(Barnmorskemottagning)مطب مامائی

Två kvinnor sitter i gräset och tittar leende på varandra. Det finns träd i omgivningen.

در کنار شما در لحظات بزرگ و کوچک زندگی

صاحب فرزند شدن ممکن است بزرگترین اتفاق زندگی باشد. در یک مطب پذیرش مامائی در طول دوران بارداری و پس از آن مراقبت و درمان دریافت می کنید و همچنین در ایفای نقش والدینی خود حمایت می شوید.

شما همچنین می توانید در مورد وسیلۀ جلوگیری از بارداری مناسب خود نیز مشاوره و راهنمائی دریافت کنید و برای بیماری های مقاربتی آزمایش بدهید. در مطب پذیرش مامائی همچنین آزمایش مهم سلولی را نیز انجام می دهید.

مطب پذیرش مامائی از جمله موارد زیر را ارائه می کند:

  • مراقبت و درمان در طول دوران بارداری و پس از آن
  • حمایت در ایفای نقش والدینی
  • مشاوره و راهنمائی در مورد وسایل جلوگیری از بارداری
  • آزمایش سلولی زنانگی
  • امکان انجام سونوگرافی و سایر تشخیص های جنینی
  • انجام تِست بیماری های واگیردار جنسی (بیماری های مقاربتی)
  • اطلاع رسانی در مورد کورتاژ

همۀ ملاقات ها رایگان هستند.

شما در یک مطب پذیرش مامائی  دکتر و ماما را ملاقات می کنید. روانشناس ها نیز با این مطب پذیرش همکاری دارند.

آیا حامله هستید؟

مطب پذیرش مامائی مایل است هرچه زودتر  شما را ملاقات کند. آرمان ما آنست که شما و شریک زندگی تان، اگر با کسی رابطه دارید، بهترین مراقبت و درمان را دریافت کرده و تجربۀ خوبی از بارداری و زایمان کسب کنید. مطب پذیرش مامائی شما را در آستانۀ این تغییر در زندگی تان آماده می کند.

ماما های ما از شما در دوران بارداری و پس از آن مراقبت می کنند. ماما ها در صورت نیاز شما به ملاقات با دکتر  یا روانشناس وقت  تعیین می کنند. مطب های مامائی با همۀ درمانگاه های کودکان و کلینیک های زایمان همکاری دارند. اگر قبل از زایمان نگرانی فوق العاده احساس می کنید می توانید کمک و حمایت ویژه دریافت کنید.

مطب های مامائی  می توانند به شما در زمینۀ تشخیص های جنینی که نام کلی آزمایشات و معاینات از جنین است، اطلاع رسانی کنند. همۀ تشخیص های جنینی اختیاری است.

وسایل جلوگیری از بارداری

 اینکه کدام وسیلۀ ضد بارداری برای شخص شما مناسب است به وضعیت کنونی شما، سن و سال تان، شیوۀ زندگی و تندرستی تان بستگی دارد. باهم بهترین گزینه را برای شما پیدا می کنیم.

تِست بیماری های مقاربتی

اگر در مورد سرایت بیماری نگران هستید یا ناراحتی دارید می توانید در مطب پذیرش مامائی برای بیماری کلامیدیا و سایر عفونت های قابل انتقال جنسی/مقاربتی آزمایش بدهید.

تِست سلولی جان را نجات می دهد!

در مطب پذیرش مامائی می توانید تِست سلولی بدهید.  اگر بطور مرتب و منظم تِست سلولی انجام دهید تغییرات سلولی را می توان قبل از گسترش آنها به سرطان، کشف و درمان کرد.

افراد بین سنین 23 تا 60 ساله بطور مرتب و منظم برای انجام تِست سلولی دعوت می شوند. اگر نوبت انجام تِست سلولی خود را از دست داده اید با مطب پذیرش مامائی تماس بگیرید تا تِست سلولی را انجام دهید. شما می توانید از طریق تماس با ما یا خدمات زیر وقت تعیین شده یا مطب پذیرش مامائی خود را تغییر داده و وقت و مطب مناسب خود را تعیین کنید. با کُدی که در دعوتنامه درج شده وارد شوید.

حتی افرادی که واکسن ضد اچ.پی.وی (ویروس پاپیلوم انسانی) زده اند نیز بایستی وقتی برای تِست سلولی دعوت می شوند، مراجعه کنند.

همچنین مهم است صرفنظر از اینکه با چه کسی همخوابگی دارید، تِست سلولی را انجام دهید.

Chatta med Liv