Om Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

På Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa arbetar vi med att följa forskning om barns psykiska hälsa. Vår uppgift är sedan att hjälpa vuxna att använda sig av den kunskapen i vardagen – i sin föräldraroll eller sitt arbete där man möter barn och unga, som till exempel skolpersonal.

På de här sidorna har vi samlat råd och tips från forskningen om barn som kan stärka dig som förälder och få en bättre relation till ditt barn, också i en pressad vardag eller i en jobbig period i er familj.

Ofta kan man själv eller personer i ens omgivning tänka att vid upprepade konflikter och då barnet testar gränser behöver man vara ännu mer sträng. Tvärtom visar forskning att tvång och bestraffningar istället ökar problembeteende och konflikter. Vad som verkligen biter är någonting som kallas för positivt föräldraskap. Det handlar om att satsa på bra kommunikation, proaktiv vägledning, uppmuntran och involvering i ditt barns liv utanför hemmet. På så sätt ligger du ett steg före för att kunna uppmärksamma positivt beteende, samt upptäcka problem tidigt för att kunna vägleda barnet i utmanande situationer. Ibland handlar det även om att ta hand om dina egna känslor. Resultatet blir ett stabilt ledarskap och ökad tillit till din egen föräldraförmåga. Det är det som gynnar barn mest i det långa loppet!

På den här sidan har vi samlat våra viktigaste tips och råd. Behöver du mer stöd och rådgivning i ditt föräldraskap, eller upplever en oro över konflikter, trots- eller utagerandebeteende hemma eller i skolan finns mer hjälp att få. Läs mer på sidan Mer stöd och hjälp.

Jobbar du i en verksamhet som möter barn och föräldrar och vill komma i kontakt med oss på Utvecklingscentrum, besök vår hemsida. Under fliken kontakt hittar du våra kontaktuppgifter