Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

Aktuellt Biogas Väst

Framtidsspaningar om biogasens roll och hur vi drar nytta av det i Västsverige

Biogas Västs nya processledarteam är nu på plats och tillsammans höll vi 11 april ett spännande frukostseminarium. Där tog vi del av framtidsspaningar och trender för biogasens utveckling och roll i Sverige och omvärlden. Se dokumentationen under "Genomförda aktiviteter".

Ökad satsning på biogas i Västra Götaland med ny huvudman

Biogas Väst byter huvudman för en ännu mer kraftfull och ändamålsenlig organisation för utvecklingsarbetet kring biogas i Västra Götaland. Hållbar Utveckling Väst, det regionala energikontoret i Västra Götaland, tar över ansvaret i mars 2018. Övrigt påverkansarbete och strategisk samverkan med andra regioner m.m ligger kvar hos VGR.  Pressmeddelande om ny huvudman 
Notis om ny huvudman

Projektmedel för biogasutveckling

Har ni projekt på gång som kan öka användning och produktion av biogas i Västra Götaland? Eller har ni idéer om var en ökad samverkan inom biogasområdet kan göra störst nytta? Läs mer om medel att söka för projekt som bidrar till stärkt biogasutveckling i Västra Götland.

Kostnadsfri experthjälp och rådgivning

Tack vare projektet Biogas 2020 finns möjlighet att få råd och experthjälp från rådgivare, forskare och experter inom biogasproduktionens värdekedja. Läs mer om Biogas2020 - process- och teknikstöd 

Västsvensk kraftsamling för biogas

Ökad användning och ökad produktion av biogas är målet. 2017 fattade miljönämnden i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslut om fortsatta gemensamma satsningar i Kraftsamling Biogas 2017-2020.  Läs mer i det gemensamma pressmeddelandet

Artiklar med goda exempel från biogassatsningar i Västra Götaland

Kontakt Biogas Väst

Bo Ramberg

processledare
+46 (0)704 97 59 27
E-postadress

Joel Karlberg

processmedarbetare
+46 (0)790 74 19 90
E-postadress

Tula Ekengren

Kraftsamling Biogas
Telefonnummer
E-post

Hanna Jönsson

Kraftsamling Biogas
Telefonnummer
E-post

Biogas Väst finansieras av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det regionala energi- och hållbarhetskontoret Hållbar utveckling  Väst är huvudman.