Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet
Hoppa till chatbot

زندگی با هم – زندگی با فرزند خود

leva_intro.jpg
säng.jpg

پدر‭/‬مادر‭ ‬شدن‭ ‬تغییری‭ ‬بزرگ‭ ‬است‭. ‬کل‭ ‬هویت‭ ‬شما‭ ‬تغییر‭ ‬می​کند‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬یکباره‭ ‬مسئولیت‭ ‬شخص‭ ‬کوچک‭ ‬جدیدی‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬خواهید‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬کاملاً‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬وابسته‭ ‬است‭. ‬نمی​توانید‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬کافی‭ ‬بخوابید‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬متوجه‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تقاضاهای‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬دنیای‭ ‬بیرون‭ ‬درباره‭ ‬نحوه‭ ‬زندگی‭ ‬مطلوب‭ ‬فرزندتان‭ ‬روبرو‭ ‬هستید‭. ‬والدین‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬روش​های‭ ‬مختلفی‭ ‬واکنش‭ ‬نشان‭ ‬می​دهند‭. ‬از‭ ‬ابراز‭ ‬احساسات‭ ‬خود‭ ‬نزد‭ ‬شخصی‭ ‬صمیمی‭ ‬نترسید‭. ‬

Amma_2.jpg

فرزند‭ ‬شما‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬شخصی‭ ‬که‭ ‬راحتی‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬می​کند،‭ ‬پیوندی‭ ‬عاطفی‭ ‬برقرار‭ ‬کند‭. ‬مهم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حال‭ ‬فرزندتان‭ ‬خوش‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬انسان‭ ‬رشد‭ ‬یابد‭. ‬شما‭ ‬با‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬فرزندتان،‭ ‬نزدیکی‭ ‬فیزیکی‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬شناساندن‭ ‬بوی‭ ‬طبیعی‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬او،‭ ‬شرایط‭ ‬ایجاد‭ ‬پیوند‭ ‬عاطفی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬فراهم‭ ‬می​کنید‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل،‭ ‬از‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬عطر‭ ‬قوی‭ ‬بپرهیزید‭. ‬

Känslostormar.jpg

پس‭ ‬از‭ ‬تولد‭ ‬فرزند،‭ ‬احتمال‭ ‬ایجاد‭ ‬تغییرات‭ ‬شدید‭ ‬هورمونی‭ ‬در‭ ‬بدن‭ ‬مادر‭ ‬زیاد‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬مورد‭ ‬همسر‭ ‬نیز،‭ ‬عواطف‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬دچار‭ ‬نوسان‭ ‬شود‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬نو‭ ‬والدین​ها‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تولد‭ ‬فرزند،‭ ‬دچار‭ ‬اندوه‭ ‬می​شوند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نوبه‭ ‬خود‭ ‬استرس​زاست‭ ‬زیرا‭ ‬شما‭ ‬‮«‬باید‮»‬‭ ‬خوشحال‭ ‬باشید‭. ‬به‭ ‬آن‭ ‬‮«‬گرفتگی‭ ‬خلق‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬زایمان‮»‬‭ - ‬یا‭ ‬به‭ ‬سوئدی،‭ ‬‮«‬گریه‭ ‬و‭ ‬زاری‭ ‬روز‭ ‬سوم‮»‬‭ - ‬گفته‭ ‬می​شود‭ ‬و‭ ‬معمولاً‭ ‬طی‭ ‬چند‭ ‬هفته‭ ‬رفع‭ ‬می​شود‭. ‬اگر‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬رخ‭ ‬نداد،‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬PND‭ (‬افسردگی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬زایمان‭) ‬گفته‭ ‬می​شود‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬صورت،‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کمک‭ ‬دریافت‭ ‬کنید‭.‬

اگر‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬مشاوره‭ ‬نیاز‭ ‬داشتید،‭ ‬با‭ ‬کلینیک‭ ‬پس‭ ‬زایمانی‭ ‬یا‭ ‬مرکز‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬کودکان‭ ‬تماس‭ ‬بگیرید‭. ‬

