Pressrummet

Vårdens sommarplanering 2014

På sidan för vårdens sommarplanering finns information om hur Västra Götalandsregionen arbetar med bemanningen under sommaren. På sidan finns också kontaktinformation.
Gå till sidan för sommarplaneringen

Partiernas budgetförslag för 2015

Vid regiofullmäktiges sammanträde i juni beslutade ledamöterna att anta Socialdemokraternas, Västerpartiets och Miljöpartiets budget för 2015. Eftersom det är valår fattas det slutgiltiga beslutet om budgeten i november. Alla pariternas budgetförslag finns publicerade på Västra Götalandsregionens hemsida.

Gå till sidan med budgetförslagen

Pressmeddelanden

Vad tycker du om pressrummet?

Politisk kalender

uiqt|wBvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m