Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

Aktuellt Biogas Väst

Biogas för framtiden – regional utveckling och cirkulär ekonomi i dag och imorgon

2017 års Biogas Väst-konferens hölls i Göteborg den 6 oktober. Presentationer, foton och filmklipp från konferensen hittar du här: www.vgregion.se/biogaskonferens2017

Över 80 miljoner till biogas i Västra Götaland genom Klimatklivet - hittills

Vårgårda Herrljunga Biogas AB fick 6 miljoner i investeringsstöd för kapacitetsutbyggnad av rötningsanläggningen och Trollhättan Energi fick medel till en biogasstation för lastbilar vid Trestad center.  Det är några exempel på insatser i Västra Götaland som 2017  beviljats medel från Klimatklivet. Aktuell ansökningsomgång är 15 januari till 15 februari 2018 och Länsstyrelsen välkomnar nya ansökningar! Information om hur man söker medel från Klimatklivet finns hos länsstyrelsen

Projektmedel för biogasutveckling

Har ni projekt på gång som kan öka användning och produktion av biogas i Västra Götaland? Eller har ni idéer om var en ökad samverkan inom biogasområdet kan göra störst nytta? Läs mer om de medel som finns att söka för projekt som bidrar till stärkt biogasutveckling i Västra Götland.

Kostnadsfri experthjälp och rådgivning

Tack vare projektet Biogas 2020 finns möjlighet att få råd och experthjälp från rådgivare, forskare och experter inom biogasproduktionens värdekedja. Läs mer om Biogas2020 - process- och teknikstöd 

Västsvensk kraftsamling för biogas

Ökad användning och ökad produktion av biogas är målet. 2017 fattade miljönämnden i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslut om fortsatta gemensamma satsningar i Kraftsamling Biogas 2017-2020.  Läs mer i det gemensamma pressmeddelandet

Tula Ekengren

Arbetar med EU-projekten Biogas 2020 och GREAT men förstärker även det övriga arbete inom Biogas Väst, främst på marknadssidan.
Telefonnummer
E-post

Hanna Jönsson

Processledare Biogas Väst
Telefonnummer
E-post

Biogas Väst finansieras av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Miljönämnden i Västra Götalandsregionen är huvudman.

Senast uppdaterad: 2017-11-17 11:46