Fosterdiagnostik

En gravid kvinnas mage. Hon håller ultraljudsbild av sitt foster framför magen.

Fosterdiagnostik är samlingsnamnet för de olika undersökningar som kan göras under graviditeten för att upptäcka avvikelser hos fostret.

En del blivande föräldrar är oroliga för eventuella skador hos fostret och tycker det är bra att få så mycket information som möjligt. Andra tycker att det skapar onödig oro under graviditeten. Fosterdiagnostiken är frivillig och det är alltid du som är gravid som avgör om du vill göra den eller inte.

Här finner du översiktlig information om tidig fosterdiagnostik på 12 språk.

KUB-undersökning

KUB står för "kombinerad ultraljuds- och biokemisk undersökning" och är en metod som beräknar sannolikheten för att fostret har en kromosomavvikelse bestående av en extra kromosom (trisomi), exempelvis Downs syndrom.

Med KUB kan man beräkna sannolikheten för att fostret har trisomi 21 (Downs syndrom) eller ett par andra, mer sällsynta men allvarligare, kromosomavvikelser (trisomi 13 och 18). Provet ger således ingen diagnos utan värderar graden av sannolikhet för kromosomavvikelse.

En KUB-undersökning ökar inte risken för missfall. 

Hur går provet till?

I graviditetsvecka 10+0 - 13+6 tas ett blodprov för att mäta halterna av två proteiner. En ultraljudsundersökning där man mäter bredden av en vätskefylld spalt i nacken på fostret (nackuppklarningsmätning) utförs därefter i graviditetsvecka 11+3 - 13+6.

Resultatet av dessa undersökningar vägs samman med ålder och graviditetslängd till ett resultat som anger sannolikheten för att fostret har en trisomi.

För dig som är över 35 år

I hela Västra Götaland erbjuds KUB kostnadsfritt till alla gravida kvinnor som fyllt 35 år vid tidpunkten för den sista menstruationen.

Undersökningen sker antingen på barnmorskemottagningar i Göteborg eller på sjukhuset, beroende på vilken del av Västra Götaland din barnmorskemottagning finns.

För dig som är under 35 år

Du som är yngre än 35 år och önskar göra en KUB-undersökning och bor i Västra Götaland, får ta kontakt med en privat mottagning som erbjuder KUB-undersökningar.

Efter undersökningen

Om undersökningen visar en ökad sannolikhet att fostret har en kromosomrubbning är det vanligt att ha frågor och funderingar. Om du vill får du möjlighet att göra fler fosterdiagnostiktester. Du får även hjälp med ytterligare information. Beslutet om att göra ytterligare tester fattar du alltid själv.

Alla barnmorskemottagningar (lista A-Ö)


Symbol för barnmorskemottagning i form av en kvinna med ett hjärta

Barnmorskemottagningar

På en barnmorskemottagning får du vård under och efter graviditet, samt stöd inför att bli förälder. Du kan också få råd om vilket preventivmedel som passar just dig samt testa dig för könssjukdomar. På barnmorskemottagningen tar du även det viktiga cellprovet.

Chatta med Liv