Kliniskt basår

Det är viktigt med en bra och trygg start i arbetslivet. Kliniska basåret är vägen in i din nya profession där vi vill ge dig möjligheten att växa in i din nya roll som legitimerad sjuksköterska och medarbetare på Skaraborgs Sjukhus (SkaS).

Så fungerar kliniskt basår på Skaraborgs Sjukhus

Som nyutexaminerad sjuksköterska med maximalt fyra månaders yrkeserfarenhet anställs du via det kliniska basåret på Skaraborgs Sjukhus.

Det kliniska basåret innebär att du får:

  • En tillsvidareanställning (fast anställning) som legitimerad sjuksköterska på SkaS
  • Arbeta under eget yrkesansvar som legitimerad sjuksköterska
  • Två placeringar på olika vårdenheter som ger dig bredd och djup i din profession som sjuksköterska
  • Processinriktad omvårdnadshandledning
  • Introduktion till arbetet inom sjukhuset och de vårdavdelningar du kommer att arbeta på under basåret
  • Möjlighet att auskultera/göra studiebesök i verksamheter du är intresserad av

På SkaS anställs du som nyutexaminerad legitimerad sjuksköterska genom en anställning inom Kliniskt basår, verksamhetsområde utbildning. Det innebär att du inte anställs på någon specifik avdelning/enhet utan anställningen är så kallad förvaltningsövergripande.

Du kommer att ha två placeringar på två olika enheter, och du har alltid möjlighet att ”önska” inriktningar/enhet på dina placeringar som vi i möjligaste mån tillgodoser utifrån tillgång av platser. Under din placering ingår du då i enhetens/placeringens schema-/semesterplanering, möten och aktiviteter.

När du är klar med det kliniska basåret placeras du i möjligaste mån utifrån ditt önskemål och efter verksamhetens behov på en fast placering på en enhet.

Det kliniska basåret startar två gånger per år – vecka 5 och vecka 35, med en obligatorisk introduktionsvecka.

Ansökan Klininskt basår

Kontaktuppgifter

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:43