Stötta barnets skolgång

Att skolan fungerar bra är viktigt ur flera perspektiv. Att klara skolan stärker självkänslan och barnet blir bättre rustad för framtiden. Även om skolpersonal har det största ansvaret för ditt barns vardag i skolan spelar du som förälder en viktig roll. Som förälder kan du stötta ditt barn på olika sätt.

Genom att ha kontakt med skolan får du bra koll på vad de förväntar sig av ditt barn, både när det gäller skolarbete och hur man beter sig. Med en bra kontakt från början är det lättare att höra av sig om problem uppstår. Det finns också rutiner man kan införa i vardagen hemma för att stötta sitt barns skolgång, till exempel så att barnet kommer iväg i tid till skolan och att läxorna blir gjorda.

Vuxen kvinna pratar med pojke som sitter vid en dator

 

Vad tycker du fungerar bra idag i din kontakt med skolan? Känner du att ni har fungerade rutiner hemma för att stötta ditt barns skolgång? Finns det något du skulle vilja förbättra? Här får du råd och tips som kan vara till hjälp.

Vad barnet behöver för att klara skolan

 • Vara förberedd med böcker, idrottskläder mm
 • Hålla fokus under lektionstid
 • Våga ställa frågor
 • Respektera andra
 • Känna sig engagerad i skolarbetet
 • Följa skolans regler 

Föräldrar kan hjälpa genom att:

 • Skapa rutiner hemma 
 • Skapa relationer med lärarna
 • Skapa en daglig checklista

Goda råd:

 • Ha regelbunden kontakt med lärarna. Delta på föräldramöten och utvecklingssamtal.
 • Ta reda på vilka som jobbar i skolans elevhälsoteam. Kontakta dem vid minsta oro.
 • Ha koll på ditt barns schema.
 • Håll koll på läxor och prov. Ha gärna veckorutiner för detta – till exempel att ni på söndagen går igenom kommande veckas läxor och prov.
 • Prata med ditt barn en liten stund varje dag (minst tio minuter) om skolarbetet och om hur dagen i skolan har varit.
 • Prata då och då med barnet om att utbildning är viktigt.
 • Känn till lärarnas förväntningar på uppförande i klassrummet. 
 • Ordna en lugn och tyst plats med bra ljus där barnet kan plugga.

Daglig checklista

Har jag...

 • kollat vad mitt barn har för läxor och följt upp att barnet gjort dem?
 • pratat med mitt barn om skolämnen, upplevelser i skolan och skolkompisar?
 • uppmuntrat ansträngningar, försök och framgångar?
 • frågat om mitt barn vill ha hjälp med något?

 

 


Problem går oftast att lösa

Exempel 1

Problem: Mitt barn hamnar ofta i konflikt med jämnåriga i skolan men jag vet inte vad skolan gör åt saken.

Lösning: Ring lärarna och diskutera tillsammans om hur ni ser på situationen och hur ni kan ha återkommande kontakt för att följa utvecklingen.

 

Exempel 2

Problem: Barnet tar inte alltid med sig information som rör skolan hem.

Lösning: Berätta för läraren att det här problemet finns och hitta en lösning tillsammans.

 

Filmexempel

Hur du kommunicerar med ditt barn dagligen får betydelse för hur mycket barnet vill samarbeta med dig om skolarbetet. Dessa filmexempel, med medverkande skådespelare, visar en mamma som kommunicerar med sitt barn om förväntningarna på hemläxor. Vad tror du leder till bäst samarbete? Du kan läsa mer om bra strategier för kommunikation under rubriken Bra kommunikation.

 

Videon Stötta barnets skolgång - bra sätt, med syntolkning


Videon Stötta barnets skolgång - mindre bra sätt, med syntolkning


Sammanfattning

 • Som förälder har du en viktig roll för barnets skolgång och kan stötta på flera sätt.
 • Genom att ha kontakt med skolan får du bra koll på vad de förväntar sig av ditt barn, både när det gäller arbete och uppförande.
 • Med en god kontakt med skolan från början är det lättare att höra av sig om problem uppstår.
 • Det är bra att ha rutiner hemma, t ex så att barnet kommer iväg i tid till skolan och att läxorna blir gjorda.

Skriv ut broschyr

Stötta barnets skolgång (pdf)