زایمان – زمان تولد!

Föda_176535947.jpg

علائم شروع وضع حمل

Tecken på förlossningsstart_621516791.jpg

وضع‭ ‬حمل‭ ‬به‭ ‬روش​های‭ ‬مختلفی‭ ‬شروع‭ ‬می​شود‭. ‬اغلب‭ ‬با‭ ‬درد‭ ‬شروع‭ ‬می​شود‭ ‬اما‭ ‬اولین‭ ‬نشانه‭ ‬آن‭ ‬می​تواند‭ ‬‮«‬پاره‭ ‬شدن‭ ‬کیسه‭ ‬آب‮»‬‭ ‬یا‭ ‬ترشح‭ ‬لایه‭ ‬مخاطی‭ ‬رحم‭ ‬حاوی‭ ‬رگه​هایی‭ ‬از‭ ‬خون‭ ‬باشد‭. ‬اگر‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬نیاز‭ ‬دارید‭ ‬یا‭ ‬تردید‭ ‬دارید‭ ‬که‭ ‬کیسه‭ ‬آب‭ ‬پاره‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬بخش‭ ‬زایمان‭ ‬تماس‭ ‬بگیرید‭.‬


پذیرش

Inskrivning_1259107699.jpg

در‭ ‬بیمارستان،‭ ‬ابتدا‭ ‬با‭ ‬ماما‭ ‬ملاقات‭ ‬می​کنید‭ ‬که‭ ‬ارزیابی‭ ‬می​کند‭ ‬وضع‭ ‬حمل‭ ‬شروع‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬باید‭ ‬پذیرش‭ ‬شوید‭ ‬یا‭ ‬خیر‭. ‬اگر‭ ‬روند‭ ‬وضع‭ ‬حمل‭ ‬شروع‭ ‬شده‭ ‬باشد،‭ ‬پذیرش‭ ‬می​شوید‭.‬

برای‭ ‬اینکه‭ ‬تصویری‭ ‬از‭ ‬احوال‭ ‬کودک‭ ‬در‭ ‬رحم‭ ‬داشته‭ ‬باشید،‭ ‬صدای‭ ‬قلب‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دستگاه‭ ‬CTG‭ ‬بررسی‭ ‬می​شود‭ ‬که‭ ‬ضربان‭ ‬قلب‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬روند‭ ‬وضع‭ ‬حمل‭ ‬در‭ ‬رحم‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می​دهد‭.‬


تسکین درد

Smärtlindring_larg.jpg

زایمان‭ ‬دردناک‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬نحوه‭ ‬تجربه‭ ‬درد‭ ‬بین‭ ‬اشخاص‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬روش​های‭ ‬متنوعی‭ ‬برای‭ ‬تسکین‭ ‬آن‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬کار‭ ‬اساسی‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬جسمی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬روانی‭ ‬آماده‭ ‬کنید‭. ‬مثلاً،‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬می​توانید‭ ‬با‭ ‬خوابیدن،‭ ‬خوب‭ ‬غذا‭ ‬خوردن‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬آمادگی‭ ‬زایمان‭ ‬انجام‭ ‬دهید‭. ‬ماما‭ ‬در‭ ‬طور‭ ‬زایمان‭ ‬توصیه​هایی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تسکین‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬بهترین‭ ‬روش‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬می​دهد‭. ‬می​توانید‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬را‭ ‬درباره‭ ‬روش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬اینجا‭ ‬ببینید‭.‬


