef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Maria Fornander Hoorn

Chefssekreterare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Henrik Bodin

Chef för e-Hälsa och digitalisering
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Monica Ericson Sjöström

Chefläkare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Mödrahälsovård, gynekologi, ungdomsmottagning, 1177 Vårdguiden på telefon, Sjukvårdens Larmcentral VGR

Monika Bondesson

PVO-chef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Barn och unga vuxnas psykiska hälsa, barn- och ungdomsmedicin, Central Barnhälsovård, psykologenheter för mödra- och barnhälsovård, spädbarnsverksamheten

Maja Berndes

PVO-chef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Övriga expertenheter (t.f)

Britt Tallhage

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Smittskydd VGR, smittskyddsläkare

Thomas Wahlberg

Smittskyddsläk/chef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sjukhusapoteket VGR

Marie Claesson Rasmuson

PVO-chef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

FoUU Primärvård, Kompetenscentrum om våld i nära relationer VKV

Maria Larsson

Primärvårdschef FoUU
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ansvarig styrelse är styrelsen för Regionhälsan.

Kontaktuppgifter till styrelsen, sammanträden och möteprotokoll

Senast uppdaterad: 2019-11-14 14:43