Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hjälp hos andra

Här hittar du andra verksamheter som du som ung kan höra av dig till om du har frågor eller behöver hjälp. Om du är osäker på vart du ska vända dig, kan du alltid kontakta en ungdomsmottagning och fråga.

Barnmorskemottagningar Närhälsan: www.vgregion.se/halsa-och-vard/barnmorskemottagning/

Barnmorskemottagningarna erbjuder bland annat preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovskontroll, STI-test och information om abort. På en barnmorskemottagning träffar du barnmorskor och läkare. Det finns även psykologer knutna till mottagningen.

Bojen (Göteborg): www.bojengoteborg.se

Bojen erbjuder gruppverksamhet för unga (upp till 19 år) som bevittnat eller utsatts för våld i hemmet. Finns även möjlighet till enstaka enskilda samtal.

Bona Via (Göteborg): www.bonavia.se

Bona Via erbjuder gruppverksamhet till barn, unga och föräldrar i familjer där någon vuxen är beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel.

Barn- och ungdomspsykiatri, BUP: www.1177.se/bup

BUP är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd eller vård. Sök på 1177.se för att hitta den BUP-mottagning som är närmast dig. 

Elevhälsan: Läs mer om elevhälsan på 1177.se

Alla skolor ska erbjuda sina elever elevhälsa, det är bestämt i lag. Där arbetar bland annat skolsköterska och skolkurator/skolpsykolog.

Gyllingen (Göteborg): www.gyllenkroken.se/gyllingen

Gyllingen riktar sig till barn, unga och föräldrar i familjer där någon vuxen är eller har varit psykiskt sjuk. Gyllingen erbjuder gruppverksamhet och enskilda samtal.

Hälsocoach Online: www.vgregion.se/halsa-och-vard/levnadsvanor/halsocoach-online/

För dig som är 16 år eller äldre, bosatt i Västra Götaland. Boka din egen hälsocoach och få hjälp att förändra dina levnadsvanor - kost, sömn, motion, rökning. Kostnadsfritt. 

Kriscentrum för kvinnor (KCK, Göteborg): www.goteborg.se/kriscentrumforkvinnor

Du som är kvinna och utsatt för våld och hot från din partner eller tidigare partner, eller från någon du har eller har haft en relation med kan ta kontakt med KCK. KCK erbjuder hjälp dygnet runt, året om. Du kan få skyddat boende, stödjande samtal samt annan hjälp till dig och eventuella barn.

Könsmottagningen på Sahlgrenska: Könsmottagningen Sahlgrenska

På Könsmottagningen kan du testa dig för sexuellt överförbara infektioner som går under smittskyddslagen, såsom klamydia, gonorré, syfilis och hiv. Har du fått blåsor i underlivet och misstänker herpes, kan Könsmottagningen ta ett herpesprov.

Mikamottagningen (Göteborg): www.goteborg.se/mikamottagningen

Mikamottagningen är en verksamhet som vänder sig till personer med erfarenhet av sex mot ersättning, som skadar eller har skadat sig med sex och/eller varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål. De erbjuder samtal, stöd och praktisk hjälp. Även du som är anhörig kan vända dig till dem. Du kan vara anonym.

Mini-Maria: www.goteborg.se/minimaria, www.minimariasodraalvsborg.se

Mini-Maria vänder sig till unga (upp till 21 år) som har frågor eller bekymmer som rör alkohol/droger. Det finns tre Mini-Maria-mottagningar i Göteborg och en i Borås. Fler är på väg att öppna. På mottagningarna arbetar bland annat sjuksköterskor, socionomer, psykologer och läkare.

Mottagningen för spelberoende och skärmhälsa (Göteborg): www.sahlgrenska.se/mottagning-for-spelberoende-och-skarmhalsa/

Mottagningen tar emot unga från 16 år för behandling av spelberoende (spel om pengar) och datorspelsberoende. Remiss krävs. 

Mottagningen för Unga Män, MUM: www.vgregion.se/mum

MUM är en sex- och relationsmottagning för män, 18-30 år som finns i Göteborg, Skövde och Trollhättan. På mottagningarna arbetar bland annat sjuksköterskor, kuratorer, psykologer och läkare.