نقش شخص حامی

Att vara stödperson_1072394603.jpg

شما‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬حامی‭ ‬نقش‭ ‬فوق​العاده‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬زایمان‭ ‬دارید‭. ‬خود‭ ‬حضور‭ ‬شما‭ ‬و‭ ‬نزدیک‭ ‬بودن‭ ‬به‭ ‬مادر‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭. ‬حمایت‭ ‬مستمر‭ ‬حتی‭ ‬می​تواند‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬تسکین‭ ‬درد‭ ‬به‭ ‬روش‭ ‬پزشکی،‭ ‬بیرون‭ ‬کشنده‭ ‬با‭ ‬خلاء‭ [‬روش‭ ‬ونتوس‭] ‬و‭ ‬عمل‭ ‬سزارین‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬دهد‭.  ‬بهترین‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬کسی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬رابطه​ای‭ ‬صمیمی‭ ‬با‭ ‬مادر‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬همچون‭ ‬فانوس‭ ‬دریایی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬زمین‭ ‬هستید‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬شخصی‭ ‬که‭ ‬زایمان‭ ‬می​کند‭ ‬همچون‭ ‬قایقی‭ ‬در‭ ‬دریای‭ ‬طوفانی‭ ‬است‭. ‬تمام‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬نیاز‭ ‬دارید‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نورتان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬طوفان‭ ‬بتابانید‭.‬


نکاتی ویژه شخص حامی

Tips till dig som stöttar_722681980.jpg

قانون‭ ‬شماره‭ ‬یک‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نزدیک‭ ‬مادر‭ ‬بمانید‭. ‬روش​های‭ ‬مختلف‭ ‬لمس‭ ‬کردن‭ ‬و‭ ‬ماساژ‭ ‬دادن‭ ‬را‭ ‬امتحان‭ ‬کنید‭. ‬اگر‭ ‬متوجه‭ ‬شدید‭ ‬روشی‭ ‬مطلوب‭ ‬است،‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬دهید‭. ‬اگر‭ ‬از‭ ‬اثر‭ ‬ماساژ‭ ‬مطمئن‭ ‬نیستید،‭ ‬می​توانید‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬سه‭ ‬انقباض‭ ‬امتحان‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ارزیابی‭ ‬کنید‭. ‬به‭ ‬یاد‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬لمس‭ ‬کردن‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬جهت‭ ‬با‭ ‬رحم‭ ‬و‭ ‬کودک‭ - ‬از‭ ‬بالا‭ ‬به‭ ‬پایین‭ - ‬باشد‭. ‬با‭ ‬حرکت‭ ‬آهسته‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهید‭ ‬و‭ ‬احساس‭ ‬مادر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬را‭ ‬جویا‭ ‬شوید‭. ‬اگر‭ ‬با‭ ‬بدخلقی‭ ‬روبرو‭ ‬شدید،‭ ‬احتمالاً‭ ‬سیستم‭ ‬اضطراب‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬پاسخگویی‭ ‬به‭ ‬شماست‭. ‬سپس‭ ‬باید‭ ‬حتی‭ ‬سخت​تر‭ ‬تلاش‭ ‬کنید‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬مادر‭ ‬احساس‭ ‬ایمنی‭ ‬بدهید‭. ‬اگر‭ ‬احساس‭ ‬کردید،‭ ‬توان‭ ‬ندارید‭ ‬از‭ ‬کارکنان‭ ‬بخش‭ ‬کمک‭ ‬بگیرید‭. ‬اگر‭ ‬شما‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬نیاز‭ ‬داشتید،‭ ‬اتفاقی‭ ‬غیرطبیعی‭ ‬نیست‭.‬


