געזונט און דאָקטערײַ

מיר טראָגן דאָס אַחריות פֿאַר דעם װאָס די אײַנװױנערס פֿון מערבֿ־גיעטאַלאַנד זאָלן האָבן צוטריט צו גוטע קליניקעס און שפּיטאָלןס'רובֿ פֿון די ראַיאָניקע אונטערנעמונגען האַנדלט זיך װעגן געזונט און דאָקטערײַברך 90 פּראָצענט פֿונעם בודזשעט האָט צו טאָן מיט געזונט און דאָקטערײַ

װען מע װערט קראַנקפֿאַרװוּנדיקט אָדער דאַרף אַן עצה װעגן דעם געזונט איז עס בעסער אויב מע גלײַך װעגס קומט צום גערעכטן אָרט פֿון דער געזונט־סיסטעםדער געזונט־װעגװײַזער 1177, קליניקעס און שפּיטאָלן האָבן פֿאַרשײדענע אויפֿגאַבעס כּדי צו באַהאַנדלען פּאַציענטן אויפֿן בעסטן אופֿן.

www.1177.se

דער געזונט־װעגװײַזער 1177 איז אַ נאַציאָנאַלער אינפֿאָרמאַציע־צענטער פֿאַר געזונט־עניניםמע קען זיך שטעלן אין פֿאַרבינדונג מיטן געזונט־װעגװײַזער 1177 טאָג װי נאַכט דורך אינטערנעץ און טעלעפֿאָן און מעדיצינישער פּערסאָנאַל קען אָפּשאַצן אויב דו דאַרפֿסט מעדיצינישע הילףגיב דיר עציות און פֿירן דיר צו אַ קליניק אָדער אַ שפּיטאָל.

דאַרפֿסטו באַזוכן אַ דאָקטער זאָלסטו קודם־כּל זיך שעלן אין פֿאַרבינדונג מיט דײַן קליניקבײַ נאַכט שטעלט מען זיך אין פֿאַרבינדונג מיט אַ דיזשור־קליניקדי שפּיטאָלן באַזוכט מען װען מע דאַרף אַ באַהאַנדלונג פֿון אַ ספּעציאַליסטאין אַ נויטפֿאַל קלינגט מען אָן 112.

אויף 1177.se קען מען לײענען װײַטער װעגן די רעכט לגבי דעם געזונט־סיסטעםדאָ קענסטו אויך געפֿינען אינפֿאָרמאַציע װעגן װי אַזוי מע לאָזט איבער אַ באַמערקונג װען מע איז ניט צופֿרידן מיט אַ באַהאַנדלונגדער באַהאַנדלונג־גאַראַנטיעפּרײַזןװער האָט צוטריט צו דײַנע מעדיצינישע אַקטן און אַזוי װײַטער

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Nationella-minoritetssprak/Nationella-minoritetssprak/