Om Skaraborgs Sjukhus

Skaraborgs sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal medicinska, kirurgiska och psykiatriska specialiteter. Sjukhuset är en del av Västra Götalandsregionen, och har verksamhet i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde.

Skaraborgs Sjukhus har totalt 673 vårdplatser och omkring 4 400 anställda. Upptagningsområdet är de femton kommuner i Västra Götalands län som tidigare ingick i Skaraborgs län. I området finns cirka 260 000 invånare.

Vid sjukhuset bedrivs även forskning, utvecklingsarbete och utbildning.

Det här hände på SkaS 2016:

  • 419 400 besök gjordes inom öppenvården.
  • 36 490 vårdtillfällen i sluten vård (patienter som är inskrivna på vårdavdelning).
  • 18 900 operationer gjordes.
  • 2 714 barn föddes.

Årsredovisning 2016

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34