چهار مرحله تولد فرزند

Diagram.jpg

۱‭. ‬فاز‭ ‬نهفتگی‭ ‬

طی‭ ‬فاز‭ ‬نهفتگی،‭ ‬اغلب‭ ‬افراد‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬منزل‭ ‬هستند‭. ‬معمولاً‭ ‬ابتدا‭ ‬انقباضات‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬نامنظم‭ ‬شروع‭ ‬می​شوند‭ ‬و‭ ‬حس‭ ‬گرفتگی‭ ‬عضلانی‭ ‬دوران‭ ‬قاعدگی‭ ‬دارند‭. ‬اما‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬دردناک​تر‭ ‬و‭ ‬شدیدتر‭ ‬می​شوند‭. ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬استراحت‭ ‬کردن،‭ ‬ماساژ‭ ‬ساده‭ ‬و‭ ‬حمام‭ ‬یا‭ ‬دوش‭ ‬آب‭ ‬گرم‭ ‬می​تواند‭ ‬مفید‭ ‬باشد‭. ‬اگر‭ ‬به‭ ‬تسکین‭ ‬درد‭ ‬بیشتری‭ ‬نیاز‭ ‬باشد،‭ ‬Alvedon،‭ ‬Panodil‭ ‬یا‭ ‬Tens‭ ‬را‭ ‬امتحان‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬وسیله‭ ‬کوچکی‭ ‬با‭ ‬الکترودهای‭ ‬تحریک​کننده‭ ‬عصب‭ ‬است‭.‬

۲‭. ‬فاز‭ ‬اتساع‭ ‬رحم

در‭ ‬فاز‭ ‬اتساع‭ ‬رحم،‭ ‬درد‭ ‬شدیدتر،‭ ‬طولانی​تر‭ ‬و‭ ‬منظم​تر‭ ‬می​شود‭. ‬سرویکس‭ ‬اکنون‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کامل‭ ‬باز‭ ‬می​شود‭. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬انقباضات‭ ‬به‭ ‬3‭-‬4‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬10‭ ‬دقیقه‭ ‬برسد،‭ ‬زمان‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬بخش‭ ‬زایمان‭ ‬تماس‭ ‬بگیرید‭. ‬

۳‭. ‬فاز‭ ‬خروج

کودک‭ ‬مسیر‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬انتهای‭ ‬لگن‭ ‬پایین‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬اکنون‭ ‬زمان‭ ‬شروع‭ ‬فشار‭ ‬دادن‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬ناخودآگاه،‭ ‬احتمالاً‭ ‬می​خواهید‭ ‬فشار‭ ‬دهید،‭ ‬اما‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬ماما‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬بخواهد‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬نفس‭ ‬کشیدن‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬انقباضات‭ ‬ادامه‭ ‬دهید‭. ‬این‭ ‬امر‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬کودک‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬کافی‭ ‬به‭ ‬پایین‭ ‬نیامده‭ ‬است‭. ‬یا‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬بافت​ها‭ ‬فرصت‭ ‬بیشتری‭ ‬برای‭ ‬انبساط‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬خطر‭ ‬پارگی‭ ‬زیاد‭ ‬به‭ ‬حداقل‭ ‬برسد‭. ‬

۴‭. ‬مرحله‭ ‬پس‭ ‬زایمانی

کودک‭ ‬متولد‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬احتمالاً‭ ‬فوراً‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پستان‭ ‬مادر‭ ‬گذاشته​اند‭. ‬کودک‭ ‬معمولاً‭ ‬بدون‭ ‬کمک‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬نفس‭ ‬کشیدن‭ ‬می​کند‭ ‬و‭ ‬جیغ‭ ‬می​کشد،‭ ‬اما‭ ‬گاهی‭ ‬اوقات‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬کارکنان‭ ‬نیاز‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬اکنون‭ ‬ماما‭ ‬همچنین‭ ‬بررسی‭ ‬می​کند‭ ‬که‭ ‬جفت‭ ‬بیرون‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬رحم‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬منقبض‭ ‬شدن‭ ‬باشد‭. ‬اگر‭ ‬به‭ ‬بخیه‭ ‬نیاز‭ ‬داشته‭ ‬باشید،‭ ‬ماما‭ ‬از‭ ‬بی​هوشی‭ ‬استفاده‭ ‬می​کند‭.‬


