Avtal och dokument

Här hittar du det nationella avtalet, lista över leverantörer, kontaktpersoner för regionerna samt en tidsplan. Du hittar även bilagor och övriga dokument som kan nyttjas under avtalstiden.

För samtliga upphandlingsdokument hänvisar vi er till ”RS 2022-03983: Samordnad upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvård för Sveriges regioner” i upphandlingsverktyget TendSign.

Avtalet och kravställning

Nationellt hyrbemanningsavtal

Bilaga Kravspecifikation

Ersättning

Bilaga Ersättning läkare och sjuksköterska, uppdaterad 240604

Bilaga Zonindelning

Avrop och utvärdering

Bilaga Beskrivning av avropsförfarande

Bilaga Avropsblankett

Bilaga Svar på avrop

Bilaga Samlingssvar på avrop då flera konsulter erbjuds för leverantörer

Mall för Presentation ersättningskonsult

Bilaga Utvärderingsmall för avrop

Avvikelser och reklamation

Bilaga Hantering av leverantörsrelaterade avvikelser

Bilaga Avvikelse- och reklamationsblankett

Bilaga Svarsblankett för leverantörer -Avvikelse och reklamation

Leverantörer

Leverantörer omgång 1

Leverantörer omgång 2

Leverantörer omgång 3

Region tidsplan och avtalsansvariga

Tidplan för anslutning

Lägesrapporter

Lägesrapport nationellt avtal - nationellt artikelsystem 26/6 2024

Lägesrapport nationellt avtal 4/6 2024

Lägesrapport nationellt avtal - nationellt artikelsystem 27/3 2024

Lägesrapport nationellt avtal 11/3 2024

Lägesrapport nationellt avtal 20/12 2023

Lägesrapport nationellt avtal 6/12 2023

Minnesanteckningar Branschråd

Minnesanteckningar branschråd maj 2024

Minnesanteckningar branschråd maj 2024

Minnesanteckningar branschråd april 2024

Övriga dokument

Övergripande presentation av nationell hyrbemanning (PPT)

Uppstartsmöte leverantörer 20231218