Etusivu

Mitä Länsi-Götanmaan aluehallinto tekee 

Länsi-Götanmaan alue vastaa terveyden- ja sairaanhoidosta, kasvusta ja kehityksestä sekä julkisesta liikenteestä Länsi-Götanmaalla. 

Länsi-Götanmaan alue työskentelee hyvän terveyden- ja sairaanhoidon järjestämiseksi Länsi-Götanmaan asukkaille. Tämä tapahtuu muun muassa sairaaloiden, terveyskeskusten ja yleisen hammashuollon avulla.  

Vastaamme julkisesta liikenteestä koko Länsi-Götanmaan alueella ja omistamme Västtrafik -liikenneyhtiön, joka huolehtii siitä, että voit matkustaa sekä junalla, bussilla, raitiovaunulla että laivalla. 

Sinun on voitava päästä osalliseksi musiikista, teatterista, tanssista, elokuvista, taiteesta, historiasta ja muusta kulttuurista riippumatta siitä missä asut. Siksi Länsi-Götanmaan aluehallinto tukee kulttuurielämää Länsi-Götanmaalla. Pidämme yllä useita omia kulttuuritoimintoja, kuten Göteborgin kasvitieteellinen puutarha, Alueteatteri Väst ja Vitlycken museo. 

Länsi-Götanmaan aluehallinnon tehtävänä on myös kehittää Länsi-Götanmaan aluetta huolehtimalla siitä, että tarjolla on koulutusta, työtä ja hyvää vapaa-aikaa.  

Ympäristötyössä kannamme vastuuta entistä paremman ympäristön ja terveyden luomisessa – sekä meille itsellemme että tuleville sukupolville.  

Tule meille töihin

Länsi-Götanmaan aluehallinto on Ruotsin suurin työnantaja, jonka palveluksessa on noin 57 000 työntekijää. Haluatko sinäkin tulla meille töihin?  

Lue lisää ja hae töitä täällä

Yrityksen perustaminen ja yritystoiminta 

Tuemme yrittäjyyttä ja tutkimusta ja autamme tällä tavoin luomaan lisää työpaikkoja Länsi-Götanmaalle.  Täällä on tietoja siitä mitä tukea voi saada yrityksen perustamiseen ja yritystoiminnan harjoittamiseen.  

Linkki alueen kehitykseen 

 

Tiedottaminen kansallisilla vähemmistökielillä

Kansalliset vähemmistökielet ovat kieliä, joita on puhuttu kauan Ruotsissa ja niillä on sen vuoksi erityisasema. Ne ovat: suomi, saame, meänkieli, romani chib ja jiddiš. Ruotsalaisella viittomakielellä on vastaavat kielelliset tarpeet ja oikeudet. 

Johonkin kansalliseen vähemmistöön kuuluvana sinulla on oikeus käyttää kieltäsi yhteyksissä viranomaisiin. Kerromme tässä mitä kielellisiä oikeuksia sinulla on ja mitä voit vaatia Länsi-Götanmaan aluehallinnolta ja muilta viranomaisilta.  

1. tammikuuta 2010 astui voimaan laki kansallisista vähemmistöistä ja niiden vähemmistökielistä. Laki sanoo, että vähemmistökieliä tulee suojata ja edistää ja että viranomaisten on kuunneltava kansallisia vähemmistöjä ja huomioitava niiden tarpeet. Kaikilla viranomaisilla on myös velvollisuus informoida Ruotsin vähemmistöjä niiden kielellisistä oikeuksista. 

Viranomaisilla on laissa määrätty velvollisuus antaa perusluonteista informaatiota kaikilla vähemmistökielillä. 

Suomen kielen hallintoalue 

Hallintoalueilla viranomaisen on annettava tärkeää informaatiota ja palveluja suomeksi, meänkielellä ja saameksi kansallisille vähemmistöille. Jos asut hallintoalueeseen kuuluvassa kunnassa, sinulla on oikeus kommunikoida viranomaisten kanssa omalla kielelläsi. Sinun on saatava suulliset ja kirjalliset vastaukset samalla kielellä. Länsi-Götanmaan alue kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. 

Länsi-Götanmaan alueella on säännöllisesti kokoontuva kansallisten vähemmistöjen neuvonpitoryhmä. 

Yhteyshenkilö: Jesper Svensson, ihmisoikeusosasto. 

Länsi-Götanmaan alueella on poliittisesti päätetty ihmisoikeuksien toimintasuunnitelma” För varje människa”, jossa otetaan esille muun muassa kansallisia vähemmistöjä koskevia kysymyksiä.  
Täällä on lisää tietoja tästä suunnitelmasta.