Kontakt

Sjukanmälan

Telefonnummer

Kontor: 0515 - 777 303

Växel

Naturbruksförvaltningen

Telefonnummer

Kontor: 010 - 455 08 30

Karin Rosén

Rektor

Telefonnummer

Kontor: 010 - 455 08 30

Samuel Björk

Rektor biträdande

Annacarin Grenabo

Heltidsmentor

Telefonnummer

Patrik Gustafsson

Heltidsmentor/Internat

Telefonnummer

Madelene Bergman

Studie- och yrkesvägledare

Telefonnummer

Gabriella Sture

Kurator

Telefonnummer

Jessica Larsson

Skolsköterska

Telefonnummer

Anita Lindholm Wallin

Specialpedagog

Telefonnummer

Johanna Johansson

Speciallärare

Telefonnummer

Gustav Tapper

APL-samordnare

Telefonnummer

Mia Wremer

APL-samordnare

Telefonnummer