Tillgänglighetsredogörelse

Västra Götalandsregionen står bakom den här webbplatsen som ska kunna användas av så många som möjligt. Redogörelsen beskriver hur vgregion.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av webbplatsen är inte helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från vgregion.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss att du behöver information i alternativt format via regionhalsan.kommunikation@vgregion.se. Svarstiden är normalt två arbetsdagar. 

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss brister i tillgänglighet så att vi får veta att problemet finns. Mejla dina synpunkter till regionhalsan.kommunikation@vgregion.se.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Innehåll som inte är tillgängligt

Brister gällande texter, bilder, filmer och dokument

 

Delar med kodningsbrister som försvårar navigering med hjälpmedel

  • Det finns delar som saknar ledtexter och etiketter vilket försvårar för användare med hjälpmedel.
  • Det finns delar som inte har ett tydligt tangentbordsfokus. Detta gör det svårare att se vad som är markerat.
  • I en del formulär markeras inte fel ifyllda fält vilket försvårar för användare med skärmläsare.
  • Det finns kodproblem som försvårar användandet av hjälpmedel på delar av vår webbplats till exempel i formulär.
  • Det finns inmatningsfält där syftet med fältet inte är tydligt för hjälpmedel.
  • Innehåll som poppar upp kan vara svårt att uppfatta med hjälpmedel.
  • Det finns funktioner där klick inte går att ångra.

 

Hur vi testat webbplatsen 

Löpande kontroller av tillgängligheten på vgregion.se görs med hjälp av intern expertis och automatiska tester. 

Senaste bedömningen gjordes den --- 2020.

Webbplatsen publicerades den --- 2020.

Redogörelsen uppdaterades den --- 2020.