Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Göteborg mottagning för unga män

Tillfällig information Under sommaren har vi ej öppet som vanligt!
Vecka 25 till 33 endast dagtider och ingen Dropin. Boka tid via 1177 el. ring oss.
Glad Sommar!

Kontaktuppgifter

Boka tid för att bli uppringd

Sjuksköterska (måndag-fredag)
Kurator (torsdagar)

MUM Online
Boka tid för Digitala vårdmöten via tjänsten Vård och hälsa 

Öppettider

Sommartider v.25-33
torsdag
8:00 - 16:00
Bokade besök
fredag
8:00 - 16:00

Webbtider blir bokningsbara 2-3 veckor före

Besöksadress

Aschebergsgatan 46
411 33 Göteborg
Symbolbild med text MUM since 1999 since 1999

Välkommen till MUM - mottagning för unga män!

Vi finns till för dig som identifierar dig som man, 18-30 år. Hos oss kan du testa dig för könssjukdomar, ställa frågor om kroppen och samtala om sexualitet och svårigheter i relationer. Läs mer om oss under rubriken "Om MUM".

Hjälp hos andra

Här hittar du information om andra verksamheter som också ger hjälp och stöd till dig som ung man.

På MUM i Göteborg arbetar sjuksköterskor, läkare, sexologer, psykolog och kuratorer som har kunskap och erfarenhet av frågor som kretsar kring sexuell och relationell hälsa.

Söka vård hos oss

Det finns flera olika sätt att söka vård på MUM. Vi lägger kontinuerligt ut bokningsbara tider till sjuksköterska, dessa tider bokas via 1177.se

Onlinemottagningen bokas också via 1177.se och appen Vård & hälsa.

Om MUM

Det kan finnas många olika skäl till att du som ung man vill söka dig till oss. Det kan handla om att du:

 • vill testa dig för könssjukdomar
 • vill ställa frågor om din sexuella funktion
 • vill samtala kring dina relationer/din relation
 • har frågor om genitala förändringar
 • har erfarenhet av sexuellt tvång, övergrepp eller kränkningar
 • vill ha hjälp med att förstå och hantera svartsjuka
 • ska bli förälder mot din vilja
 • vill prata om din sexuella identitet
 • vill ha hjälp med Hepatit B-vaccination
 • vill ha hjälp att hantera olika känslor
 • vill prata om porr
 • vill prata om sexuell lust
 • vill prata om kondomer eller andra preventivmedel
 • … och mycket mer

Varmt välkommen!

Om att tala Om och tala Med Unga Män

Barn- och ungdomsbyrån vid Högskolan Väst har nyligen publicerat ett blogginlägg om MUM. 

"Mellan att prata med unga män och att tala om unga män, finns det en värld av skillnad. Från det ögonblick det talas om unga män i stället för att de blir tilltalade, är det att säga att de inte längre, eller inte ännu, är där. Det är att registrera deras frånvaro. Vi talar om unga män bara i deras frånvaro och då om deras frånvaro."

https://www.buvbyran.hv.se/2023/06/05/att-tala-om-och-tala-med/

Varför söker män sällan vård för sexuella problem? 

Sex på Arbetstid (Kunskapscentrum för Sexuell Hälsa), en pod som kanske i första hand riktar sig till vård- och omsorgspersonal, pratar om maskulinitet och manligt vårdsökande för sexuella svårigheter. 

Varför söker män sällan vård för sexuella problem?

 

MUM-studie publicerad

Helsing B, Frisén A, Hwang C.P. "Sexual risk-taking among young Swedish men testing for STI" (2020). European Journal of Contraception & Reproductive Health. Online: 02-Oct-2020. https://doi.org/10.1080/13625187.2020.1821355

I oktober 2020 publicerades resultaten från en studie som genomförts på MUM. Syftet med undersökningen var att studera olika aspekter av sexuellt risktagande och sexuell utsatthet hos unga män som besöker drop-in mottagningen på MUM för att testa sig för könssjukdomar. Studien genomfördes under perioden hösten 2016 till våren 2017 och omfattade 452 enkätsvar.

Resultaten visade bland annat att omkring hälften av respondenterna testar sig regelbundet, och att en mer än var tredje ung man varit påverkade av alkohol i samband med senaste sexuella kontakten. Var femte uppgav upplevde att det fanns en koppling mellan oro för erektionssvikt och bristande kondomanvändning. Detta var något vanligare hos personer över tjugofem års ålder. I gruppen män som har sex med män angav dock enbart en av tio detta som en orsak till att inte använda kondom.

Ett av de viktigaste, och även mest oroande fynden i undersökningen berör sexuella handlingar mot sin vilja. Var sjätte ung man uppgav att de någon gång haft sex mot sin vilja och bland män som har sex med män hade var tredje erfarenhet av sex mot sin vilja.

”There are important differences in sexual risk-taking within the group of young men testing for sexually transmitted infections which need to be taken into account in developing effective counselling and promotion strategies in sexual and reproductive health care. Further research on young men’s sexual risk-taking is needed to broaden understanding of factors associated with young men’s sexual health” – Helsing et al 2020
 

Sammanfattningsvis visar studien att de unga män som besöker MUM för STI-testning utsätter sig för risker men att de samtidigt, genom att uppsöka mottagningen tar ansvar för sin och andras hälsa.

SRHR-mottagningar som vänder sig till unga män bör vara medvetna om vilka risktaganden som är vanligt förekommande i målgruppen, samt i bemötandet utarbeta metoder som belyser dessa men som även stöder unga män mot ett ökat personligt ansvarstagande. Vi tror att en öppenhet mot, och ett genuint intresse för, unga mäns sexuella och relationella hälsa bidrar till en ökad medvetenhet och ett ökat ansvarstagande hos den unga mannen.

MUM,
2020-10-09 (uppdaterad 2020-10-16)

Röster om manlighet

 
"Det kändes som att jag inte hade rätt till mina egna känslor", säger en av killarna på Mottagningen för unga män (MUM) i Göteborg. En film om att utmana normer som säger att män ska vara starka och osårbara.

Röster om manlighet är en serie filmer från Sveriges Kommuner och Landsting om att utmana destruktiva normer för maskulinitet och att öka pojkars och mäns delaktighet i jämställdhetsarbetet.

Hjälp hos andra

Här hittar du information om andra verksamheter som också ger hjälp och stöd till dig som ung man.

Kriscentrum för män

Kriscentrum för män är en mottagning för dig som har problem i nära relationer. Det kan handla om relationsproblem, kriser i samband med separation, svårigheter i föräldraskapet eller att du utsatt någon eller själv blivit utsatt för våld i en nära relation.


Senast uppdaterad: 2024-05-06 15:17