غذا دادن – تغذیه و نزدیکی

mata_1290500113.jpg

شیردهی

Amma4.jpg

هر‭ ‬مادری‭ ‬شخصاً‭ ‬درباره‭ ‬نحوه‭ ‬تغذیه‭ ‬فرزندش‭ ‬تصمیم‭ ‬می​گیرد‭. ‬اما‭ ‬شیردهی‭ ‬از‭ ‬پستان‭ ‬اولین‭ ‬توصیه‭ ‬ماست‭. ‬در‭ ‬سوئد،‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬توصیه​های‭ ‬WHO‭ (‬سازمان‭ ‬بهداشت‭ ‬جهانی‭) ‬تبعیت‭ ‬می​کنیم‭ ‬که‭ ‬توصیه‭ ‬می​کند‭ ‬کودک‭ ‬تا‭ ‬شش‭ ‬ماهگی‭ ‬فقط‭ ‬از‭ ‬شیر‭ ‬مادر‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬سایر‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬از‭ ‬شیر‭ ‬مادر‭ ‬تغذیه‭ ‬کند‭. ‬شیر‭ ‬مادر‭ ‬حاوی‭ ‬ترکیبی‭ ‬کامل‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬چیزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کودک‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭. ‬بعلاوه،‭ ‬کودک‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬حس‭ ‬صمیمیت‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬می​کند‭. ‬


مزایای شیر مادر

Fördelar med bröstmjölk_156014336.jpg
 • مغذی
 • هضم‭ ‬آسان
 • دارای‭ ‬ترکیب‭ ‬ویژه‭ ‬فرزند‭ ‬شما
 • دمای‭ ‬صحیح
 • میزان‭ ‬صحیح
 • منفعت‭ ‬برای‭ ‬سیستم‭ ‬ایمنی‭ ‬کودک
 • حاوی‭ ‬هورمون​های‭ ‬رشد
 • حفاظت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬عفونت‭ (‬آنتی​بادی‭)‬
 • این‭ ‬غذا‭ ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬است

تکنیک صحیح شیردهی

Amma3.jpg

یافتن‭ ‬تکنیک‭ ‬صحیح‭ ‬شیردهی‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬کمی‭ ‬قلق‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬نشانه‭ ‬خوب‭ ‬آن،‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آزاردهنده‭ ‬نیست‭. ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬نکات‭ ‬دیگری‭ ‬ذکر‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

 • فرزندتان‭ ‬را‭ ‬نزدیک‭ ‬خود‭ ‬نگه‭ ‬دارید
 • نوک‭ ‬پستان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دقت‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬لب‭ ‬بالای‭ ‬کودک‭ ‬بگیرید
 • اینکه‭ ‬لب​ها‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬پستان‭ ‬کشیده‭ ‬شوند‭ ‬نشانه‭ ‬خوبی‭ ‬است‭. 
 • مطمئن‭ ‬شوید‭ ‬که‭ ‬کودک‭ ‬سینه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬حرکات‭ ‬مشخص‭ ‬فک‭ ‬بمکد
 • کودک‭ ‬باید‭ ‬تمام‭ ‬نوک‭ ‬پستان‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬کافی‭ ‬از‭ ‬هاله‭ (‬قسمت‭ ‬صورتی‭ ‬دور‭ ‬نوک‭ ‬پستان‭) ‬را‭ ‬به‭ ‬دهان‭ ‬بگیرد‭. ‬
 • اگر‭ ‬فرزندتان‭ ‬نتوانست‭ ‬سینه‭ ‬را‭ ‬خوب‭ ‬بگیرد،‭ ‬دوباره‭ ‬شروع‭ ‬کنید‭. ‬انگشت‭ ‬کوچک‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دهان‭ ‬کودک‭ ‬قرار‭ ‬دهید‭ ‬تا‭ ‬خلاء‭ ‬آن‭ ‬آزاد‭ ‬شود‭. ‬سپس‭ ‬آزاد‭ ‬می​شود‭ ‬و‭ ‬می​توانید‭ ‬دوباره‭ ‬شروع‭ ‬کنید‭. ‬

اگر‭ ‬برای‭ ‬شیردهی‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬نیاز‭ ‬داشتید،‭ ‬با‭ ‬کلینیک‭ ‬شیردهی،‭ ‬مرکز‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬کودکان‭ ‬یا‭ ‬کلینیک‭ ‬پس‭ ‬زایمانی‭ ‬تماس‭ ‬بگیرید‭.‬