Närhälsan - Mottagningen unga vuxna, MUX (Göteborg): www.vgregion.se/mottagningungavuxna

På MUX erbjuds vård till dig som är 18 - 29 år. Du kan få individuell samtalskontakt hos psykolog/psykoterapeut, stödkontakt hos psykiatrisjuksköterska, par- och familjesamtal eller behandling i grupp. Du har också möjlighet att träffa psykiatriker. Patientavgifter gäller.

Sexualmedicinskt centrum, SMC (Göteborg): www.vgregion.se/smc

SMC är en mottagning för dig över 23 år, med fokus på sexuella frågeställningar. De arbetar tvärprofessionellt i team, utifrån medicinsk och psykoterapeutisk kompetens. Patientavgifter gäller.

Sexualmedicinskt centrum Pilen (Göteborg): www.vgregion.se/smc-pilen

SMC-Pilen är en mottagning specialiserad på sexuell hälsa och utsatthet. Hit kan du vända dig om du har erfarenhet av sex mot din vilja, sex mot ersättning, sex som självskadebeteende, och internetrelaterad sexuell utsatthet. Alla unga upp till 23 år är välkomna. 

Närhälsan - Vårdcentralen: www.narhalsan.se

En vårdcentral är en mottagning som du kontaktar för allt som handlar om hälsa och sjukdomar. Vårdcentralerna är öppna för alla - barn, unga och vuxna. Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill gå till. Alla vårdcentraler ska ha personal som arbetar med samtal (kuratorer, psykologer och/eller psykoterapeuter). Oftast kan du ta kontakt direkt, men ibland krävs remiss av läkare, se respektive vårdcentrals hemsida. Patientavgifter gäller.

RFSL: www.rfsl.se

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL, har flera lokalavdelningar. Vissa erbjuder samtalsgrupper och enskilda stödsamtal med kurator.

Solrosen, Göteborgs räddningsmission: www.raddningsmissionen.se/verksamhetsomraden/verksamheter/solrosen-goteborg

Solrosen är en verksamhet för unga som har eller har haft en förälder eller annan familjemedlem i fängelse. På Solrosen kan du få enskilda samtal och/eller delta i samtalsgrupp.

Studenthälsovård: 

Studenthälsan kan du gå till om du pluggar på universitetet. Där kan du få råd och stödsamtal om frågor som handlar om studiemiljö och studiesituation. De ordnar också kurser i bland annat mindfulness och stresshantering. De flesta universitet och högskolor har en länk till studenthälsan på sin sajt. Annars kan du ringa växeln eller fråga studentkåren var du kan hitta information.

Stödcentrum för brottsutsatta (Göteborg): www.goteborg.se/brottsutsatta

Stödcentrum för brottsutsatta finns till för dig som bor i Göteborg och har blivit utsatt för någon typ av brott. På mottagningen arbetar socionomer med erfarenhet av att möta brottsutsatta. Du kan få stöd- och krissamtal samt rådgivning kring rättigheter och skyldigheter. Du kan vara anonym.

Unga Forum, Stadsmissionen (Göteborg): www.stadsmissionen.org/detta-gor-vi/barn-unga-familjer/unga-forum/

På Unga Forum kan du som ung (16-25 år) delta i gruppverksamhet, få individuell samtalskontakt eller bara hänga i deras ”vardagsrum”. Målsättningen är att unga ska få behålla och öka sin fysiska och psykiska hälsa, våga drömma och arbeta för att nå några av sina mål.

Utväg Borås: www.utvag.com och Utväg Skaraborg: www.utvag.se

Utväg arbetar för att våld i nära relationer ska upphöra. De vänder sig till alla parter; den som har utsatts för våldet, den som har utövat våldet och barnen som upplevt våldet. Utväg erbjuder enskilda samtal och gruppverksamhet. 

