Så styrs Skaraborgs Sjukhus

Västra Götalandsregionen, där Skaraborgs Sjukhus ingår, är en politiskt styrd organisation. Det är regionfullmäktige som har det yttersta ansvaret för Västra Götalandsregionens verksamhet och Skaraborgs Sjukhus styrelse som utövar den politiska ledningen över sjukhuset.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna ger sjukhuset uppdrag om vilken typ av vård vi ska ge och till vilken ersättning. Dessa överenskommelser revideras årligen av politikerna i sjukhusstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Skaraborgs Sjukhus leds av sjukhusdirektören som genom delegation från sjukhusstyrelse och Västra Götalandsregionens direktör, är ytterst ansvarig för Skaraborgs Sjukhus verksamhet.

Sjukhusstyrelse

Ledamöter mandatperioden 2015 - 2018

 • Ulla-Britt Hagström (L), ordförande, Skövde
 • Johan Ask (S), vice ordförande
 • Maria Radivoj (S), Nossebro
 • Christer Ahlén (S), Stenungsund
 • Annika Håkanson (M), Lidköping
 • Torbjörn Colling (M), Karlsborg
 • Ove Nordström (V), Källby
 • Linnéa Hultmark (C), Hjo
 • Bo Bergsten (KD), Götene
 • Lena Olofsdotter Jenemark (S), Lidköping
 • Marcus Källander (M), Götene
 • Magnus Gunnarsson (MP), Varnhem

Kontaktuppgifter till sjukhusstyrelsen

Sjukhusstyrelsens sammanträden 2017

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus sammanträder följande datum under 2017: 26 januari, 15 mars, 20 april, 15 juni, 21 september,  26 oktober,  23 november.

Protokoll, föredragningslistor och handlingar för sjukhusstyrelsens sammanträden

Sjukhusledning

 • Sjukhusdirektör: Jörgen Thorn

Sjukhusdirektörens ledningsgrupper består av verksamhets- och stabsledningar.

Sjukhusledning verksamhet

 • Ställföreträdande sjukhusdirektör/servicechef: Eva Sundström
 • Biträdande sjukhusdirektör: Jane Johansson
 • Biträdande sjukhusdirektör: Martin Takac

Verksamhetschefer

 • Annette Trenge Jarlshammar - medicin, neurologi och rehabilitering.
 • Carina Karlsson - medicin, akutmottagning, äldrepsykiatri, sömnmedicin och bemanningscenter.
 • Stellan Ahlström - hud, infektion, njurmedicin, kardiologi och vårdhygien.
 • Hans Halén - akutmottagning, ambulansverksamhet, MAVA och KAVA.
 • Malin Nilsson - vuxenpsykiatri.
 • Annelie Sundén Gustavsson - barn- och ungdomspsykiatri och ätstörningsvård.
 • Gunilla Nilsson - Bild- och funktionsmedicin.
 • Magnus Olsson - kirurgi, urologi och palliativ vård.
 • Maria Söderberg - gynekologi, obstetrik och barn- och ungdomssjukvård.
 • Niklas Johansson - ortopedi.
 • Rebecca Oscarsson - ögon, öron-, näs- och halssjukvård samt käkkirurgi.
 • Cecilia Andersson - anestesi, operation och IVA.
 • Elisabeth Kenne Sarenmalm - forskning och utveckling.
 • Anders Plantin - utbildning.

Sjukhusledning stab

 • Ställföreträdande sjukhusdirektör/servicechef: Eva Sundström
 • Biträdande sjukhusdirektör: Jane Johansson
 • Biträdande sjukhusdirektör: Martin Takac
 • Chefläkare: Marga Brisman
 • Chefläkare: Christer Printz
 • Chefsjuksköterska: Susanne Gustavsson
 • Ekonomichef: Åsa Ranbro Jansson
 • HR-chef: Marie Rodert
 • Administrativ chef: Eva Sundström (tf.)
 • Kommunikationschef: Michael Malmborg
 • Kvalitetschef: Svante Lifvergren
 • Utvecklingschef: Carina Broman (tf.)
Senast uppdaterad: 2017-09-14 11:26