Politik

Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation. Det innebär att den styrs av demokratiskt valda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av medborgarna i Västra Götaland vid de allmänna valen.


Publicerad: 2017-04-02 11:53