واکنش بدن

Kroppens reaktion_1537325582.jpg

فرزند‭ ‬آوری‭ ‬چیزی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬لازم‭ ‬باشد‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬یاد‭ ‬بگیرید‭. ‬بدنتان‭ ‬دقیقاً‭ ‬می​داند‭ ‬چه‭ ‬کاری‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬عوامل‭ ‬مختلفی‭ ‬مانع‭ ‬کارکرد‭ ‬بدون‭ ‬مشکل‭ ‬بدن‭ ‬شما‭ ‬شوند‭. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬زایمان‭ ‬آغاز‭ ‬و‭ ‬درد‭ ‬شروع‭ ‬شود،‭ ‬بدن‭ ‬معمولاً‭ ‬با‭ ‬حمله‭ ‬اضطرابی‭ ‬واکنش‭ ‬نشان‭ ‬می​​دهد‭. ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬یک‭ ‬واکنش‭ ‬‮«‬جنگ‭ ‬یا‭ ‬پرواز‮»‬‭ ‬رخ‭ ‬دهد‭. ‬یعنی‭ ‬اینکه‭ ‬عضلات‭ ‬منقبض‭ ‬می​شوند،‭ ‬تنفس‭ ‬تغییر‭ ‬می​کند‭ ‬و‭ ‬شخصی‭ ‬که‭ ‬زایمان‭ ‬انجام‭ ‬می​دهد‭ ‬صرفاً‭ ‬بر‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬شرایط‭ ‬متمرکز‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬واکنش‭ ‬خطرناک‭ ‬نیست،‭ ‬اما‭ ‬می​تواند‭ ‬زایمان‭ ‬را‭ ‬طولانی‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مادر‭ ‬و‭ ‬نوزاد‭ ‬اضطراب​آور‭ ‬کند‭.‬


آدرنالین در مقابل اکسی​توسین

Adrenalin vs. Oxytocin_401021341.jpg

حمله‭ ‬اضطرابی‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬وضع‭ ‬حمل‭ ‬با‭ ‬هورمون‭ ‬پرواز،‭ ‬آدرنالین‭ ‬رخ‭ ‬می​دهد‭. ‬این‭ ‬واکنش‭ ‬را‭ ‬می​توان‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬هورمون‭ ‬حال‭ ‬خوب،‭ ‬اکسی​توسین،‭ ‬به‭ ‬تعادل‭ ‬رساند‭. ‬این‭ ‬دارویی‭ ‬مسکن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬انقباض‭ ‬مؤثر‭ ‬رحم‭ ‬کمک‭ ‬می​کند‭. ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬شرایطی‭ ‬که‭ ‬حس‭ ‬امنیت‭ ‬می​دهد،‭ ‬باعث‭ ‬می​شویم‭ ‬بدن‭ ‬اکسی​توسین‭ ‬ترشح‭ ‬کند‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬کنترل‭ ‬آسانتر‭ ‬شرایط‭ ‬وضع‭ ‬حمل‭ ‬کمک‭ ‬می​کند‭. ‬حضور‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬شخص‭ ‬حامی‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است؛‭ ‬شاید‭ ‬اندکی‭ ‬ماساژ‭ ‬یا‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬مورد‭ ‬دلخواه‭ ‬مادر‭ ‬باشد‭.


