Söka stöd

Här hittar du information om Västra Götalandsregionens stöd, finansiering och bidrag till projekt, organisationer och företag inom folkhälsa, kultur, miljö, regionutveckling, kollektivtrafik och rättighetsfrågor.

Ta steget till att förverkliga din idé

Genom programmen för hållbar utveckling finns en budget som delas ut till projekt och initativ som leder till att uppfylla målen i VG2020. Flera program har egna ansökningsrutiner och blanketter. Ta gärna kontakt med en handläggare för att diskutera din idé, innan du skriver och skickar in din ansökan. Det finns en eller flera kontaktpersoner per program.

Till vad ger vi stöd?

Västra Götalandsregionen kan bevilja medel till projekt som främjar hållbar utveckling i Västra Götaland och som ligger i linje med strategin VG2020. Förstudier avser vanligtvis mindre studie som genomförs i samverkan med flera parter och med medfinansiering från sökande och/eller samverkansparter.

Samverkansprojekt är projekt i samverkan med flera parter, med substantiell medfinansiering från samverkande parter. Nivån av Västra Götaland regionens medfinansiering beror på insatsens art och vikt för regional utveckling.

Samverkansmiljöer är miljöer, centrumbildningar, labb etc. med relevans för insatsområdena. Finansiering sker via projektfinansiering av strategiska satsningar i samverkan med aktörer, med placering på t.ex.science parks.


Senast uppdaterad: 2017-05-24 10:49