هنر پدر/مادر شدن - دوره آمادگی ۴ بخشی

Topbild_1312071212.jpg

چگونه برای زایمان آماده شوم؟ به عنوان همسر یا شخص حامی چه کمکی می​توانم بکنم؟ چگونه با درد کنار بیایم؟ برای اینکه کودک حال خوشی داشته باشد به چه چیزی نیاز دارد؟ زمانی که فرزند کوچکی دارم که به او فکر می​کنم، زندگی روزمره چه تغییراتی می​کند؟ به عنوان کسی که قرار است مادر شود، احتمالاً پرسش​ها و نگرانی​های بسیاری دارید. در اینجا پاسخ، توضیحات و نکاتی را از ماماهای ما خواهید دید. در این سری چهار بخشی، ما از تهیه لوازم و آماده شدن تا زندگی روزمره با نوزادان را شرح می​دهیم. این دوره آموزشی پایه و شالوده محکمی برای ماجراجویی​های جدید شما به عنوان مادر فراهم می​کند.

Chatta med Liv