Föräldraskap de första åren

Så lägger du grunden för ditt barns psykiska hälsa

Föräldraskapet de första åren är en spännande tid, när barnets utveckling går fort och det är mycket nytt att lära sig som förälder. Men visste du att det du gör med ditt barn varje dag har stor betydelse för barnets framtida psykiska hälsa?

Forskning har visat på några få saker föräldrar kan göra, som stärker relationen med barnet och samtidigt lägger grunden för barnets psykiska hälsa senare i livet. Det handlar om att vara uppmärksam på barnets signaler och svara på dem, och kallas för ”serve och retur”.

Ju mer du får till serve och retur med ditt barn, desto mer stärker du honom eller henne att senare i livet kunna förstå sig själv, få bra kompisrelationer, klara skolan och må bra psykiskt. De flesta föräldrar gör det redan men utan att känna till hur viktigt det är. Det finns fyra saker som är viktiga att tänka på vid serve och retur: dela fokus, ge uppmuntran, sätta ord och turas om i barnets takt. Den här filmen beskriver hur det går till. 

 

Videon Serve och retur med syntolkning


Här kan du titta på klipp ur filmen och lära dig mer om de fyra olika saker som är viktiga att tänka på vid serve och retur:

Dela fokus

 

Att dela fokus är att vara med ditt barn när hen intresserar sig för något. När du delar fokus uppmuntrar du ditt barn att upptäcka saker, och det stärker också relationen mellan dig och barnet. Barns största intresse är föräldrarna, så det du lägger fokus på kommer ditt barn tycka är viktigt!

I en stressig vardag är det lätt att som förälder fokusera på andra saker än det barnet visar intresse för. Det kan kännas svårt att för en stund koppla bort alla måsten och vardagskrav, eller att lägga bort mobiltelefonen för att dela fokus med ditt barn. Men även en kort stund som 10 minuter med delat fokus kan betyda mycket för ett litet barn.

Du kan dela fokus genom att titta på det som barnet tittar på, tar i, pekar på eller när han eller hon visar något för dig. Det blir också ett gyllene tillfälle att sätta ord på det ni delar fokus på!

Ge uppmuntran

 

När barnet servar kan du ge en retur genom att uppmuntra. Du kan uppmuntra genom ord, men också genom att nicka, se glad ut eller att ge en kram.

När du ger uppmuntran ökar barnets nyfikenhet och lust att upptäcka. Barnet känner att det som hen visar intresse för eller känner är värdefullt. Det i sin tur bygger självförtroende och trygghet. Det är bra att göra uppmuntran till en vana redan vid tidiga åldrar. När barnet börjar röra på sig och upptäcka saker på egen hand kan uppmuntran vara ett positivt sätt att skapa trygga gränser och visa barnet vägen. Föräldrar kan använda uppmuntran istället för att hamna i att ofta säga stopp och nej.

Självreflektion: dela fokus

Vad tycker du är bra saker att dela fokus kring tillsammans med ditt barn? När brukar du göra det? Lägg märke till ditt eget beteende under en vanlig dag och hur ofta du delar ditt barns fokus. Är det någonting du vill göra mer av?


Självreflektion: ge uppmuntran

Lägg märke till hur du brukar uppmuntra ditt barn. Använder du ord, ansiktsuttryck, och/eller rörelser?  Kan du ge uppmuntran för ett positivt beteende för att visa barnet vägen? T ex., om barnet försöker sätta en penna i munnen, istället för att säga nej så kan du ge barnet en leksak som är ok att ha i munnen, och ge uppmuntran genom att säga, ”Så ja!”

 


Videon Dela fokus med syntolkning


Videon Ge uppmuntran med syntolkning


Sätta ord

 

När du sätter ord på det som barnet pekar på eller intresserar sig för, så hjälper du barnet att förstå sin omvärld. Att utveckla språket är en av de viktigaste byggstenarna under de första åren. Ett bra ordförråd är en viktig skyddsfaktor för psykisk hälsa. Det stärker barnets förmåga att kommunicera sina behov, planera sina handlingar, och att lära sig i skolan.

Du kan sätta ord på vad som helst, en sak (som lampan, eller en hund), vad någon gör (att springa, laga mat) eller en känsla (ledsen, nyfiken). Att ha ord för känslor gör barnet mer tryggt och har stor betydelse för barns psykiska hälsa senare i livet. Barnet lär sig känna igen sina egna och andras känslor, vilket är viktiga byggstenar för förmågan att söka tröst och utveckla medkänsla för andra senare i livet.

Turas om i barnets takt

 

När du svarar på barnets serve ger du också barnet möjlighet att fortsätta samspelet genom att svara en gång till. Att samspela på det här viset, fram och tillbaka, lägger byggstenar för barnets sociala utveckling där medkänsla och samarbetsförmåga är viktiga. Barnet lär sig så småningom att vänta in och inte låta impulserna styra i samspel med andra.

Att turas om i barnets takt är också viktigt. Att barnet får tid på sig att skicka en ny serve när ni turas om ger barnet chans att utveckla sina egna idéer, och det ger självförtroende. Om det går för fort eller för långsamt kan barnet bli frustrerat. Barn är olika och det hjälper barnet om föräldrar kan anpassa sig till just sitt barns tempo.

Självreflektion: sätta ord

Brukar du sätta ord på saker som fångar ditt barns intresse? Brukar du sätta ord på ditt barns känslor också?

Välj en tid på dagen, t ex när ni äter mat, vid påklädning eller när du nattar barnet, och fokusera på att sätta ord på saker som barnet uppmärksammar i sin omgivning. T ex., ”Du pekar på den gula tröjan!” ”Du vill ha din nalle!”

Du kan t ex sätta ord på känslor genom att säga ”Nu blev du ledsen”, ”Oj, vad glad du är idag”, ”Jag ser att du är trött/ hungrig/ törstig”, ”Du blev arg när du inte fick krypa dit”.


Självreflektion: turas om

Hur är ditt barns tempo? Behöver hen mycket tid att bearbeta en upplevelse, eller blir hen otålig när det går för långsamt?

Hur fungerar det för dig att matcha ditt eget och ditt barns tempo?


Videon Sätta ord med syntolkning


Videon Turas om med syntolkning


Extra tips

1177 finns det mycket information och råd om föräldraskap de första åren. Vi uppmuntrar föräldrar att även läsa bra material på hur du kan stärka anknytningen mellan dig och ditt barn. 

Om det känns svårt – ta hjälp!

Har du ett barn som inte servar? Eller ett barn som servar hela tiden? Alla barn är olika. En del skickar inte så många signaler, eller ger signaler som inte är så lätta att fånga upp. Andra barn skickar väldigt många signaler, och föräldrar kan uppleva att deras barn kräver väldigt mycket stimulans och har svårt att komma till ro.  

Kanske känner du igen dig och gör redan mycket av det som det berättas om i filmen. Men om du tycker att det verkar svårt att veta hur du kan göra för att få till serve och retur med just ditt barn, eller känner att du inte har tid och kraft, tveka inte att kontakta ditt barns BVC-mottagning. De kan ge dig råd och stöd!  


Sammanfattning