Det är din tur.jpg

داشتن‭ ‬فرزندان‭ ‬کوچک‭ ‬احتمالاً‭ ‬بزرگترین‭ ‬اضطرابی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬رابطه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬با‭ ‬کمبود‭ ‬خواب،‭ ‬اضطراب،‭ ‬تقاضاها‭ ‬و‭ ‬استرس،‭ ‬داشتن‭ ‬بهترین‭ ‬روحیه‭ ‬دشوار‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬رأس‭ ‬همه‭ ‬اینها،‭ ‬باید‭ ‬تمرکز‭ ‬کامل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کودک‭ ‬معطوف‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬اغلب‭ ‬همسرتان‭ ‬‮«‬نادیده‭ ‬گرفته‭ ‬می​شود‮»‬‭. ‬یادآوری‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬اغلب‭ ‬می​تواند‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬چالش​های‭ ‬روزمره‭ ‬کمک‭ ‬کند‭. ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬صرف‭ ‬اوقات‭ ‬بیشتری‭ ‬با‭ ‬هم،‭ ‬حتی‭ ‬مدتی‭ ‬اندک‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬از‭ ‬گاهی‭ ‬می​تواند‭ ‬مفید‭ ‬باشد‭.‬

Egentid och tillsammanstid_2.jpg

زمانی‭ ‬که‭ ‬موضوع‭ ‬وقت‭ ‬است،‭ ‬تفاوتی‭ ‬بزرگ‭ ‬بین‭ ‬زندگی‭ ‬با‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬آن​ها‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬معمولاً‭ ‬برای‭ ‬نو‭ ‬والدین​ها‭ ‬دشوار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬کارهای‭ ‬ضروری‭ ‬وقت‭ ‬پیدا‭ ‬کنند‭. ‬اگر‭ ‬با‭ ‬همسر‭ ‬خود‭ ‬زندگی‭ ‬می​کنید،‭ ‬زمان‭ ‬کمتری‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬رابطه‭ ‬بزرگسالی‭ ‬خود‭ ‬خواهید‭ ‬داشت‭. ‬اما‭ ‬می​توانید‭ ‬نوبتی‭ ‬به‭ ‬فرزندتان‭ ‬رسیدگی‭ ‬کنید‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬خودتان‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬بیاورید،‭ ‬اما‭ ‬احتمالاً‭ ‬باید‭ ‬تصمیمی‭ ‬واضح‭ ‬برای‭ ‬برنامه​ریزی‭ ‬وقت‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬بگیرید‭. ‬نکته‭ ‬مهم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ارتباطتان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬قطع‭ ‬نکنید‭. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬والدین‭ ‬اوقات‭ ‬خوبی‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬کل‭ ‬خانواده‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بهره‭ ‬می​برند‭. ‬

De fem magiska timmarna.jpg

شما‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬زوج‭ ‬باید‭ ‬‮«‬پنج‭ ‬ساعت‭ ‬جادویی‮»‬‭ ‬را‭ ‬تمرین‭ ‬کنید‭. ‬این‭ ‬تمرین‭ ‬یعنی‭ ‬پنج‭ ‬ساعت‭ ‬در‭ ‬هفته‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬کارهای‭ ‬روزمره‭ ‬جدیدی‭ ‬اختصاص‭ ‬دهید‭ ‬که‭ ‬رابطه‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬کند‭. ‬این‭ ‬تمرین‭ ‬به‭ ‬پنج‭ ‬تمرین‭ ‬ساده‭ ‬تقسیم‭ ‬می​شود‭. ‬مورد‭ ‬اول‭ ‬عبارت‭ ‬است‭ ‬از‭...‬

زمانی‭ ‬که‭ ‬صبح‭ ‬خداحافظی‭ ‬می​کنید

حداقل‭ ‬درباره‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کارهایی‭ ‬که‭ ‬همسرتان‭ ‬می​خواهد‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬روز‭ ‬انجام‭ ‬دهد،‭ ‬بپرسید‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬می​تواند‭ ‬هر‭ ‬چیزی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬ملاقات‭ ‬مهم‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬دندان​پزشک‭ ‬یا‭ ‬بیرون‭ ‬بردن‭ ‬کودک‭ ‬در‭ ‬کالسکه‭ ‬باشد‭.‬

مدت‭: ‬2‭ ‬دقیقه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬x 5‭ ‬روز‭ ‬کاری،‭ ‬جمعاً‭: ‬10‭ ‬دقيقه