Vulvamottagning, Angereds närsjukhus: www.angeredsnarsjukhus.se/vulvamottagning

Vulvamottagningen tar emot dig som har problem orsakade av kvinnlig könsstympning/omskärelse. Du kan få rådgivning, stödjande samtal och behandling av fysiska besvär. Du kan också få hjälp med öppningsoperation om du behöver det.

Ångestsyndromsällskapet i Göteborg, ÅSS: www.angestgoteborg.se

ÅSS är en patientorganisation som vänder sig till dig som lider av specifika fobier, social fobi, paniksyndrom ("panikångest") och/eller generaliserat ångestsyndrom. De erbjuder samtalsgrupp för unga, 16-26 år.

KBT-behandling via nätet, Västra Götaland: I Västra Götalandsregionen finns fem KBT-program på nätet, för dig som är över 18 år. Du kan få hjälp med nedstämdhet och depression, ångest, oro, stress och sömnproblem. 

BIP Oro, Internetförmedlad behandling för ungdomar med överdriven oro, 13-17 år. 

Hur kan jag påverka min framtid? Du som är 16-24 år och som varken studerar eller jobbar kan nu delta i ett forskningsprojekt lett av Karolinska Institutet. Projektet syftar till att studera om du med hjälp av en app kan få stöd att forma din framtid, må bättre och öka dina chanser till att hitta ett jobb eller återgå till studier.

Hälsocoach Online. För dig som är 16 år eller äldre, bosatt i Västra Götaland. Boka din egen hälsocoach och få hjälp att förändra dina levnadsvanor - kost, sömn, motion, rökning. Kostnadsfritt. 

NÄRA internetbehandling för dig med bulimi/hetsätningsproblematik: NÄRA har tagits fram av kliniker, forskare och patienter vid Stockholms centrum för ätstörningar. Behandlingen riktar sig till vuxna patienter med bulimi och hetsätningsproblematik och grundar sig på den evidensbaserade behandlingsmetoden Enhanced Cognitive Therapy (CBT-E).Om du är över 18 år och har bulimi och hetsätningsproblem kan du söka till NÄRA genom att skicka in en egenanmälan via webben.

SahaUng, internetbaserad KBT mot stress, ångest, nedstämdhet och sömnproblem, för dig som är 15-26 år och pratar arabiska, farsi eller dari. 

1000 möjligheter: www.1000mojligheter.se

En organisation som stöttar dig som är ung, oavsett om du är kille, tjej, transperson eller inte vill definiera dig alls. I chatten kan du prata om vad du vill. 1000 möjligheter har även ett särskilt stöd online för dig som har erfarenheter av att ha sex mot ersättning. De som jobbar där är unga vuxna som har tystnadslöfte.

Barn- och ungdomslinjen, IVO: www.ivo.se

Barn- och ungdomslinjen är till för dig som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård, eller bor på elevhem. Du kan ringa, mejla eller chatta till linjen om du vill fråga om dina rättigheter eller berätta om det som inte funkar bra i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.

BRIS, Barnens Rätt I Samhället: www.bris.se, telefon 116 111

BRIS hjälper barn upp till 18 år som behöver prata med någon vuxen. Du kan ringa, mejla eller chatta anonymt.

Brottsofferjouren: www.brottsofferjouren.se

Om du har utsatts för något brott och vill få stöd och hjälp kan du ringa eller mejla Brottsofferjouren.

Drugsmart: www.drugsmart.com

En sajt med information om alkohol och andra droger. Här kan du ställa frågor anonymt om olika droger och om missbruk. Du som har missbruk i familjen kan få hjälp att hitta en stödgrupp.

Kärleken är fri: www.karlekenarfri.se

Här finns en chatt för dig som upplever att du inte får bestämma över ditt liv och din framtid. Till exempel om du inte får älska vem du vill eller om du är rädd att tvingas gifta dig.

Frisk&fri: www.friskfri.se

Frisk & fri är riksföreningen mot ätstörningar. De har chatt, stödtelefon, mentorer och stödgrupper.

Fråga UMO: www.umo.se

Här kan du ställa frågor anonymt om hälsa, sex och relationer. Du får svar av någon som jobbar på en ungdomsmottagning eller inom elevhälsan.