نکاتی دیگر درباره شیردهی

Fler amningstips_1440379625.jpg

شروع‭ ‬شیردهی‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬انرژی‭ ‬زیادی‭ ‬می​طلبد‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬گاهی‭ ‬اوقات‭ ‬کمی‭ ‬استراحت‭ ‬بین‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬شیردهی‭ ‬مهم‭ ‬است‭. ‬سعی‭ ‬کنید‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬شیردهی‭ ‬آرام‭ ‬و‭ ‬آسوده‭ ‬باشید،‭ ‬زیرا‭ ‬هورمون‭ ‬حال‭ ‬خوب‭ ‬آکسی​توسین‭ ‬باعث‭ ‬می​شود‭ ‬شیر‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬جریان‭ ‬یابد‭. ‬توصیه‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬حسب‭ ‬تقاضا‭ ‬به‭ ‬کودک‭ ‬شیر‭ ‬بدهید؛‭ ‬یعنی‭ ‬باید‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬کودک‭ ‬نشان‭ ‬می​دهد‭ ‬به‭ ‬غذا‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬شیر‭ ‬بدهید‭ - ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬آخرین‭ ‬بار‭ ‬شیردهی‭ ‬مدت‭ ‬کمی‭ ‬می​گذرد‭.‬


شیردهی با شیشه

nappflaska.jpg

بعضی‭ ‬مادران‭ ‬قادر‭ ‬نیستند‭ ‬از‭ ‬پستان‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬فرزندشان‭ ‬شیر‭ ‬دهند،‭ ‬سایرین‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬متعددی‭ ‬نمی​خواهند‭ ‬از‭ ‬پستان‭ ‬شیر‭ ‬بدهند‭. ‬گزینه​ی‭ ‬خوب‭ ‬غذا‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬فرزندتان‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬فنجان‭ ‬یا‭ ‬شیشه‭ ‬شیر‭ ‬یا‭ ‬جایگزین‭ ‬شیر‭ ‬مادر‭ ‬است‭. ‬توصیه‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬شیردهی‭ ‬از‭ ‬پستان‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬صدق‭ ‬می​کند‭. ‬بنابراین‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬فرزندتان‭ ‬نشان‭ ‬می​دهد‭ ‬گرسنه‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬غذا‭ ‬بدهید‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬نزدیک‭ ‬خود‭ ‬نگه‭ ‬دارید‭ ‬زیرا‭ ‬باعث‭ ‬تقویت‭ ‬پیوند‭ ‬عاطفی‭ ‬می​شود‭. ‬


جایگزین شیر مادر

ersättning1481265608.jpg

جایگزین‭ ‬شیر‭ ‬مادر‭ ‬در‭ ‬اغلب‭ ‬فروشگاه​های‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬موجود‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬صرفاً‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تغذیه​ای،‭ ‬جایگزین​های‭ ‬مطلوبی‭ ‬برای‭ ‬شیر‭ ‬مادر‭ ‬هستند‭. ‬برندها‭ ‬و‭ ‬کیفیت​های‭ ‬بسیار‭ ‬مختلفی‭ ‬وجود‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬بهترین‭ ‬گزینه‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬شخص‭ ‬بستگی‭ ‬دارد‭. ‬همین‭ ‬امر‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬شیشه‭ ‬شیر‭ ‬نیز‭ ‬صادق‭ ‬است‭. ‬شما‭ ‬باید‭ ‬خودتان‭ ‬شخصاً‭ ‬امتحان‭ ‬کنید‭ ‬تا‭ ‬نوع‭ ‬مناسب‭ ‬را‭ ‬بیابید‭.‬


چگونه متوجه می​شوید فرزندتان گرسنه است

bebisen är hungrig_586197239.jpg
نشانه​های‭ ‬اولیه

کودک‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬می​پیچد‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬می​کشد،‭ ‬به‭ ‬سرش‭ ‬دست‭ ‬می​زند،‭ ‬دست​هایش‭ ‬را‭ ‬تکان‭ ‬می​دهد،‭ ‬ملچ‭ ‬ملچ‭ ‬می​کند،‭ ‬ژست‭ ‬لیس‭ ‬زدن‭ ‬می​گیرد‭ ‬و‭ ‬صدا‭ ‬می​دهد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬پستان‭ ‬می​گردد‭. ‬

