Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Om Dataportal Väst

Dataportal Väst är resultatet av ett regionalt samarbete för att tillgängliggöra och återanvända öppna data på ett enkelt och effektivt sätt, från regionala och kommunala verksamheter i Västra Götaland. Totalt omfattas 49 kommuner och Västra Götalandsregionens samtliga förvaltningar.

Dataportal Väst lanserades den 15 september 2020. Planen och tillika målsättningen är att regionala och kommunala verksamheter successivt ska börja tillgängliggöra öppna data i portalen. För att stimulera och bidra till detta finns en regional arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska vara ett stöd i verksamheternas arbete med öppna data. Bland annat kommer arbetsgruppen att ansvara för att planera och genomföra regionala projekt för att tillgängliggöra gemensamma öppna datamängder i portalen.
 

Samverkansorganet GITS (gemensam informations- och tjänstesamordning) ansvarar för förvaltning och utveckling av dataportalen. GITS uppdrag är att samordna gemensamma funktioner och tjänster som nyttjas av Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner.

Läs mer om vårt regionala samarbete kring öppna data 
 
Läs mer om GITS

Vad är öppna och delade data?

Öppna data är digital information i öppna format som kan vidareutnyttjas och delas fritt för valfri användning och som uppfyller gällande krav på t.ex. informationssäkerhet, skydd av personlig integritet och skydd av rikets säkerhet. Öppna data syftar till att skapa insyn, tillväxt och effektivitet i samhället och ger företag möjligheter att skapa nya innovativa digitala tjänster.

Delade data är digital information som inte kan delas helt öppet men däremot kan göras tillgängliga till andra parter via olika villkor, t.ex. licenser och åtkomsträttigheter för reglerad användning, avgifter och liknande.

Ni kan läsa mer om hur man går tillväga för att identifiera och tillgängliggöra öppna och delade data på DIGG:s hemsida:

Vägledning för att tillgängliggöra information | Digg

Har du förslag på öppna data?

Har du förslag på öppna data som vi bör tillgängliggöra? I sådana fall ber vi dig förse oss med denna information genom att fylla i och skicka in vårt formulär "Föreslå datamängd".

Till formuläret i ’Föreslå datamängd’.

Christina Thordén

Regional samordnare Dataportal Väst och Regional samverkan inom öppna data i Västra Götaland
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Collage med foton från områden där man har nytta av öppna data

Öppna data

Samverkan kring öppna och delade data i Västra Götaland är en viktig satsning för att skapa insyn, tillväxt och effektivitet i samhället. Det ger också företag möjligheter att skapa nya innovativa digitala tjänster.


Senast uppdaterad: 2024-05-16 16:06