ابزارهای تسکین درد

Verktyg för att hantera värkar_1181843014.jpg

در‭ ‬طول‭ ‬فاز‭ ‬فعال‭ ‬وضع‭ ‬حمل،‭ ‬انقباضات‭ ‬دارای‭ ‬آهنگ‭ ‬منظمی‭ ‬است‭. ‬هر‭ ‬انقباض‭ ‬حدود‭ ‬60‭-‬90‭ ‬ثانیه‭ ‬طول‭ ‬می​کشد‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬مکثی‭ ‬رخ‭ ‬می​دهد‭ ‬که‭ ‬حداقل‭ ‬طولانی‭ ‬نیست‭. ‬این‭ ‬انقباض​ها‭ ‬را‭ ‬می​توان‭ ‬مثل‭ ‬موج‭ ‬یا‭ ‬فراز‭ ‬و‭ ‬فرود‭ ‬شرح‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پایین‭ ‬هر‭ ‬موج‭ ‬را‭ ‬می​توان‭ ‬میانه‭ ‬انقباض‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفت‭. ‬سعی‭ ‬کنید‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬این‭ ‬آهنگ‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کنید‭ ‬تا‭ ‬بتوانید‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬انقباضات‭ ‬فعالیت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬مکث​ها‭ ‬استراحت‭ ‬کنید‭. ‬بر‭ ‬زمان‭ ‬حال‭ ‬تمرکز‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬انقباض‭ ‬فکر‭ ‬کنید‭. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬درد‭ ‬رفع‭ ‬شد،‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬نفسی‭ ‬عمیق‭ ‬بکشید‭ ‬تا‭ ‬بتوانید‭ ‬آرامش‭ ‬پیدا‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬انرژی‭ ‬بگیرید‭. ‬

نفس‭ ‬کشیدن

ویژه‭ ‬مادر‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬زایمان

در‭ ‬میانه‭ ‬درد،‭ ‬به‭ ‬آرامی‭ ‬و‭ ‬بی​صدا‭ ‬به‭ ‬نفس‭ ‬کشیدن‭ ‬تمرکز‭ ‬کنید‭. ‬اگر‭ ‬نفس‭ ‬عمیق‭ ‬بکشید،‭ ‬در‭ ‬بدن‭ ‬عدم‭ ‬تعادل‭ ‬ایجاد‭ ‬می​شود‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬می​شود‭ ‬اکسیژن‭ ‬کمتری‭ ‬به‭ ‬رحم‭ ‬و‭ ‬کودک‭ ‬برسد‭.‬

ویژه‭ ‬شخص‭ ‬حامی

با‭ ‬گوش‭ ‬کردن‭ ‬به‭ ‬تنفس،‭ ‬کمک‭ ‬کنید‭. ‬اگر‭ ‬صدای‭ ‬نفس‭ ‬بسیار‭ ‬واضح‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬مادر‭ ‬یادآوری‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬سعی‭ ‬کند‭ ‬آرام​تر‭ ‬نفس‭ ‬بکشد‭. ‬

کسب‭ ‬آرامش

ویژه‭ ‬مادر‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬زایمان

طبیعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬عصبی‭ ‬شوید‭ ‬و‭ ‬بخواهید‭ ‬با‭ ‬درد‭ ‬بجنگید،‭ ‬اما‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬انقباضات‭ ‬کل‭ ‬بدن‭ ‬را‭ ‬آرام‭ ‬کنید‭. ‬بر‭ ‬روی‭ ‬فک،‭ ‬شانه​ها،‭ ‬باسن‭ ‬و‭ ‬ران‭ ‬تمرکز‭ ‬کنید‭ ‬زیرا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬مضطرب‭ ‬می​شویم،‭ ‬فشار‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش​ها‭ ‬احساس‭ ‬می​شود‭. ‬تنها‭ ‬یک‭ ‬عضله‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬انقباضات‭ ‬فعالیت‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬عضله​ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬رحم‭ ‬را‭ ‬کنترل‭ ‬می​کند‭.‬

ویژه‭ ‬شخص‭ ‬حامی

با‭ ‬نگاه‭ ‬کردن‭ [‬به‭ ‬مادر‭] ‬و‭ ‬احساس،‭ ‬مراقب‭ ‬این‭ ‬فشار‭ ‬باشید‭. ‬با‭ ‬صحبت‭ ‬کردن‭ ‬و‭ ‬لمس‭ ‬کردن‭ ‬مادر،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬آرام‭ ‬کنید‭. ‬

