Om Skaraborgs Sjukhus

Organisationsnummer: 232100-0131

Telefonnummer (växel): 0500-43 10 00

Fler kontaktuppgifter till Skaraborgs Sjukhus

Skaraborgs sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal medicinska, kirurgiska och psykiatriska specialiteter. Sjukhuset är en del av Västra Götalandsregionen, och har verksamhet i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde.

Skaraborgs Sjukhus har totalt 673 vårdplatser och omkring 4 400 anställda. Upptagningsområdet är de femton kommuner i Västra Götalands län som tidigare ingick i Skaraborgs län. I området finns cirka 260 000 invånare.

Vid sjukhuset bedrivs även forskning, utvecklingsarbete och utbildning.

Det här hände på SkaS 2016:

  • 419 400 besök gjordes inom öppenvården.
  • 36 490 vårdtillfällen i sluten vård (patienter som är inskrivna på vårdavdelning).
  • 18 900 operationer gjordes.
  • 2 714 barn föddes.

Årsredovisning 2016

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:43