در حال انتظار – تهیه لوازم و آماده شدن

Väntan_172997258.jpg

زایمان و شخص حامی

fodande-stodperson_1067571980.jpg

فکر‭ ‬خوبی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هنگام‭ ‬زایمان‭ ‬یک‭ ‬شخص‭ ‬حامی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬شما‭ ‬باشد‭. ‬این‭ ‬شخص‭ ‬معمولاً‭ ‬همسر‭ ‬شماست،‭ ‬اما‭ ‬می​تواند‭ ‬پدر‭/‬مادر،‭ ‬دوست‭ ‬یا‭ ‬دو‭ ‬شخص‭ ‬باشد‭. ‬حضور‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬شخص‭ ‬حامی‭ ‬بسیار‭ ‬ارزشمند‭ ‬است‭. ‬شما‭ ‬به‭ ‬روش​های‭ ‬بسیاری‭ ‬می​توانید‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬زایمان‭ ‬کمک‭ ‬کنید‭.‬


نوشتن نامه زمان زایمان

Skriva-förlossningsbrev_209714377.jpg

به‭ ‬خواسته​ها‭ ‬و‭ ‬انتظارات‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬زایمان‭ ‬فکر‭ ‬کنید‭. ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬شخصاً‭ ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬احساس‭ ‬امنیت‭ ‬کنید‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬چیزی‭ ‬نیاز‭ ‬دارید‭. ‬شاید‭ ‬قطعه​ای‭ ‬موسیقی،‭ ‬ماساژ‭ ‬یا‭ ‬چیزی‭ ‬کاملاً‭ ‬متفاوت‭. ‬آن​ها‭ ‬را‭ ‬یادداشت‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ماما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬گپ‭ ‬بزنید‭. ‬نامه‭ ‬زمان‭ ‬زایمان‭ ‬کاری‭ ‬اجباری‭ ‬نیست،‭ ‬اما‭ ‬می​تواند‭ ‬روشی‭ ‬خوب‭ ‬برای‭ ‬آمادگی‭ ‬ذهنی‭ ‬شما‭ ‬باشد‭.‬


بستن کیف خود

Packa-vaskan_200206058.jpg

کاری‭ ‬مهم

باید‭ ‬کارت‭ ‬شناسایی‭ ‬معتبری‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭. ‬

آنچه‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬داشته‭ ‬باشید

فکر‭ ‬خوبی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬وضع‭ ‬حمل،‭ ‬میوه‭ ‬یا‭ ‬میان‭ ‬وعده‭ ‬بخورید‭ ‬تا‭ ‬انرژی‭ ‬بیشتری‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭. ‬طی‭ ‬اقامت‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬زایمان،‭ ‬اغلب‭ ‬فکر‭ ‬خوبی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دمپایی،‭ ‬لباس‭ ‬راحت،‭ ‬سوتین‭ ‬شیردهی‭ ‬و‭ ‬کیف‭ ‬لوازم‭ ‬آرایشی‭ ‬برای‭ ‬اقلام‭ ‬بهداشتی‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭. ‬و‭ ‬شارژر‭ ‬تلفن‭ ‬همراه‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬نامه‭ ‬زمان‭ ‬زایمان‭ ‬را،‭ ‬اگر‭ ‬نوشته​اید،‭ ‬فراموش‭ ‬نکنید‭.‬

ویژه‭ ‬کودک

برای‭ ‬فرزند‭ ‬خود،‭ ‬بهترین‭ ‬چیز‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬ممکن‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬سینه‭ ‬شما،‭ ‬پوست‭ ‬به‭ ‬پوست،‭ ‬نگه‭ ‬دارید‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل،‭ ‬حضور‭ ‬شخص،‭ ‬شلوار،‭ ‬پی​جامه‭ ‬و‭ ‬جوراب‭ ‬احتمالاً‭ ‬کافی‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬فکر‭ ‬خوبی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬فارغ‭ ‬از‭ ‬فصل،‭ ‬اگر‭ ‬هوای‭ ‬بیرون‭ ‬سرد‭ ‬باشد،‭ ‬کلاهی‭ ‬کوچک،‭ ‬یک‭ ‬ملحفه‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬دست‭ ‬لباس‭ ‬برای‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭. ‬

نکته​ای‭ ‬مفید‭: ‬کیف‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬قبل‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬آماده‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬آماده‭ ‬در‭ ‬منزل‭ ‬نگه‭ ‬دارید‭. ‬برای‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬افراد،‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬حس‭ ‬امنيت‭ ‬می​دهد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معناست‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬عامل‭ ‬استرس‭ ‬کمتری‭ ‬دارند‭.‬


رفت و آمد به بیمارستان

aka-till-och-fran-sjukhuset_1025142553.jpg

یک‭ ‬ساک‭ ‬بچه‭ (‬یا‭ ‬صندلی‭ ‬کودک‭ ‬خودرو‭) ‬ایمن​ترین‭ ‬راه‭ ‬برای‭ ‬جابجایی‭ ‬کودک‭ ‬است‭. ‬طبق‭ ‬قانون‭ ‬سوئد،‭ ‬تمامی‭ ‬کودکان‭ ‬با‭ ‬قد‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬135‭ ‬سانتی​متر‭ ‬باید‭ ‬هنگام‭ ‬جابجایی‭ ‬در‭ ‬خودرو،‭ ‬در‭ ‬نوعی‭ ‬صندلی‭ ‬ایمنی‭ ‬باشند‭. ‬اگر‭ ‬نمی​خواهید‭ ‬شخصاً‭ ‬ساک‭ ‬بچه‭ ‬بخرید،‭ ‬از‭ ‬مکان​های‭ ‬متعددی‭ ‬می​توانید‭ ‬یک‭ ‬ساک‭ ‬اجاره‭ ‬کنید‭. ‬

بسیاری‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬با‭ ‬خودرو‭ ‬خود‭ ‬جابجا‭ ‬می​شوند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬صورت،‭ ‬فکر‭ ‬خوبی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬یا‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬بارداری‭ ‬به‭ ‬بیمارستان‭ ‬مراجعه‭ ‬کنید‭ ‬تا‭ ‬محل‭ ‬بخش‭ ‬زایمان‭ ‬و‭ ‬محل‭ ‬پارک‭ ‬خودرو‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬یاد‭ ‬بگیرید‭. ‬


مثل یک ورزشکار ممتاز غذا بخورید

at-som-en-elitidrottare_387192031.jpg

زایمان‭ ‬را‭ ‬غالب‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬ماراتون‭ ‬مقایسه‭ ‬می​کنند‭. ‬تلاش‭ ‬بسیار‭ ‬زیادی‭ ‬می‌طلبد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل،‭ ‬فکر‭ ‬خوبی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬قبل‭ ‬با‭ ‬رژیم‭ ‬غذایی‭ ‬مقوی‭ ‬و‭ ‬متنوع‭ ‬و‭ ‬کربوهیدارت​های‭ ‬دیر‭ ‬سوز،‭ ‬انرژی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬کنید‭.‬


گذشتن تاریخ زایمان مورد انتظار

Att passera beräknat förlossningsdatum_707780632.jpg

گذشتن‭ ‬تاریخ‭ ‬زایمان‭ ‬مورد‭ ‬انتظار‭ ‬می​تواند‭ ‬ناامید‭ ‬کننده،‭ ‬اضطراب‭ ‬آور‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬ترسناک‭ ‬باشد‭. ‬روزهای‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬اغلب‭ ‬باعث‭ ‬احساس‭ ‬بی​زمانی‭ ‬می​شود،‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬رایج‭ ‬و‭ ‬کاملاً‭ ‬طبیعی‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬فرصت‭ ‬برای‭ ‬استراحت‭ ‬کردن‭ ‬و‭ ‬انجام‭ ‬کارهایی‭ ‬استفاده‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬لذت‭ ‬می​برید‭ ‬زیرا‭ ‬فصل‭ ‬جدیدی‭ ‬از‭ ‬زندگی‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬آغاز‭ ‬می​شود‭.‬