صدا

ویژه‭ ‬مادر‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬زایمان

از‭ ‬صدای‭ ‬لطیف‭ ‬و‭ ‬دلپذیر‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬انقباضات‭ ‬استفاده‭ ‬کنید‭. ‬تصور‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬فک‭ ‬شما‭ ‬سنگین‭ ‬و‭ ‬آرام‭ ‬است‭. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬زایمان‭ ‬وارد‭ ‬مرحله​ای‭ ‬شدیدتر‭ ‬می​شود،‭ ‬تنفس‭ ‬آرام‭ ‬و‭ ‬بی​صدا‭ ‬اغلب‭ ‬دشوار‭ ‬است‭. ‬سپس‭ ‬هنگام‭ ‬بیرون‭ ‬دادن‭ ‬نفس،‭ ‬ایجاد‭ ‬صدا‭ ‬می​تواند‭ ‬آرامش‭ ‬بخش‭ ‬باشد‭. ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬صدا‭ ‬نیز‭ ‬می​تواند‭ ‬تحمل‭ ‬درد‭ ‬را‭ ‬آسانتر‭ ‬کند‭. ‬

ویژه‭ ‬شخص‭ ‬حامی

به‭ ‬صدای‭ ‬او‭ ‬گوش‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬لزوم‭ ‬صحبت‭ ‬با‭ ‬تن‭ ‬صدای‭ ‬دلپذیر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬یادآوری‭ ‬کنید‭. ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬خودتان‭ ‬صدایی‭ ‬ایجاد‭ ‬کنید‭ ‬نترسید‭. ‬اگر‭ ‬شخص‭ ‬دیگری‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬باشد،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬مادر‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬صدایش‭ ‬راحت​تر‭ ‬باشد‭. ‬

افکار

ویژه‭ ‬مادر‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬زایمان

به‭ ‬خودتان‭ ‬اعتقاد‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬بدن‭ ‬شما،‭ ‬فارغ‭ ‬از‭ ‬نحوه‭ ‬زایمان،‭ ‬شگفت​انگیز‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬یاد‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭: ‬دردی‭ ‬که‭ ‬متوقف‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬هرگز‭ ‬دوباره‭ ‬باز‭ ‬نمی​گردد‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬دردهای‭ ‬وضع‭ ‬حمل‭ ‬حداقل‭ ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬دندان‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬انواع‭ ‬دردها،‭ ‬با‭ ‬وقفه‭ ‬همراه‭ ‬هستند‭. ‬همچنین‭ ‬شایان‭ ‬ذکر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬گرچه‭ ‬این‭ ‬درد‭ ‬اکنون‭ ‬آزاردهنده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬با‭ ‬فرزند‭ ‬کوچک‭ ‬خود‭ ‬ملاقات‭ ‬خواهید‭ ‬کرد‭. ‬

ویژه‭ ‬شخص‭ ‬حامی‭ ‬

مادر‭ ‬آینده‭ ‬را‭ ‬تشویق‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬تصاویر‭ ‬آتی‭ ‬مثبتی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬یادآوری‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬رفع‭ ‬افکار‭ ‬منفی‭ ‬کمک‭ ‬کنید‭. ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬مادر‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬زایمان‭ ‬اعتقاد‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دهد،‭ ‬شما‭ ‬باید‭ ‬محکم‭ ‬باشید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تشویق‭ ‬او‭ ‬ادامه‭ ‬دهید‭. ‬


روش​های مختلف زایمان

گر‭ ‬مشکلاتی‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬زایمان‭ ‬طبیعی‭ ‬را‭ ‬دشوار‭ ‬یا‭ ‬پرخطر‭ ‬کنند،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬عمل‭ ‬سزارین‭ ‬مناسب‭ ‬باشد‭. ‬

در‭ ‬غیر‭ ‬اینصورت،‭ ‬معمولاً‭ ‬زایمان‭ ‬طبیعی‭ ‬توصیه‭ ‬می​شود‭. ‬می​توانید‭ ‬اطلاعات‭ ‬بیشتری‭ ‬درباره‭ ‬روش​های‭ ‬مختلف‭ ‬زایمان‭ ‬بخوانید‭ ‬اینجا‭ ‬ببینید‭.‬


