Information om avtalet

Huvuddelarna i det nya avtalet
• Alla regioner ska följa avtalet
• Övergripande avtalsförvaltning
• Nationell prissättning
• Behöriga beställare

Konsult ska ha
• Minst två års klinisk erfarenhet efter erhållen legitimation
• Minst två års klinisk erfarenhet efter erhållet specialistbevis
• Aktuell och förvärvad erfarenhet i Norden under de senaste fyra åren med en tjänstgöringsgrad på minst 50 procent

• 12 månaders karens gäller. Konsulten får inte vara eller ha varit anställd i den region som avropet sker ifrån, under de senaste tolv månaderna
• Två kriterier gäller för tilldelning av uppdrag - tid och kontinuitet
• Avropet får inte överstiga 12 månader
• Tilldelning sker två gånger om året
• Branschråd

Rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner om att kraftigt minska hyrbemanningen
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) styrelse beslutade i september 2023 om en rekommendation att alla regioner kraftigt ska minska användningen av hyrbemanning i hälso- och sjukvårdens verksamheter, utifrån respektive regions lokala förutsättningar. Rekommendationen ses som ett stöd för att regionerna gemensamt krokar arm i att minska användningen av hyrbemanning. Alla 21 regioner har förbundit sig att följa rekommendationen.