Din journal

När du söker eller får vård på sjukhus, vårdcentral eller någon annan vårdinstans förs alltid en patientjournal. Det främsta syftet med patientjournal är att din vård blir dokumenterad av den personal som ger dig vården.

Journalen fungerar som en informationskälla som följer med i den vård och behandling du får. Patientjournalen kan också bidra till att du blir mer delaktig i din vård.

Det är patientdatalagen som reglerar allt som rör patientjournalens användning. Utgångspunkten är att stärka patientsäkerheten och integritetsskyddet i vården. 

Enligt patientdatalagen ska en patientjournal bland annat innehålla:

  • Personuppgifter, vanligen namn och personnummer.
  • Uppgifter om varför du har fått vård.
  • Information om den diagnos du har fått, alltså en beskrivning av sjukdomen, samt de undersökningar och behandlingar du har gått igenom.

Ta del av din journal

I princip har du alltid rätt att läsa din egen journal efter att läkaren, eller den som har hand om journalen, gjort en prövning. För att få tillgång till din journal efter att du varit patient på Skaraborgs Sjukhus kan du skriva ut och fylla i blanketten:

Begäran om journalkopia

Du skickar sedan blanketten till sjukhuset med posten. Adressinformation finns på blanketten. 

Sedan 1 juni 2016 kan du också ta del av viss journalinformation via 1177 Vårdguidens e-tjänster, genom att logga in på 1177.se. Du hittar din journalinformation under rubriken Journalen.

Mer information om journal finns på: 1177.se/Patientjournalen.

Senast uppdaterad: 2017-09-01 10:34