بهبودی

پس‭ ‬از‭ ‬زایمان‭ ‬محل‭ ‬زخم‭ ‬در‭ ‬رحم‭ ‬که‭ ‬جفت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬متصل‭ ‬است،‭ ‬کمی‭ ‬خونریزی‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬به‭ ‬آن‭ ‬خونریزی‭ ‬نفاس‭ ‬یا‭ ‬پس‭ ‬زایمانی‭ ‬گفته‭ ‬می​شود‭ ‬و‭ ‬معمولاً‭ ‬طی‭ ‬6-8‭ ‬هفته‭ ‬قطع‭ ‬می​شود‭. ‬طی‭ ‬این‭ ‬دوره،‭ ‬خطر‭ ‬عفونت‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬همیشه‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل،‭ ‬از‭ ‬حمام‭ ‬کردن،رابطه‭ ‬جنسی‭ ‬بدون‭ ‬کاندوم‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سایر‭ ‬لوازم‭ ‬بهداشتی‭ ‬به‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬نوار‭ ‬بهداشتی‭ ‬اجتناب‭ ‬کنید‭. ‬همچنین‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬عضلات‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬شکم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬کف‭ ‬لگن‭ ‬خاصر‭ ‬ورزش‭ ‬دهید‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬آتی‭ ‬جلوگیری‭ ‬شود‭.‬‭ ‬


معاینات بعدی

طی‭ ‬8-12‭ ‬هفته‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬زایمان‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬معاینه‭ ‬مراقبتی‭ ‬به‭ ‬کلینیک‭ ‬پس‭ ‬زایمانی‭ ‬مراجعه‭ ‬کنید‭. ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬می​توانید‭ ‬درباره‭ ‬نحوه‭ ‬زایمان،‭ ‬احساس‭ ‬خود‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تولد‭ ‬فرزند‭ ‬و‭ ‬نظرات‭ ‬خود‭ ‬درباره‭ ‬نحوه‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬بارداری‭ ‬صحبت‭ ‬کنید‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬می​توان‭ ‬دوباره‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تولد‭ ‬فرزند‭ ‬باردار‭ ‬شد،‭ ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬سینه‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬نوزادتان‭ ‬شیر‭ ‬دهید‭. ‬


به یاد داشته باشید!

Kom ihåg_VGR17-SSNeonatal_310517_9645_18385_large.jpg

به‭ ‬خودتان‭ ‬اعتماد‭ ‬داشته‭ ‬باشید

ساعات‭ ‬سپری‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬زایمان‭ ‬می​تواند‭ ‬چالشی‭ ‬بزرگ‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬دیگر‭ ‬تجربه​ای‭ ‬واقعاً‭ ‬قدرتمند‭ ‬باشد‭. ‬شما‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬عبور‭ ‬خواهید‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬با‭ ‬نوزاد‭ ‬خود‭ ‬ملاقات‭ ‬می​کنید‭.‬

به‭ ‬کارکنان‭ ‬اعتماد‭ ‬کنید

هنگام‭ ‬وضع‭ ‬حمل،‭ ‬در‭ ‬دستانی‭ ‬امن‭ ‬و‭ ‬نزد‭ ‬کسانی‭ ‬قرار‭ ‬دارید‭ ‬که‭ ‬قبلاً‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬بسیاری‭ ‬کمک‭ ‬کرده​اند‭ ‬زایمان‭ ‬کنند‭. ‬آن​ها‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬دیده​اند،‭ ‬می​دانند‭ ‬چه‭ ‬اتفاقی‭ ‬در‭ ‬بدن‭ ‬شما‭ ‬رخ‭ ‬می​دهد‭ ‬و‭ ‬بهترین‭ ‬روش‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬چالش​های‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬می​دانند‭. ‬


Chatta med Liv