افکاری درباره آینده

förlossningsbrev.jpg

زوجینی‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬شوند،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬خواسته​ها‭ ‬و‭ ‬انتظارات‭ ‬کمی‭ ‬متفاوت‭ ‬دارند‭. ‬سناریو‭ ‬رایج‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬بیشترین‭ ‬تمرکز‭ ‬زن‭ ‬باردار‭ ‬بر‭ ‬بارداری‭ ‬و‭ ‬تولد‭ ‬فرزند‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬همسر‭ ‬او‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬با‭ ‬فرزندان‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رویداد‭ ‬فکر‭ ‬می​کند‭. ‬فکر‭ ‬خوبی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬افکار‭ ‬خود‭ ‬را،‭ ‬هر‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬شماست،‭ ‬با‭ ‬شخصی‭ ‬صمیمی‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬بگذارید‭. ‬اگر‭ ‬همسر‭ ‬دارید،‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬صحبت‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬سعی‭ ‬کنید‭ ‬مثل‭ ‬یک‭ ‬تیم‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬آماده‭ ‬شوید‭.‬


فکر کرده و با هم صحبت کنید

Fundera och prata_106252277.jpg

ویژه‭ ‬تمامی‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادرهای‭ ‬آینده

 • چه‭ ‬چیزهایی‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬بارداری‭ ‬بر‭ ‬شما‭ ‬اثر‭ ‬می​گذارد؟
 • نگران‭ ‬چه‭ ‬چیزی‭ ‬هستید؟
 • فکر‭ ‬می​کنید‭ ‬فرزندتان‭ ‬چگونه‭ ‬بر‭ ‬زندگی‭ ‬روزمره‭ ‬شما‭ ‬اثر‭ ‬می​گذارد؟
 • تجربه‭ ‬شما‭ ‬از‭ ‬دوران‭ ‬کودکی‭ ‬چیست؟
 • مایلید‭ ‬چه‭ ‬تجربه​هایی‭ ‬کسب‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬فرزندتان‭ ‬چه‭ ‬چیزهایی‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬کند؟‭ ‬
 • می​خواهید‭ ‬چطور‭ ‬پدر‭ ‬یا‭ ‬مادری‭ ‬باشید؟‭ ‬
 • چه‭ ‬چیزی‭ ‬مهم‭ ‬است؟
 • می​خواهید‭ ‬چه‭ ‬تجربیاتی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬انتقال‭ ‬دهید‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬چیزهایی‭ ‬را‭ ‬انتقال‭ ‬ندهید؟‭ ‬

ویژه‭ ‬زوجین

 • چگونه‭ ‬ابراز‭ ‬عشق‭ ‬می​کنید‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬می​شود‭ ‬همسرتان‭ ‬احساس‭ ‬مهم‭ ‬بودن‭ ‬کند؟
 • فکر‭ ‬می​کنید‭ ‬رابطه‭ ‬زوجین‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬کودک‭ ‬چه‭ ‬تغییراتی‭ ‬می​کند؟
 • اکنون‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬کودک‭ ‬متولد‭ ‬شود،‭ ‬چگونه‭ ‬می​توانید‭ ‬به‭ ‬یکدیگر‭ ‬کمک‭ ‬کنید؟

به یاد داشته باشید!

Kom ihåg_388548328.jpg

بدن‭ ‬اکنون‭ ‬آماده‭ ‬شده‭ ‬است

ایجاد‭ ‬آمادگی‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬حس‭ ‬ایمنی‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬زایمان‭ ‬مفید‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬هیچ‭ ‬بایدی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬بدن‭ ‬شما،‭ ‬فارغ‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬دوره‭ ‬پروفیلاکسی‭ ‬را‭ ‬گذرانده‭ ‬باشید‭ ‬یا‭ ‬کیف‭ ‬زایمان‭ ‬فوق​العاده​ای‭ ‬آماده‭ ‬کرده‭ ‬باشید‭ ‬یا‭ ‬خیر،‭ ‬از‭ ‬پس‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬برمی​آید‭.‬


Chatta med Liv