Om behörighet

Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet är vårt nationella program. För att vara behörig krävs godkända betyg i svenska, engelska, matematik och minst fem andra ämnen.

Som behörig kan du hos oss söka nationell inriktning

  • Lantbruk, med ansökningskod NBLAN-UD

Introduktionsprogrammet

Du som saknar behörighet till Naturbruksprogrammet kan söka till

  • Programinriktat val, med ansökningskod IMVNB-UD
  • Yrkesintroduktion, med ansökningskod IMYNB-UD

Dessa erbjuds på våra skolor i mån av plats. 

Programinriktat val

För att söka till programinriktat val krävs betyget ”E” i grundskoleämnena svenska, engelska och matematik samt ytterligare tre ämnen. Alternativt betyget ”E” i svenska samt antingen engelska eller matematik plus fyra andra ämnen.

Elever som studerar inom Programinriktat val följer det valda nationella programmet samt läser in det grundskoleämne som eleven inte är behörig i.

Yrkesintroduktion

Om du saknar behörighet till Naturbruksprogrammet kan du ansöka om Yrkesintroduktion.

De elever som blir antagna till Yrkesintroduktion studerar enligt en individuell studieplanering som skolan tar fram i samråd med elev och vårdnadshavare.

Har du fler frågor kring behörigheter, kontakta studie- och yrkesvägledare på din grundskola. 

Madelene Bergman

Studie- och yrkesvägledare, Naturbruksskolan Uddetorp

Telefonnummer