Föreningen Storasyster: www.foreningenstorasyster.se

För tjejer, killar och transpersoner som har utsatts för sexuella övergrepp eller känner någon som har gjort det. Du kan mejla, chatta, få stödsamtal online eller få en chattsyster eller chattbror.

HBT-jouren, telefon: 0771-66 67 68

Till RFSL:s HBT-jouren kan du ringa anonymt om du vill prata om bland annat sexuell tillhörighet, relationer eller om en närstående HBT-person.

Jourhavande kompis: jourhavandekompis.se

Röda Korsets chattjour för alla under 25 år. Du kan chatta anonymt om precis vad som helst.

Killfrågor.se: www.killfragor.se

På Killfrågor.se kan du som ser dig som kille chatta anonymt när du vill ha någon som lyssnar, stöttar och peppar. Du kan prata om vad du vill. De som svarar är vuxna volontärer som är särskilt bra på att lyssna på och stötta unga killar.

KAST (köpare av sexuella tjänster): www.goteborg.se/kast

Du som köper sexuella tjänster, har funderingar kring sexköp och bor i Göteborg kan få stöd av KAST. Även du som upplever att du har ett tvångsmässigt sexuellt beteende, så kallat sexmissbruk kan vända dig till oss. Hos oss får du stöd i att bryta destruktiva sexuella beteenden.

Kuling: www.kuling.nu

För dig som har en psykiskt sjuk förälder. Här finns en chatt där du får prata med en vuxen som jobbar med att prata med unga som har det som du. Det finns också ett forum där du kan skriva om egna upplevelser eller läsa om andras.

Kvinnofridslinjen: www.kvinnofridslinjen.se, 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän kan också ringa. 

Maskrosbarn: www.maskrosbarn.org

Maskrosbarn finns för unga som har föräldrar som missbrukar eller är psykiskt sjuka. Genom Maskrosbarn kan du få stödsamtal i Göteborg, en digital kuratorskontakt, chatta eller åka på läger. På Maskrosbarn finns även ett särskilt barnombud som kan hjälpa dig som har kontakt med socialtjänsten. 

Mind: www.mind.se

En sajt om psykisk hälsa och självmord. För dig som mår dåligt eller dig som har någon närstående som gör det. Du når Mind via chatt, mejl eller telefon. Öppet dygnet runt, året runt. 

Newcomers youth: www.newcomersyouth.se

Newcomers Youth är ett projekt inom RFSL Ungdom som riktar sig till unga nyanlända hbtq-personer och unga hbtq-personer som ska eller har sökt asyl mellan 15 och 25 år (unga newcomers). Bland annat erbjuds juridisk rådgivning, trygga mötesplatser och skapande-workshops.

Novahuset: www.novahuset.com

Novahuset kan du kontakta om du eller någon du känner har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller varit med om sex som inte känts bra, online eller offline. Du kan få stöd genom att ringa, chatta eller mejla.

Orostelefonen – stödtelefon mot våldsbejakande extremism: www.raddabarnen.se/orostelefonen

Orostelefonen finns till för dig som är orolig för att någon du känner dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi. När du ringer till Orostelefonen får du stöd och råd om vart du kan vända dig för att få hjälp i den kommun där du bor. Orostelefonen drivs av Rädda barnen. Det finns möjlighet att få stöd på olika språk. Du kan vara anonym.

Pegasus råd och stöd: https://pegasus.se/

Pegasus finns till för dig som är 15-25 år, hbtq-person och vill prata om sex mot ersättning. Du kan vara anonym och du kan bo vart som helst i landet. Du kan ha kontakt med Pegasus via chatt, Kik, Skype, mail, telefon eller genom att besöka deras samtalsmottagning i Stockholm.

PrevenTell: www.preventell.se

Till PrevenTells hjälplinje kan du ringa anonymt om du känner att du har tappat kontrollen över din sexualitet. Till exempel om du är rädd att göra dig själv eller andra illa.