زمانی‭ ‬که‭ ‬عصر‭ ‬دوباره‭ ‬یکدیگر‭ ‬را‭ ‬می​بینید

در‭ ‬عصر‭ ‬کمی‭ ‬وقت‭ ‬بگذارید‭ ‬و‭ ‬درباره‭ ‬چیزهایی‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬فرصت‭ ‬گله‭ ‬و‭ ‬شکایت‭ ‬بدهید‭ ‬و‭/‬یا‭ ‬اتفاقات‭ ‬خوبی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬روز‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬برای‭ ‬یکدیگر‭ ‬تعریف‭ ‬کنید‭. ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬می​توانید‭ ‬به‭ ‬تمامی‭ ‬مشکلات‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬رابطه‭ ‬بپردازید،‭ ‬اما‭ ‬شامل‭ ‬رویدادهای‭ ‬آن‭ ‬روز‭ - ‬به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬جزئیات‭ - ‬نیز‭ ‬می​شود‭. ‬نفر‭ ‬دیگر‭ ‬گوش‭ ‬می​کند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬دیگری‭ ‬حمایت‭ ‬می​کند‭.‬

مدت‭: ‬20‭ ‬دقیقه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬x 5‭ ‬روز‭ ‬کاری،‭ ‬جمعاً‭: ‬1‭ ‬ساعت‭ ‬و‭ ‬40‭ ‬دقیقه

قدرشناسی‭ ‬از‭ ‬یکدیگر‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬دهید

از‭ ‬هر‭ ‬لحظه‭ ‬از‭ ‬روز‭ ‬استفاده‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬دهید‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬حد‭ ‬قدردان‭ ‬همسر‭ ‬خود‭ ‬هستید‭. ‬

مدت‭: ‬5‭ ‬دقیقه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬x 7‭ ‬روز‭ ‬کاری،‭ ‬جمعاً‭: ‬35‭ ‬دقيقه

نزدیکی‭ ‬و‭ ‬مهربانی

یکدیگر‭ ‬را‭ ‬لمس‭ ‬کنید،‭ ‬بغل‭ ‬کنید،‭ ‬ببوسید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬یکدیگر‭ ‬اهمیت‭ ‬دهید‭. ‬سعی‭ ‬کنید‭ ‬دلخوری​های‭ ‬کوچکی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬روز‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬فراموش‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مهربانی‭ ‬شب‭ ‬به‭ ‬خیر‭ ‬بگویید‭.‬

مدت‭: ‬5‭ ‬دقیقه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬x 7‭ ‬روز‭ ‬کاری،‭ ‬جمعاً‭: ‬35‭ ‬دقيقه

زمان‭ ‬یک‭ ‬به‭ ‬یک

حتماً‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬رابطه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬‮«‬از‭ ‬سر‭ ‬می​گیرید‮»‬‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬یکدیگر‭ ‬علاقه‭ ‬نشان‭ ‬می​دهید،‭ ‬زمانی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خودتان‭ ‬اختصاص‭ ‬دهید‭. ‬به‭ ‬پرسش​هایی‭ ‬برای‭ ‬مطرح‭ ‬کردن‭ ‬با‭ ‬همسرتان‭ ‬فکر‭ ‬کنید،‭ ‬مثل‭: ... ‬چگونه‭ ‬گذشت؟‭ ‬احساس‭ ‬تو‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ... ‬چیست؟‭ ‬فکر‭ ‬می​کنی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ... ‬باید‭ ‬چه‭ ‬کاری‭ ‬انجام‭ ‬دهیم؟

مدت‭: ‬2‭ ‬ساعت‭ ‬در‭ ‬هفته‭ ‬جمعاً‭: ‬2‭ ‬ساعت‭ ‬جمع‭ ‬کل‭: ‬5‭ ‬ساعت

sova isär.jpg

پس‭ ‬از‭ ‬بچه‭ ‬دار‭ ‬شدن،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬کمی‭ ‬طول‭ ‬بکشد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬میزان‭ ‬نزدیکی‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬رابطه‭ ‬جنسی‭ ‬در‭ ‬قبل‭ ‬برسید‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬زوجین‭ ‬فکر‭ ‬می​کنند‭ ‬تنها‭ ‬کسانی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬می​کنند‭. ‬اما‭ ‬کاملاً‭ ‬طبیعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬تمایل‭ ‬مثل‭ ‬موجی‭ ‬در‭ ‬دوره​های‭ ‬مختلف‭ ‬پدیدار‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬برود‭. ‬همزمان،‭ ‬فکر‭ ‬خوبی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬رابطه‭ ‬عاشقانه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬ندهید،‭ ‬رابطه​ای‭ ‬که‭ ‬صمیمیت‭ ‬و‭ ‬رابطه‭ ‬جنسی‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬هستند‭. ‬مهم‌ترین‭ ‬چیز‭ ‬داشتن‭ ‬جرئت‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬درباره‭ ‬انتظارات‭ ‬و‭ ‬نیازهای‭ ‬خود‭ ‬است‭. ‬سعی‭ ‬کنید‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬آزرده‭ ‬کردن‭ ‬دیگری،‭ ‬احساس‭ ‬پس‭ ‬زده‭ ‬شده‭ ‬یا‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬بودن‭ ‬انجام‭ ‬دهید‭.‬

