Nationellt hyrbemanningsavtal

Sveriges regioner i samverkan

Nationellt avtal om hyrbemanning inom hälso- och sjukvården i regionerna är tecknat för samtliga 21 regioner. Avtalet gäller i fyra år och ersätter tidigare avtal i regionerna.

Upphandlande myndighet och avtalsförvaltare är Västra Götalandsregionen. Alla regioner ska följa avtalet.

Avtalet är en viktig del i regionernas arbete med att minska kostnaderna och beroendet av inhyrd bemanning. Målet med avtalet är en ökad trygghet och kontinuitet för patienterna, en långsiktigt stabil bemanning och bättre förutsättningar att utveckla hälso- och sjukvårdens verksamheter. 

Avtal har tilldelats inom delområde läkare och delområde sjuksköterska.

Upphandlingen är öppen för ansökningar och kommer vara så under avtalstiden. Ny tilldelning sker två gånger om året (senast sista helgfria fredagen i mars respektive sista helgfria fredagen i september).

För frågor kopplat till anbudsansökan hänvisar vi till upphandlingen, ”RS 2022-03983: Samordnad upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvård för Sveriges regioner” i upphandlingsverktyget TendSign.

Medarbetare som arbetar i operationssal iklädd blå handskar, munskydd och mössa av papp.

Kontakt

Kontaktväg för regioner
Arbetar du inom en region ska du kontakta din egen regions avtalsansvarig för frågor gällande avtal eller avrop. Regionens avtalsansvariga kan ställa övergripande avtalsfrågor till e-post:
nationellhyrbemanning@vgregion.se

Kontaktväg för leverantörer
Kontakta berörd regions behörig beställare eller avtalsansvarig för frågor gällande avrop. Leverantörens avtalsansvariga kan ställa övergripande avtalsfrågor till e-post:
leverantor.nationellhyrbemanning@vgregion.se