Regional utveckling

En hållbar regional utveckling skapar bättre möjligheter att finansiera och utveckla välfärden. Fler och framgångsrika företag, nya jobb, förbättrade kommunikationer, ett rikt kulturliv, utbildningstillfällen och minskad miljö- och klimatpåverkan är några av målen för Västra Götalandsregionens insatser.

 

Vårt uppdrag

Västra Götalandsregionens roll inom regional utveckling kan beskrivas som att samla, driva, finansiera och ibland vara ansvarig myndighet. Vi strävar efter att ligga i framkant och vi använder vår egen verksamhet för test och demonstration.

Arbetet utgår från de särskilda förutsättningar som råder i Västra Götaland och en helhetssyn på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

I bred samverkan tar vi tillvara möjligheterna i aktuella samhällsutmaningar och verkar för att regionens attraktivitet och konkurrenskraft ska öka. Särskilt viktiga samarbetspartner är de fyra kommunalförbunden som tillsammans representerar Västra Götalands 49 kommuner.

Så styrs regional utveckling

Aktuellt inom regional utveckling

HaV
RT @havochvatten: Ny HaV-rapport: Svenska maritima näringar omsätter 160 miljarder varje år https://t.co/RXM9EwrBOW https://t.co/UEayDNUUkK
photo
Miljöavdelningen
RT @vgrmiljo: Raka spåret! 😉 https://t.co/RRyqJUlnF0
Miljöavdelningen
RT @vgrmiljo: Tyck till om de regionala miljömålen för Västra Götaland! Svara på remissen till 15 sept. https://t.co/OZaKfgKyRo
VGRiAlmedalen VGR Utveckling VG
RT @VGRiAlmedalen: Här är frågorna som @vgregion lyfter på #VästsvenskaArenan och #Almedalen.Knappt en vecka kvar! #vgpol @UtvecklingVG htt…
48 mkr till ny forsknings- och utvecklingsmiljö för biologiska läkemedel, VGR part i nationell kraftsamling https://t.co/tUnLxpT5BN
bild-579633098735684_1534068059958845
bild-579633098735684_1533975899968061
Västra Götalandsregionen är partner i prestigefyllda priset. Årets pristagare mycket inspirerande för utvecklingen i Västra Götaland.
Senast uppdaterad: 2017-06-27 08:45