Standardiserade vårdförlopp

Mer information om SVF

Mer information om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen hittar du på RCC Väst.

De standardiserade vårdförloppen (SVF) syftar till att förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer och start av första behandling. Du som är vårdgivare använder nedanstående kontaktvägar för respektive cancerdiagnos för att remittera patienter enligt SVF.

Informationen kommer att kompletteras och uppdateras kontinuerligt. Därför är det viktigt att alltid kontrollera de senast publicerade uppgifterna innan du skickar remiss.

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Telefonkontakt tas med Hematolog Direkt
Telefon: 0500-47 87 97, eller sök hematologjour via Skaraborgs Sjukhus växel: 0500-43 10 00

Remisser skickas till SVF-koordinator
Telefon: 0500-43 15 24
Fax: 0500-47 80 37

Akut myleoisk leukemi (AML)

Telefonkontakt tas med Hematolog Direkt
Telefon: 0500-47 87 97, eller sök hematologjour via Skaraborgs Sjukhus växel: 0500-43 10 00

Remisser skickas till SVF-koordinator
Telefon: 0500-43 15 24
Fax: 0500-47 80 37

Allvarliga ospecifika symptom som kan bero på cancer

Kontaktsjuksköterska
Telefon: 0500-43 25 02
Fax: 0500-43 25 39

Analcancer

Kontaktsjuksköterska
Telefon: 0500-43 20 75

Bröstcancer

Remisser faxas till Unilabs mammografi Skaraborg
Telefon: 0771-40 77 15
Fax: 042-40 68 077

Cancer i bukspottskörtel

Kontaktsjuksköterska
Telefon: 0500-43 20 75
Fax: 0500-43 17 89

Läkarfrågor
Telefon: 0500-47 81 60

Cancer i gallblåsa och gallvägar

Kontaktsjuksköterska
Telefon: 0500-43 20 75
Fax: 0500-43 17 89

Läkarfrågor
Telefon: 0500-47 81 60

Cancer i urinblåsa och urinvägar

Kontaktsköterska
Telefon: 0500-43 17 74, måndag till torsdag klockan 08.00-09.30, fredag klockan 08.45-09.30, övrig tid sök via växel 0500-43 10 00.
Fax: 0500-43 17 23

Urologisjuksköterska
Telefon: 0510-85 477

Cancer utan känd primärtumör (CUP)

Kontaktsjuksköterska
Telefon: 0500-43 25 02
Fax: 0500-43 25 39

Huvud- och halscancer

Medicinskt ansvarig läkare
Telefon: 0500-43 19 18
Fax: 0500-43 16 58

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Remisser skickas till SVF-koordinator
Telefonnummer: 0500-43 15 24
Fax: 0500-47 80 37

Levercellscancer (HCC)

Medicinsk Gastro, Skaraborgs Sjukhus Lidköping 

Kontaktsjuksköterska
Telefon: 0510-853 85
Fax: 0510-855 97

Märk gärna faxet med SVF HCC, så att det kommer till rätt instans, då flera delar fax.

Livmoderhalscancer

Koordinatorer
Telefon: 0500-43 14 13 (Karin Kossarelos)
Telefon: 0500-43 14 31 (Caroline Karlsson)
Fax: 0500-43 14 54

Kontaktsjuksköterska, gynekologisk onkologimottagning
Telefon: 0500-43 14 09

Livmoderkroppscancer

Koordinatorer
Telefon: 0500-43 14 13 (Karin Kossarelos)
Telefon: 0500-43 14 31 (Caroline Karlsson)
Fax: 0500-43 14 54

Kontaktsjuksköterska, gynekologisk onkologimottagning
Telefon: 0500-43 14 09

Lung- och lungsäckscancer

Kontaktsjuksköterska
Telefon: 0500-43 20 32
Fax: 0500-43 25 54

Lymfom (lymfkörtelcancer)

Hematologimottagning, Skaraborgs Sjukhus Skövde
Telefon: 0500-43 15 24, alternativt Hematolog Direkt: 0500-47 87 97
Fax: 0500-47 80 37

Hematologmottagningen Skaraborgs Sjukhus Lidköping
Telefon: 0510-857 08, alternativt sök tjänstgörande hematolog via växeln: 0510-850 00
Fax: 0510-853 96

Malignt hudmelanom

Kontaktsjuksköterska/koordinator
Telefon: 0500-43 21 19
Fax: 0500-43 20 08

Matstrups- och magsäckscancer

Kontaktsjuksköterska
Telefon: 0500-43 20 75
Fax: 0500-43 17 89

Läkarfrågor
Telefon: 0500-47 81 60

Vid nytillkomna sväljningsproblem hos patienter över 40 år, kontakta:
Endoskopimottagningen
Telefon: 0761-48 48 00

Myelom

Hematologimottagning, Skaraborgs Sjukhus Skövde
Telefon: 0500-43 15 24, alternativt Hematolog Direkt: 0500-47 87 97
Fax: 0500-47 80 37

Hematologmottagningen, Skaraborgs Sjukhus Lidköping
Telefon: 0510-857 08, alternativt sök tjänstgörande hematolog via växeln: 0510-850 00
Fax: 0510-853 96

Njurcancer

Kontaktsjuksköterska
Telefon: 0500-43 17 74

Oklar cancer i levern

Kontaktsjuksköterska
Telefon: 0500-43 20 75
Fax: 0500-43 17 89

Läkarfrågor
Telefon: 0500-47 81 60

Peniscancer

Kontaktsjuksköterska
Telefon: 0500-43 17 74

Primära maligna hjärntumörer

Kontaktsjuksköterska, Malin Andersson
Telefon: 0500-43 18 90
Fax: 0500-43 29 39

Prostatacancer

Kontaktsjuksköterska
Telefon: 0500-43 17 74, måndag till torsdag klockan 08.00-9.30, fredag 08.45-9.30. Övrig tid sök via växel: 0500-43 10 00.
Fax: 0500-431723

Urologsjuksköterska
Telefon: 0510-85 477

Skelett- och mjukdelssarkom

Kontaktsköterska
Telefon: 0500-43 18 47

Sköldkörtelcancer

Kontaktsjuksköterska
Telefon: 0500-43 17 95

Testikelcancer

Kontaktasjuksköterska
Telefon: 0500-43 17 74

Tjock- och ändtarmscancer (kolorektal cancer)

SVF-koordinator, endoskopimottagningen, Skaraborgs Sjukhus (Lidköping och Skövde)
Telefon: 0761-48 48 00

Äggstockscancer

Koordinatorer
Telefon: 0500-43 14 13 (Karin Kossarelos)
Telefon: 0500-43 14 31 (Caroline Karlsson)
Fax: 0500-43 14 54

Kontaktsjuksköterska, gynekologisk onkologimottagning
Telefon: 0500-43 14 09

Senast uppdaterad: 2017-11-28 13:31