Pressrummet

Regionstyrelsens val och nomineringar

Vid tisdagens sammanträde valde regionstyrelsen ledamöter och ersättare m. fl. att representera VGR i ett antal samverkansnämnder och forum.

Listan med regionstyrelsens val

Val till nämnder och styrelser

Den 25 november valde regionfullmäktige ledamöter och ersättare för Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser. Fullmäktige valde även representation i samverkansförbund, stiftelser och rättsinstanser med flera.

Hela listan med valen

Listan publiceras med reservation för redaktonella fel. Listan justeras först när regionfullmäktiges protokoll justeras den 2 december.

Grönblå samverkan leder VGR

Efter valet har Moderaterna, Miljöpatiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna valt att samarbeta och bilda ledning för Västra Götalandsregionen under namnet Grönblå samverkan. Regionstyrelse valdes vid fullmäktiges sammantäde den 21 oktober. Ordförande i styrelsen är nu Johnny Magnusson (M) och vice ordförande Gert-Inge Andersson (S). Ledamöter i styrelsens utskott valdes vid ett extra sammanträde den 21 oktober. Övriga val till styrelser och nämnder görs vid fullmäktiges sammanträde den 25 november.

Budget för 2015

Vid regionfullmäktiges sammanträde i juni antogs Socialdemokraternas, Västerpartiets och Miljöpartiets budget för 2015. Den nya politiska ledningen, Grönblå samverkan, kan vilja förädra budgeten för nästa år. Det slutgiltiga beslutet om budgeten fattas av fullmäktige den 25 november. 

Alla partiernas budgetförslag finns publicerade på Västra Götalandsregionens hemsida.

Gå till sidan med budgetförslagen

Pressmeddelanden

Vad tycker du om pressrummet?

Politisk kalender

uiqt|wBvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m