Om Kungälvs sjukhus

Vårt mål är att uppnå högsta kvalitet i vården och den medicinska behandlingen. Både patienter och deras närstående ska känna att de blir bemötta med omtanke och respekt. Vår utgångspunkt är att varje människa är unik med förmåga att utvecklas och ta ansvar för sin livssituation.

Kungälvs sjukhus erbjuder specialistvård och akutmottagning för internmedicin, kirurgi, ortopedi, geriatrik och psykiatri. Vid sjukhuset finns även intensivvård, radiologi och laboratoriemedicin. Vårt mål är att ge högsta kvalitet i det medicinska omhändertagandet.

Kungälvs sjukhus är medlem i nätverket för hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer. Det innebär att vi arbetar med att förebygga sjukdomar och uppmuntrar såväl patienter som medarbetare till en hälsosam livsstil.

Sjukhuset har ett nära samarbete med vårdcentraler och kommuner i närområdet. Syftet är att patienten inte ska behöva känna av några organisatoriska gränser mellan region och kommun, eller inom regionen, när det gäller hälso- och sjukvårdsansvaret.

Kungälvs sjukhus är en del av Sjukhusen i väster.