Patientnämnden

Patientnämnden ska opartiskt utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa patienter, bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar.

 

Kontakta oss

Telefon och telefontid: 010-441 20 00 (med reservation för avvikelser)
måndag, onsdag, fredag kl. 09.00-11.00
tisdag, torsdag kl. 09.00-11.00, kl. 13.00-15.00
 
OBS! Den 13 mars har kansliet utbildningsdag och har därför inga telefontider.

Postadress: Patientnämndernas kansli, 413 45 Göteborg
Besöksadress: Nordstadstorget 6, 411 05 Göteborg   
                                                                                                                
E-post: E-postadress
Tänk på att inte skicka uppgifter om din eller annans hälsa eller personuppgifter via e-post.

Blankett för anmälan till Patientnämnden

På 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du logga in och göra en elektronisk anmälan:1177 Vårdguiden

Senast uppdaterad: 2018-01-29 16:04