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning: www.rfsu.se

RFSU är en organisation som informerar om sex och relationer. Du kan chatta med dem anonymt (RFSU-chatten), eller ställa en fråga och få ett svar (RFSU frågelåda). Andras frågor och svar finns också att läsa.

Rise, Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen: www.rise-sverige.se

Om du har blivit utsatt för sexuella övergrepp som barn, kan du få stöd från Rise. De har en jourtelefon som du kan ringa till anonymt. Du kan också ringa om det gäller någon närstående.

Somaya kvinno- och tjejjour: www.somaya.se

Somaya ger hjälp och stöd till tjejer och kvinnor som är utsatta för våld. Du kan ringa och få hjälp på många språk, bland annat arabiska, tigrinia, persiska, sorani, somaliska, spanska och engelska. De som jobbar på Somaya kan mycket om hedersrelaterat våld.

SOS alarm: telefon 112

Ring 112 om det är en akut nödsituation, till exempel om någon är allvarligt skadad eller mår så dåligt att det är farligt för personens liv eller hälsa. Du kan få hjälp av bland annat ambulans, brandkår och polis.

SPES: www.spes.se

SPES finns till för dig som är ung och som förlorat någon genom självmord. Alla som du träffar i SPES har själva gått igenom samma sak som du har gjort. Du kan vara anonym.

Stödlinjen, Stockholms läns landsting: www.stodlinjen.se

Om spelandet inte längre känns bra, kan du kontakta Stödlinjen. Det kan du även göra om du är orolig för någon annan. Du kan ringa eller chatta.

Terrafem: www.terrafem.org

Terrafem arbetar för tjejers rätt att leva utan mäns våld och dominans. De har en jourtelefon som du kan ringa om du till exempel har blivit misshandlad, hotad eller våldtagen, eller om du riskerar att tvingas att gifta dig. Du kan få stöd och råd på många olika språk.

Tilia: www.teamtilia.se

Tilia arbetar för att hjälpa ungdomar och unga vuxna, 12 - 30 år, som på olika sätt lider av psykisk ohälsa. Alla volontärer på Tilia har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Deras stödchatt är öppen varje dag. Tilia har tillsammans med nätvandrarna och ungdomar.se lett kampanjen #psynligt.

Tjejjouren Väst: www.tjejjourenvast.se

På Tjejjouren Väst kan du som definierar sig som tjej få stöd via chatt, mejl och mobilapp (Stella). Du kan vara anonym. På deras webbsida finns också information för dig som mår dåligt och vill veta vad du kan göra. 

Tjejzonen: www.tjejzonen.se

På Tjejzonen kan du som identifierar dig som tjej få stöd av en så kallad Storasyster. Du kan ställa frågor och prata om vad som helst som känns viktigt för dig. För dig som vill prata om ätstörningar finns en särskild chatt som kallas ätstörningszonen.

Ungarelationer.se: www.ungarelationer.se

Ungarelationer.se ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare. 

Ungdomar.se: www.ungdomar.se

På ungdomar.se kan du chatta med andra unga, läsa artiklar och intervjuer samt ställa frågor om allt möjligt till sidans stödpanel.

Välj att sluta: www.valjattsluta.se, telefon 020-555666

Telefonlinje för dig som riskerar att skada någon du tycker om.

Fakta och information för unga

BEO – Barn- och elevombudet: www.beo.skolinspektionen.se

Om du är kränkt eller mobbad i skolan och inte får hjälp från din skola, kan du kontakta BEO. På sajten kan du också läsa om dina rättigheter i skolan.

Dags att prata om det, Allmänna barnhuset: www.dagsattprataomdet.se

En webbplats med information för barn och vuxna om våld mot barn, sexuella övergrepp mot barn och barn till skilda föräldrar. Läs om andras upplevelser, dina rättigheter och vart du kan få hjälp.

Drugsmart: www.drugsmart.com

En sajt med information om alkohol och andra droger.

Koll på soc: www.kollpasoc.se

En webbsida med information om socialtjänsten (soc) för barn och unga.

Kärleken är fri: www.karlekenarfri.se

Här finns information för dig som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.