نشانه​هایی‭ ‬که‭ ‬بعداً‭ ‬ظاهر‭ ‬می​شوند

کودک‭ ‬دستان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬داخل‭ ‬دهان‭ ‬می​کند‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬می​مکد‭. ‬تحرک‭ ‬بیشتری‭ ‬پیدا‭ ‬می​کند‭ ‬و‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬بی​قرار‭ ‬یا‭ ‬ناآرام‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬برسد‭. ‬گریه‭ ‬کردن‭ ‬یا‭ ‬جیغ‭ ‬کشیدن‭ ‬گزینه​های‭ ‬آخر‭ ‬هستند‭. ‬

آسان​ترین‭ ‬شرایط‭ ‬غذا‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬کودکی‭ ‬آرام‭ ‬و‭ ‬نسبتاً‭ ‬گرسنه‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬کودک‭ ‬بسیار‭ ‬غمگین‭ ‬است،‭ ‬ابتدا‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬آرام‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬غذا‭ ‬دهید‭. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬کودک‭ ‬اعلام‭ ‬گرسنگی‭ ‬می​کند‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬شیر‭ ‬بدهید‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬روش،‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬طبق‭ ‬نیاز‭ ‬کودک‭ ‬تنظیم‭ ‬می​شود‭. ‬معده‭ ‬یک‭ ‬کودک‭ ‬تقریباً‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬یک‭ ‬گیلاس‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شیردهی‭ ‬کم‭ ‬و‭ ‬مکرر‭ ‬قاعده​ای‭ ‬مطلوب‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬فرزندتان‭ ‬نزدیک‭ ‬شماست،‭ ‬شناسایی‭ ‬نشانه​های‭ ‬اولیه‭ ‬راحت​تر‭ ‬است‭.‬


آروغ گرفتن فرزند شما

Erbjud barnet att rapa_188170445.jpg

چه‭ ‬کودک‭ ‬از‭ ‬شیر‭ ‬مادر‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬جایگزین‭ ‬آن‭ ‬تغذیه‭ ‬کرده‭ ‬باشد،‭ ‬متداول‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مقدار‭ ‬زیادی‭ ‬هوا‭ ‬قورت‭ ‬دهند‭. ‬این‭ ‬امر‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬احساس‭ ‬کاذب‭ ‬سیر‭ ‬شدن‭ ‬یا‭ ‬کولیک‭ ‬رخ‭ ‬دهد‭. ‬بنابراین‭ ‬کار‭ ‬خوبی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آروغ‭ ‬کودک‭ ‬را‭ ‬بگیرید‭. ‬آسان​ترین‭ ‬راه‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کودک‭ ‬را‭ ‬مدتی‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬سینه‭ ‬یا‭ ‬شانه‭ ‬خود‭ ‬صاف‭ ‬بگیرید‭. ‬فقط‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬کودکان‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬تفاوت‭ ‬دارند‭. ‬همه‭ ‬آن​ها‭ ‬آروغ‭ ‬نمی​زنند‭.‬


اطلاعات باارزش در مورد مدفوع

Värdefull bajsinfo_1198705747.jpg

کودکان‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬میزان‭ ‬انجام‭ ‬مدفوع‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬تفاوت‭ ‬دارند‭. ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬آن​ها‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬وعده‭ ‬غذایی‭ ‬انجام‭ ‬می​دهند‭ ‬و‭ ‬سایرین‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬یا‭ ‬حتی‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬هفته‭. ‬اولین‭ ‬مدفوع‭ ‬کودک‭ ‬معمولاً‭ ‬سیاه،‭ ‬فشرده‭ ‬و‭ ‬چسبنده‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬طی‭ ‬یک‭ ‬هفته،‭ ‬بدن‭ ‬کودک‭ ‬با‭ ‬غذای‭ ‬جدید‭ ‬آن‭ ‬سازگار‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رنگ‭ ‬مدفوع‭ ‬متمایل‭ ‬به‭ ‬زرد‭ ‬می​شود


