Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa är en enhet inom Västra Götalandsregionen som arbetar för att främja psykisk hälsa hos barn och unga. Vi arbetar med att hjälpa verksamheter implementera evidensbaserade modeller i vår region, bland annat föräldrastödsmodellen Family Check-up och skolmodellen PALS.  På vår föräldraportal "Föräldraskap i vardagen" tillhandahåller vi material för föräldraskapsstöd. Vi vänder oss till både regionala verksamheter och till kommuner, och stödjer verksamheter som förskola/skola, socialtjänst, familjecentraler och hälso- och sjukvård att implementera modellerna. I den här filmen kan du lära dig mer om Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa. Vi presenterar vår verksamhet och vårt arbetssätt.

Att stärka föräldrar och andra viktiga vuxna med verktyg och kunskap om deras betydelse för barn och ungas psykiska hälsa, är utgångspunkten för modellerna.

Kontakta oss.

Mer om Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

Att omvandla forskning till praktik kan vara utmanande, och ofta når forskningsbaserade metoder och modeller inte de barn som behöver det mest. Utvecklingscentrum erbjuder därför stöd till verksamheter som träffar barn och föräldrar, så att de kan jobba med modellerna på ett systematiskt sätt. Vi ser till att de används på det sätt som passar bäst för varje verksamhet och utan att kvaliteten minskar. Tillsammans med verksamheterna kartläggs vad som krävs för att modellen ska få fäste, och resultat som håller över tid. Vill du läsa mer om hur implementeringsarbetet går till för de olika modellerna, så hittar du dem i vänstermenyn på denna sida.

Enheten strävar också efter att tillgängliggöra forskningsbaserad kunskap om barn- och ungas psykiska hälsa, för både professionella och allmänheten. Detta arbete sker bl a genom olika pilotprojekt som vi driver, genom föreläsningar, sociala medier och via vår webbsida.


Skolmodellen PALS

PALS

Miljön i skolan blir bättre genom positiva handlingar och delaktighet. Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa implementerar arbetsmodellen PALS på skolor i Västra Götaland.

Föräldrastödsmodellen Family Check-Up

Family Check-Up

Family Check-up är ett individuelt föräldrastöd som inleds med en kartläggning av styrkor och behovsområden i familjen i syfte att sedan bidra till rätt insats. Den stärker hopp och motivation och möjligheten till en positiv förändring i familjen. Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa implementerar Family Check-Up i kommuner i Västra Götaland.

Nyhetsbrev

 

Vill du följa arbetet med att förbättra barns och ungas psykiska hälsa? 

Välkommen att registrera dig för nyhetsbrevet från Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa. Nyhetsbrevet ger regelbunden information anpassad för dig som arbetar med barn och unga inom hälso- och sjukvård, skola eller socialtjänst och för dig som är intresserad av frågor som rör barns psykiska hälsa.

Genom att fylla i formuläret nedan samtycker du till att vi behandlar dina ifyllda personuppgifter för att ge dig information via e-post. Du kan när som helst säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet. Vi kommer inte att lämna uppgifterna vidare. Du kan också när som helst ta del av dina uppgifter, säga till om att få dem ändrade eller säga till om att vi tar bort dina uppgifter.

Om du har frågor, vänligen kontakta Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa på vgr.utvecklingscentrum@vgregion.se.

Välkommen som prenumerant!

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter