Beställning sjuktransport och ambulans

Innehållet på den här sidan vänder sig till dig som beställare inom hälso- och sjukvård. Vid livshotande tillstånd ring alltid 112.

Kontaktvägar för sjuktransport

Webbeställning 

Webbsida för webbeställning av ambulans och liggande sjuktransport nås via: [Extern länk] Vårdresursbeställning - SOS Alarm.
Ligger webbeställningen nere så ring in din beställning till telefonnummer 031-703 13 08.

Ambulans

Prioritet 1: Ambulanstransport som enligt din bedömning avser livshotande tillstånd.
Ring 112.

Prioritet 2: Ambulanstransport som enligt din bedömning inte är livshotande, men brådskande i närtid.
Telefonnummer: 031-703 13 00.

Personal verksam på vårdenhet tillhörande VGR skall beställa via länken till webbeställningen för nedanstående: 

Prioritet 3: Ambulanstransport som inte är livshotande och inte brådskande i närtid utan mer planerad. 
Webbeställning för sjukvårdspersonal med tjänsteID.

Telefonnummer: 031-703 13 00.

Liggande sjuktransport


Prioritet 4: Enkelbemannad sjuktransport liggande behov till och från vårdenhet eller mellan vårdenheter, transporten är inte akut eller brådskande. Kan patienten sitta välj sittande sjukresa.
Webbeställning för sjukvårdspersonal med tjänsteID.

Telefonnummer: 031-703 13 08.

Sittande sjukresa (taxi & färdtjänst)


Sjuktransport med Västtrafik för gående, sittande eller rullstolsburna.
Telefonnummer: 020-91 90 90.

Ta del av mer information om sjukresor i Västra Götalandsregionen via 1177: Sjukresor i Västra Götaland.

Beställning av liggande sjuktransporter och transporter med ambulans, vilka inte är akuta eller brådskande. Inloggning sker med Tjänste-ID:

Checklista vid beställning:

 • Patientens namn och personnummer
 • Mantalsskrivningsadress (kontrollera att patientens adress är aktuell och inte går till "god man")
 • Beställande avdelnings telefonnummer
 • Avreseadress (sjukhus - avdelning/mottagning)
 • Tilladress (sjukhus - avdelning/mottagning)
 • Tid för behandling/undersökning
 • Önskad hämtningstid
 • Behövs återresa?
 • Önskas omgående retur?
 • Kostnadsställe (gäller endast Sahlgrenska universitetssjukhuset)

Vid transport till hem eller till äldreboende

 • Finns hemnyckel?
 • Möter någon upp i hemmet?
 • Finns det en större hiss?
  (minst 6-8 personer för att en bår ska få plats).
 • Finns det trappor?
  (antal trappsteg och hur trappan är utformad).
 • Ange orsak om patienten INTE kan samtransporteras.
  (många sjuktransporter har två bårar).
 • Ange orsak till bärhjälp. Bärhjälp fås inte vid transporter från vårdinrättning till äldreboenden. 

Alternativ kontaktväg om webbeställningen inte fungerar:

Om Webbeställningen inte fungerar, eller om din avdelning ännu inte har tillgång till tjänsten, ring till Liggande sjuktransport och gör din beställning. Telefon: 031-703 13 08.

Sjukvårdens larmcentral (SvLc) ansvarar för beställning av ambulanser och liggande sjuktransporter.

Kontakt Sjukvårdens larmcentral:
E-post: svlc@vgregion.se - Observera att beställningar inte kan lämnas via denna epostadress. 
Beställning liggande sjuktransport: 031 - 703 13 08 (för att rapportera störning så larmcentralen kan felanmäla)