رژیم غذایی در طول شیردهی

Kost under amning_753547633.jpg

زمانی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬پستان‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬فرزندتان‭ ‬شیر‭ ‬می​دهید،‭ ‬فرزندتان‭ ‬تمامی‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬دریافت‭ ‬می​کند‭. ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬قبل‭ ‬به‭ ‬کالری‭ ‬و‭ ‬مایعات‭ ‬نیاز‭ ‬دارید‭. ‬همچنین‭ ‬سعی‭ ‬کنید‭ ‬رژیم‭ ‬غذایی‭ ‬متنوعی‭ ‬با‭ ‬ویتامین‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬معدنی‭ ‬زیاد‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭. ‬اگر‭ ‬فرزندتان‭ ‬دچار‭ ‬ناراحتی‭ ‬معده‭ ‬شد،‭ ‬سعی‭ ‬کنید‭ ‬میزان‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬ایجاد‭ ‬باد‭ ‬می​کنند،‭ ‬مانند‭ ‬پیاز،‭ ‬حبوبات‭ ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬لبنی،‭ ‬کم‭ ‬کنید‭. ‬نکات‭ ‬خوبی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬توصیه​های‭ ‬سازمان‭ ‬غذای‭ ‬سوئد‭ ‬برای‭ ‬شیردهی‭ ‬از‭ ‬پستان‭ ‬خواهید‭ ‬دید‭.‬


آماس پستان

نشان‭ ‬آماس‭ ‬پستان‭ ‬سفت‭ ‬شدن‭ ‬دردناک‭ ‬پستان‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬سرخی‭ ‬و‭ ‬ورم‭ ‬آن‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬تب‭ ‬کنید‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬ناخوش‭ ‬باشید‭. ‬اغلب‭ ‬شیردهی‭ ‬از‭ ‬پستان‭ ‬یا‭ ‬دوشیدن‭ ‬شیر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬رفع‭ ‬این‭ ‬عارضه‭ ‬کمک‭ ‬می​کند‭. ‬اگر‭ ‬تب‭ ‬با‭ ‬پاراستامول‭ (‬استامینوفن‭) ‬رفع‭ ‬نشد،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬عفونت‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭. ‬اگر‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬باشد،‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬پزشک‭ ‬مراجعه‭ ‬کنید‭.‬


ترشح پستان

Bröst som läcker_696023476.jpg

زمانی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬پستان‭ ‬شیر‭ ‬می​دهید‭ ‬یا‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬دوران‭ ‬بارداری،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬پستان‭ ‬ترشح‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬نوک‭ ‬پستان‭ ‬را‭ ‬کمی‭ ‬فشار‭ ‬دهید‭ ‬تا‭ ‬ترشح‭ ‬کاهش‭ ‬یابد‭. ‬همچنین‭ ‬می​توانید‭ ‬پد‭ ‬شیردهی‭ ‬یا‭ ‬شیرجمع‭ ‬کن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سوتین‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬دهید‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬خیس‭ ‬شدن‭ ‬لباستان‭ ‬جلوگیری‭ ‬شود‭. ‬سعی‭ ‬کنید‭ ‬پستان​های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬خشک‭ ‬و‭ ‬گرم‭ ‬نگه‭ ‬دارید‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬ناراحتی‭ ‬غیرضروری‭ ‬جلوگیری‭ ‬شود‭. ‬


درد نوک پستان

Såriga bröstvårtor_1016513776.jpg

متداول‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نقاطی‭ ‬از‭ ‬نوک‭ ‬پستان‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬دوره‭ ‬شیردهی‭ ‬درد‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬فرزندتان‭ ‬سینه‭ ‬را‭ ‬می​مکد،‭ ‬درد‭ ‬بگیرد‭. ‬دلیل‭ ‬آن‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬فرزندتان‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬کافی‭ ‬نوک‭ ‬پستان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دهان‭ ‬ندارد‭. ‬موقعیت​های‭ ‬شیردهی‭ ‬مختلفی‭ ‬را‭ ‬امتحان‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬کمک‭ ‬می​کند‭ ‬یا‭ ‬خیر‭. ‬نوک‭ ‬پستان‭ ‬دردناک‭ ‬را‭ ‬می​توان‭ ‬با‭ ‬کمی‭ ‬شیر‭ ‬دستان‭ ‬چرب‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬التام‭ ‬سریع​تر‭ ‬آن‭ ‬کمک‭ ‬شود‭. ‬


به یاد داشته باشید!

Kom ihåg_VGR17-SU01398_large.jpg

شیر‭ ‬پستان‭ ‬برای‭ ‬فرزندتان‭ ‬مفید‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬شما‭ ‬مجبور‭ ‬نیستید‭ ‬از‭ ‬پستان‭ ‬به‭ ‬فرزندتان‭ ‬شیر‭ ‬دهید‭. ‬هیچ‭ ‬راهکاری‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬والدین‭ ‬مناسب‭ ‬باشد‭. ‬


Chatta med Liv