Sen.jpg
  • به‭ ‬لحن‭ ‬گفتگوی‭ ‬خود‭ ‬توجه‭ ‬کنید‭. ‬اغلب‭ ‬گفتگوها‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬لحنی‭ ‬که‭ ‬شروع‭ ‬شده​اند،‭ ‬خاتمه‭ ‬می​یابند‭. ‬
  • فکر‭ ‬و‭ ‬احساس‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬حدس‭ ‬نزنید‭. ‬به‭ ‬جای‭ ‬این‭ ‬کار،‭ ‬بپرسید‭!‬
  • افکار‭ ‬و‭ ‬احساسات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬شرح‭ ‬دهید‭: ‬من‭ ‬فکر‭ ‬می​کنم،‭ ‬من‭ ‬معتقدم،‭ ‬من‭ ‬احساس‭ ‬می​کنم،‭ ‬من‭ ‬می​خواهم‭. ‬
  • از‭ ‬اتهام‭ ‬زنی‭ ‬و‭ ‬تعمیم​دهی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬موارد‭ ‬زیر‭ ‬اجتناب‭ ‬کنید‭: ‬تو‭ ‬همیشه‭ ... ‬تو‭ ‬هیچوقت‭ ‬نمی​خواهی‭ ...‬،‭ ‬تو‭ ‬همیشه‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬می​دهی‭... ‬
  • حتماً‭ ‬از‭ ‬درک‭ ‬منظور‭ ‬دیگری‭ ‬مطمئن‭ ‬شوید‭. ‬سؤالات‭ ‬کنترلی‭ ‬مثل‭ ‬موارد‭ ‬زیر‭ ‬بپرسید‭: ‬منظور‭ ‬تو‭ ‬این‭ ‬است؟
  • تفاوت​های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بپذیرید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دیگری‭ ‬مهربان‭ ‬باشید‭. ‬
Åh vad roligt.jpg

مهمان‭ ‬شدن‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬هم‭ ‬جذاب‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬چالش‭ ‬برانگیز‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬یاد‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬برای‭ ‬ملاقاتی‭ ‬آمادگی‭ ‬ندارید،‭ ‬مجبور‭ ‬نیستید‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬موافقت‭ ‬کنید‭. ‬اجازه‭ ‬دهید‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬شما‭ ‬پیش‭ ‬برود‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬تندرستی‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬خانواده‭ ‬تمرکز‭ ‬کنید‭. ‬همه‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬درک‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬احترام‭ ‬بگذارند‭.‬

Sova tillsammans_1710290017.jpg

خوابیدن‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬کودک‭ ‬همیشه‭ ‬موضوع‭ ‬بحث‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬هیئت‭ ‬ملی‭ ‬سلامتی‭ ‬و‭ ‬تندرستی،‭ ‬برای‭ ‬کودکان‭ ‬زیر‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬پشت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تختخواب‭ ‬خود‭ ‬بخوابند‭. ‬این‭ ‬امر‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬نرخ‭ ‬فوت‭ ‬ناگهانی‭ ‬نوزادان‭ ‬است‭. ‬همه‭ ‬کودکان‭ ‬از‭ ‬خوابیدن‭ ‬در‭ ‬تختخواب‭ ‬خود‭ ‬رضایت‭ ‬ندارند‭. ‬اگر‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬کودک‭ ‬در‭ ‬تخت‭ ‬شما‭ ‬بخوابد،‭ ‬فکر‭ ‬خوبی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬بالای‭ ‬تخت‭ ‬و‭ ‬جای‭ ‬مخصوص‭ ‬کودک‭ ‬بگذارید‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬پوشش‭ ‬اتفاقی‭ ‬صورت‭ ‬کودک‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬می​دهد‭. ‬همچنین‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کودک‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬داغ‭ ‬نشود‭. ‬پی​جامه‭ ‬و‭ ‬ملحفه‭ ‬نازک‭ ‬معمولاً‭ ‬کافی‭ ‬است‭.‬

