Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Trygg hos oss

Det är viktigt för oss att du som ung känner dig trygg i kontakten med oss på ungdomsmottagningen.

När vi ringer

Vi ringer dig från följande nummer: 010-331 22 90 eller 010-166 42 00. Det är samma nummer för bland annat vårdcentralerna och folktandvården. 

Inga undersökningar per telefon

Ungdomsmottagningen ringer aldrig och ställer många frågor eller gör undersökningar över telefon. Vi tar aldrig kontakt via mejl. Samtal med personalen sker antingen på mottagningen, via inbokat videosamtal eller via ett bokat telefonmöte. Om du blir osäker på att den som ringer verkligen är från ungdomsmottagningen, så har du alltid rätt att lägga på eller att ringa upp mottagningen själv. 

Patientenkät via sms

Du som har samtyckt till att vi får skicka sms till dig, kommer ibland få en  patientenkät via sms efter ditt besök. Enkäten heter TyckTill. Som avsändare står Regionhälsan. Enkäten innehåller några korta frågor och du ges möjlighet att tycka till om ditt besök hos oss. Dina synpunkter är viktiga för oss. Svaren är anonyma.

Din journal

Vi som arbetar på ungdomsmottagningen måste enligt lag skriva anteckningar om dig i din journal när du söker hjälp. Endast du och berörd personal på ungdomsmottagningen har rätt att läsa din journal. Din ungdomsmottagningsjournal syns inte om du till exempel söker vård på en vårdcentral eller akutmottagning. Inte heller din/dina vårdnadshavare har tillgång till din ungdomsmottagningsjournal. 

Vi har tystnadsplikt

På en ungdomsmottagning innebär tystnadsplikt att ingen personal får prata om dig med någon annan. Vi får heller inte lämna ut din journal, om du inte själv har godkänt det.

  • Tystnadsplikten finns för att du ska känna dig trygg och känna tillit till personalen.
  • All personal som du möter på en ungdomsmottagning har tystnadsplikt, inte bara vårdpersonalen utan även administrativ personal och tolkar.
  • Om personal bryter mot tystnadsplikten kan personen dömas för brott i domstol.
  • Till exempel, om dina föräldrar eller man/fru/partner kontaktar mottagningen och frågar om något som handlar om dig, så svarar inte personalen på det.

Vid oro

I särskilda fall behöver ungdomsmottagningen frångå tystnadsplikten: 

Om du är under 18 år och personalen bedömer att du behöver mer stöd från din/dina föräldrar - då kan personalen behöva kontakta dem. Din/dina föräldrar får inte kontaktas om det finns risk att du far illa av det.

Om du är under 18 år och inte har det bra, så har du rätt till hjälp. Därför är alla som arbetar med unga skyldiga att anmäla till socialtjänsten, vid oro för att någon far illa eller tar skada.

Om vi måste frångå tystnadsplikten, så pratar vi med dig först.

Faktura vid uteblivet besök på UM

Om du är över 18 år och uteblir från ett bokat besök på UM skickas en faktura hem till dig. Vill du istället få den som en e-faktura kan du ansluta till E-fakturatjänst via din internetbank. Därefter söker du fram "Västra Götalandsregionen" som mottagare.

Till dig som vårdnadshavare

Har ditt barn fyllt 18 år får vi inte lämna ut några uppgifter.

Har ditt barn inte fyllt 18 år har personalen på ungdomsmottagningen som regel tystnadsplikt, även gentemot vårdnadshavare. Sekretessen kan brytas om ditt barn går med på det, eller om personalen bedömer att ditt barn inte är moget nog att bestämma själv i den aktuella situationen.

Om tystnadsplikt och sekretess på andra språk på youmo.se
(välj språk i det blå molnet i det högra hörnet på Youmo)

Om tystnadsplikt och sekretess på 1177.se

 


Senast uppdaterad: 2023-05-15 10:34