Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland.

Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

Aktuellt från Biogas Väst

 

Biogas för framtiden 6 okt fullbokad - men vi jobbar på att få plats för fler!

Intresset är stort för årets Biogas Väst konferens "Biogas för framtiden - Regional utveckling och cirkulär ekonomi idag och imorgon" den 6  oktober. De extra platser vi släppte 18 sept har också tagit slut. Vi ber intresserade anmäla sig till väntelistan via länken nedan, så meddelar vi så snart vi lyckats lösa fler platser. Välkomna!

Anmäl dig senast 24 september via regionkalendern

Program

Inbjudan

Över 80 miljoner till biogas i Västra Götaland genom Klimatklivet - hittills

I senaste beslutsomgången för Klimatklivet beviljades Vårgårda Herrljunga Biogas AB 6 miljoner i investeringsstöd för kapacitetsutbyggnad av rötningsanläggningen. Samtidigt beviljades Trollhättan Energi medel till en biogasstation för lastbilar vid Trestad center. Det innebär att totalt mer än 80 miljoner beviljats till olika investeringar inom biogasområdet hos aktörer i länet hittills. Nästa ansökningsomgång för Klimatklivet är öppen 7 augusti till 9 september och Länsstyrelsen välkomnar nya ansökningar då! Se hela listan och mer information om hur man söker medel  på länsstyrelsens webbplats

Projektmedel för biogasutveckling

Har ni projekt på gång som kan öka användingen och produktionen av biogas i Västra Götaland? Eller har ni idéer om var en ökad samverkan inom biogasområdet kan göra störst nytta? Läs mer om de medel som finns att söka för projekt som bidrar till stärkt biogasutveckling i Västra Götland.

Kostnadsfri experthjälp och rådgivning

Tack vare projektet Biogas 2020 finns möjlighet att få råd och experthjälp från rådgivare, forskare och experter inom biogasproduktionens värdekedja. Läs mer om Biogas2020 - process- och teknikstöd 

Ny västsvensk kraftsamling för biogas

Ökad användning och ökad produktion av biogas är målet. Nu har miljönämnden i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län tagit beslut om fortsatta gemensamma satsningar i Kraftsamling Biogas 2017-2020.  Läs mer i det gemensamma pressmeddelandet

Tula Ekengren

Arbetar med EU-projekten Biogas 2020 och GREAT men förstärker även det övriga arbete inom Biogas Väst, främst på marknadssidan.
Telefonnummer
E-post

Hanna Jönsson

Processledare Biogas Väst
Telefonnummer
E-post

Biogas Väst finansieras av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Miljönämnden i Västra Götalandsregionen är huvudman.

Senast uppdaterad: 2017-09-21 10:13