Hedersförtryck: www.hedersfortryck.se/

Webbsidan Hedersförtryck drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med hedersrelaterat våld och förtryck. Här kan du som blir utsatt eller känner någon som blir det, få kunskap och tips på vad du kan göra.

Information Sverige: www.informationsverige.se

Detta är Länsstyrelsernas webbplats med information om Sverige för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd.

Jag vill veta - Brottoffermyndighetens information till unga: www.jagvillveta.se

På den här sidan finns information om vad som är brottsligt, hur man kan känna om man varit med om brott och var man kan få hjälp.

Klamydia.se: www.klamydia.se

På klamydia.se kan du beställa ett provtagnings-kit som skickas hem till dig i ett diskret kuvert.

Mitt privatliv: www.mittprivatliv.se

Privatliv är en webbsida/app som handlar om kroppen, känslor, relationer och sex. Den är skriven på enkel svenska.

Något har hänt, forum Skill: www.nagotharhant.se

Webbsidan Något har hänt handlar om sexuellt våld. Sidan är till för personer som har intellektuella funktionsvariationer. Här finns tips på vad du kan göra om du mår dåligt. Du kunna också läsa andras berättelser och se filmer.

Transammans: https://www.transammans.se/

Föreningen Transammans arbetar för att transpersoner och närstående ska ha tillgång till stöd och kunskap. De erbjuder även aktiviteter för gemenskap och socialt stöd. 

Transformering: www.transformering.se

En sajt med information om trans och könsidentitet. Om du undrar något om trans, könsidentitet, vård eller relationer, kan du mejla till dem.

UMO – ungdomsmottagningen på nätet: www.umo.se

UMO är en webbplats för unga, 13-25 år. På UMO kan du läsa om sex, relationer, psykisk hälsa/ohälsa, kroppen, självkänsla och mycket annat.

Vårdguiden 1177: www.1177.se, www.vaga-beratta.1177.se

Till 1177 kan du ringa när som helst och få råd om vård. På sajten finns information om hälsa, sjukdomar, besvär och behandlingar. Där kan du också ställa en fråga anonymt och få ett personligt svar. Du kan även hitta information om olika vårdmottagningar, inklusive ungdomsmottagningarna.

Youmo: www.youmo.se

Youmo är en webbplats med delar av UMO, på flera språk. Här kan du läsa och se filmer om sex, hälsa och relationer och mycket mer.

Privatliv

Privatliv är en webbsida/app som handlar om kroppen, känslor, relationer och sex. Den är skriven på enkel svenska.

Kärleken är fri - dina rättigheter

Här finns en chatt för dig som upplever att du inte får bestämma över ditt liv och din framtid. Till exempel om du inte får älska vem du vill eller om du är rädd att tvingas gifta dig.

Pegasus råd och stöd

Pegasus finns till för dig som är 15-25 år, hbtq-person och vill prata om sex mot ersättning. Du kan vara anonym och du kan bo vart som helst i landet.

Samtalsmottagning Online

Blir du svartsjuk på ett jobbigt sätt? Orolig för att du har gått över någons sexuella gräns? Hotat någon på nätet? Föreningen MÄN erbjuder samtal online. 

Mind självmordslinje

Mind är en sajt om psykisk hälsa och självmord. För dig som mår dåligt eller dig som har någon närstående som gör det. Du når Mind via chatt, mejl eller telefon. De har öppet kl 06-24 varje dag.

Vulvamottagning Angereds närsjukhus

Vulvamottagningen tar emot dig som har problem orsakade av kvinnlig könsstympning/omskärelse. Du kan få rådgivning, stödjande samtal och behandling av fysiska besvär. Du kan också få hjälp med öppningsoperation om du behöver det.

ungarelationer.se

Ungarelationer.se ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Chatten är öppen varje kväll kl 20-22.

Koll på soc

En webbsida om socialtjänsten (soc) för unga. Här finns bland annat information om vad soc kan göra för dig som ung och vad som gäller angående anmälningsplikt.

Senast uppdaterad: 2021-02-18 13:54