Kraftsamling Life Science

www.vgregion.se/lifescience

Möjligheter och utmaningar för Life Science-sektorn i Västra Götaland

Västra Götaland har många starka områden inom Life Science. Den nära kopplingen mellan akademi, sjukvård och företag har haft stor betydelse för utvecklingen i Västra Götaland. Det finns starka forskningsområden inom både Chalmers och Göteborgs Universitet.

Trots dessa förutsättningar har Västra Götaland områden som behöver förbättras. Det här konstateras i en rapport, som gjorts av tidigare statsminister Ingvar Carlsson.

Bakgrunden till rapporten är att AstraZeneca, under våren 2010, beslutade att omstrukturera företagets globala forskningsverksamhet och öka satsningarna i Mölndal. Beslutet bidrog till uppdraget att se över Life Science-sektorn i Västsverige. Bakom initiativet står Västra Götalandsregionen i samverkan med Göteborgs universitet, Chalmers, Göteborgs Stad, Mölndals stad och Västsvenska Handelskammaren.

Handlingsprogram för life science

Handlingsprogram för life science 2013-2015 syftar till att stärka utvecklingen och den regionala tillväxten inom området life science med särskilt fokus på insatser där samverkan sker mellan akademi, företag och hälso- och sjukvården.

Läs mer om handlingsprogram för life science

 


Vad är Life Science?

Life Science omfattar vetenskapsområden inom bland annat medicin, biologi, kemi, teknik, informatik och materialvetenskap.

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m