Söka stöd

Här hittar du information om Västra Götalandsregionens stöd, finansiering och bidrag till projekt, organisationer och företag inom folkhälsa, kultur, miljö, regionutveckling, kollektivtrafik och rättighetsfrågor.

Så kan din idé förverkligas

Genom programmen för hållbar utveckling finns en budget som delas ut till projekt och initativ som leder till att uppfylla målen i VG2020. Flera program har egna ansökningsrutiner och blanketter.

Ta gärna kontakt med en handläggare för att diskutera din idé, innan du skriver och skickar in din ansökan. Det finns en eller flera kontaktpersoner per program.

Till vad ger vi stöd?

Västra Götalandsregionen (VGR) kan bevilja medel till projekt som främjar hållbar utveckling i Västra Götaland, och som ligger i linje med Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020).

Nivån på VGR:s medfinansiering varierar med insatsens art och vikt för regional utveckling. Samverkansprojekt med flera aktörer och intressenter är prioriterade.

VGR kan även medfinansiera förstudier.

VG2020

 

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:37