När barnet känns otröstligt_301455563.jpg

گریه‭ ‬کودک‭ ‬باعث‭ ‬تحریک‭ ‬عاطفی‭ ‬شدید‭ ‬می​شود‭. ‬می​تواند‭ ‬باعث‭ ‬ناامیدی‭ ‬شما‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬صبورترین‭ ‬والدین‭ ‬را‭ ‬دیوانه‭ ‬کند‭. ‬وقتی‭ ‬احساس‭ ‬می​کنید‭ ‬هیچ‭ ‬چیزی‭ ‬عمل‭ ‬نمی​کند‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬دیگر‭ ‬طاقت‭ ‬ندارید،‭ ‬کودک‭ ‬را‭ ‬زمین‭ ‬بگذارید‭ ‬و‭ ‬استراحت‭ ‬کنید‭. ‬اگر‭ ‬همسرتان‭ ‬در‭ ‬کنارتان‭ ‬است،‭ ‬می​توانید‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬بخواهید‭ ‬مراقب‭ ‬کودک‭ ‬باشد‭. ‬هر‭ ‬اتفاقی‭ ‬بیفتد،‭ ‬نباید‭ ‬فرزندتان‭ ‬را‭ ‬تکان‭ ‬دهید‭! ‬اگر‭ ‬به‭ ‬مشاوره‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬نیاز‭ ‬دارید،‭ ‬همیشه‭ ‬می​توانید‭ ‬با‭ ‬مرکز‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬کودکان‭ ‬تماس‭ ‬بگیرید‭.‬

Bära bebis_233060395.jpg

زمانی‭ ‬که‭ ‬فرزندتان‭ ‬می​خواهد‭ ‬تمام‭ ‬مدت‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬جابجا‭ ‬کنید،‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬می​تواند‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬شدیدی‭ ‬خسته‭ ‬کننده‭ ‬باشد‭. ‬اما‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬بین‭ ‬کودکان‭ ‬بسیار‭ ‬متداول‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬غریزه‭ ‬حفظ‭ ‬سلامتی‭ ‬است‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬کارهایی‭ ‬که‭ ‬می​توانید‭ ‬انجام‭ ‬دهید‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬فرزندتان‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬ممکن‭ ‬پوست‭ ‬به‭ ‬پوست‭ ‬در‭ ‬آغوش‭ ‬بگیرید‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬شال‭ ‬حمل‭ ‬یا‭ ‬آغوشی‭ ‬را‭ ‬وسیله‭ ‬کمکی‭ ‬ارزشمندی‭ ‬می​دانند‭.‬

Bebisprylar_1594926583.jpg

محصولات‭ ‬ویژه‭ ‬نوزادان‭ ‬صنعتی‭ ‬بزرگ‭ ‬است‭. ‬ایجاد‭ ‬احساس‭ ‬گناه‭ ‬در‭ ‬والدین‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ترفندهای‭ ‬فروش‭ ‬کار‭ ‬دشواری‭ ‬نیست‭: ‬می​خواهید‭ ‬به‭ ‬فرزندتان‭ ‬خوش‭ ‬بگذرد،‭ ‬درست‭ ‬است؟‭ ‬البته،‭ ‬بعضی‭ ‬چیزها‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬وزن‭ ‬خودشان‭ ‬ارزش‭ ‬طلا‭ ‬دارند،‭ ‬اما‭ ‬اغلب‭ ‬آن​ها‭ ‬غیرضروری‭ ‬هستند‭. ‬فرزند‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬صمیمیت،‭ ‬امنیت،‭ ‬عشق،‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬خواب‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭. ‬پایان‭ ‬داستان‭.‬

Kom ihåg_1324320275.jpg

کمی‭ ‬عقل‭ ‬سلیم،‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬راهی‭ ‬دراز‭ ‬پیش‭ ‬می​برد‭. ‬مطالب‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬خواندن‭ ‬درباره‭ ‬نوزادان‭ ‬و‭ ‬کودکان‭ ‬نوپا‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬افکاری‭ ‬سختگیرانه‭ ‬درباره‭ ‬نحوه‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬نوزادان‭ ‬دارند‭. ‬شما‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬کسی‭ ‬می​دانید‭ ‬فرزندتان‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬چیزی‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭.‬

Senast uppdaterad: 1399-04-12 10:51

Chatta med Liv chatbot logo