Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

Aktuellt Biogas Väst

Biogas Väst frukostseminarium 26 januari 2018: Kollektivtrafikens framtida behov av biogas

År 2020 sker trafikstart för flera större upphandlingar av kollektivtrafiken i Göteborg med omnejd. Hur ser biogasbehovet inom kollektivtrafiken ut framöver? Och finns det biogas i den omfattning som kollektivtrafiken kommer att behöva? Välkomna på ett frukostseminarium där ni hör företrädare för kollektivtrafiken berätta hur de tänker och vilka frågor de står inför. Och hör företrädare för biogasbranschen ge sin syn på tillgången på biogas framöver. Anmälan senast 14 januari, först till kvarn..! Anmäl dig via regionkalendern

Processledare söks för samverkansplattformen Biogas Väst 2018-2020

Biogas Väst byter huvudman för en ännu mer kraftfull och ändamålsenlig organisation för utvecklingsarbetet kring biogas i Västra Götaland. Hållbar Utveckling Väst, det regionala energikontoret i Västra Götaland, tar över ansvaret våren 2018 och söker därför en driven processledare. Övrigt påverkansarbete och strategisk samverkan med andra regioner m.m ligger kvar hos VGR. Ansök senast 24 januari. Läs mer om förändringen
HUV platsannons

Projektmedel för biogasutveckling

Har ni projekt på gång som kan öka användning och produktion av biogas i Västra Götaland? Eller har ni idéer om var en ökad samverkan inom biogasområdet kan göra störst nytta? Läs mer om medel att söka för projekt som bidrar till stärkt biogasutveckling i Västra Götland.

Kostnadsfri experthjälp och rådgivning

Tack vare projektet Biogas 2020 finns möjlighet att få råd och experthjälp från rådgivare, forskare och experter inom biogasproduktionens värdekedja. Läs mer om Biogas2020 - process- och teknikstöd 

Västsvensk kraftsamling för biogas

Ökad användning och ökad produktion av biogas är målet. 2017 fattade miljönämnden i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslut om fortsatta gemensamma satsningar i Kraftsamling Biogas 2017-2020.  Läs mer i det gemensamma pressmeddelandet

Tula Ekengren

Arbetar med EU-projekten Biogas 2020 och GREAT men förstärker även det övriga arbete inom Biogas Väst, främst på marknadssidan.
Telefonnummer
E-post

Hanna Jönsson

Processledare Biogas Väst
Telefonnummer
E-post

Biogas Väst finansieras av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Miljönämnden i Västra Götalandsregionen är huvudman.

Senast uppdaterad: 2018-01-19 14:17